Kunstikonkurss

Otsime Kunstiakadeemia uude majja avaliku ruumi kunstiteost!

Eesmärgiks on leida parim kaasaegse kunsti teos Eesti Kunstiakadeemia kohalolu tähistamiseks avalikus ruumis. Konkursi tähtaeg on 8. jaanuar 2018 ja tingimused asuvad siin:

Eesti Kunstiakadeemia õppehoone avaliku ruumi kunstiteose tellimise konkurss

Võistlusjuhend ja lisad 1-3

Lisa 4 – EKA uue õppehoone arhitektuurne kontseptsioon (KUU arhitektid, 2016)

Lisa 5 – EKA õppehoone ja trammitee vahelise linnaruumi skeem

EKA asendiplaan, dwg fail

Lisa 6 – Kotzebue 1 / Põhja pst 7 vabrikuhoone kompleksi muinsuskaitse eritingimused (OÜ Eensalu ja Pihel, 2014)

 

Küsimused ja vastused

K: Mul on küsimus seoses kunstiteose paiknemise kohta. Materjalist võib välja lugeda seda, et võib kasutada ala kuni trammipeatuseni. Kas linn lubab hõlmata ka terve kõnnitee, kooli territooriumi (mitte täielikus) ulatuses säilitades mugavused jalgratturitele, lapsevankritele jne`?

V: Ala, kuhu võib teost paigaldada, on näidatud Lisa 5 skeemil: https://drive.google.com/file/d/0By_cdWG7_kBfMEcxNEdQOEdpY29yT3lKLWFkdF9mT2xZZlVv/view

K: Kas konkursiga seoses oleks võimalik saada dwg formaadis alusplaan antud alast?

V: Asendiplaan on leitav siin https://drive.google.com/open?id=1sXQx_r95Fr6e7vTfSvjHHQHT5CSpMBWt


K: Tahan küsida avaliku ruumi kunstiteose konkursi kohta üht asja.

Kas on tehniliselt võimalik elektri tuua selle pargiala piirkonda valgustamiseks?

V: Pargiala valgustus on hetkel lahendamata.  Juhul, kui Sinu pakutud idee osutub võitjaks, oleks vaja teha vastav valgustusprojekt ja see hiljem Linnavalitsusega kooskõlastada.


K:  Kust hoonekompleksi vaateid ja lõikeid leida võiks?
Ja kas see pargiplatsi ja hoone vaheline rohevöönd säilib täies mahus? Ei ole nagu erilist mõtet sinna midagi planeerida, kui see pärast välja ei paista. . .

V:  Hoone lõiked on kättesaadavad sellel lingil 

Tsiteerime Tallinna Linnavaraameti ametliku vastuse sisu:
“Tulevase EKA pargi asukoha on heaks kiitnud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjon (20.09.2017.a. nr 29-2017).  Linnaplaneerimise ameti arvamuse kohaselt tuleks ala käsitleda Eesti Kunstiakadeemia visiitkaardina, mille kureerimise õigus võiks olla Eesti Kunstiakadeemial ning mille heakorra, kujunduse ja kunstitööde kvaliteedi eest ta ka vastutuse võtab. Rajatavad tööd ning ümbrus peab olema linnaruumi sobiva lahendusega ning avalikku ruumi rikastav. Ala peaks üldjoontes säilitama pargiliku iseloomu, kuid võib sisaldada katendatud alasid. Tagada tuleb kõrghaljastuse säilimine.

Arvestades eeltoodut ei oma Tallinna Linnavaraamet vastuväiteid soovitud maa-alale kunstiteoste hankimiseks konkursi korraldamisele. Maakasutuse täpne viis selgub pärast võidutöö valimist ja oleneb võidutöö sisust ja mahtudest.” 

Juhul kui konkursil osaleja pakub ideeks rajada nimetatud rohealale rajatise, mis nõuab kommunikatsioone, kooskõlastusi jmt, siis kõik vastavad projekteerimise, omanikujärelvalve ja ehituse kulud peaks kindlasti kajastuma pakkumuse eelarves.  Vt ka võistlusjuhendi lisa 1: lähteülesanne, alalõik “tehnilised tingimused”.

K:Kas on võimalik saada ajakohast plaani linna poolt Kunstiakadeemia kasutusse antud ala kohta? Praegusel asendiplaanil on trammitee asukoht vanas kohas.
V:  Ajakohane asendiplaan asub siin lingil.

 K:  Hmm, kas sellel on mingi arukas põhjus ka, miks lähteülesanne ja tegelikult planeeritud asendiplaan üksteisest täiesti erinevad? Miks seda kohe alguses nii ei esitletud? See u kaks päeva enne konkursi lõppu konkursi veebi lisatud asendiplaan on avaliku ruumi mõttes ju oluliselt avaram ja kasutatavam. Kindlasti oleks niimoodi ‘avaliku ruumi’ jaoks huvitavaid pakkumisi rohkem saanud …

V:  Võistlusjuhendi lisana esitatud esimesel joonisel (Lisa 5) on märgitud Eesti Kunstiakadeemia kasutusse antav pargiala.  Linnaplaneerimise ameti koostatud joonisel, mille Teile edastasime ja ka veebi lisasime, seda märgistust ei ole.  Lähtuma peaks võistlusjuhendiga esitatud joonisest, millel on EKA ala tähistatud.  (Konkursi väljakuulutamise hetkel viimati lisatud Linnaplaneerimise ameti koostatud joonist veel ei eksisteerinud.)

Kontaktid