Akadeemiliste töötajate valimised

Kunstikultuuri teaduskond

KUNSTITEADUSE JA VISUAALKULTUURI INSTITUUDI VANEMTEADUR

Koormus: 0,5 ametikohta
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Lepingu tüüp: tähtajatu
Töö algus: 21.08.2023
Dokumentide esitamise tähtaeg: 5. märts 2023

 

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemias koolitatakse kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi ja restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 30 erialal, millel õpib umbes 1200 üliõpilast.

Vanemteadur on oma erialal aktiivne ja tunnustatud teadlane, kelle tööülesanded on seotud teadustöö läbiviimise ja juhtimise, teadusrühmades osalemise, teadusrahastuse taotlemise, samuti õppetöö läbiviimise ning tudengite juhendamisega.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteaduri uurimisvaldkond hõlmab nõukogude perioodi Eesti kunsti. Vanemteadur seisab hea teadustöö ja rahvusvaheliste suhete arendamise, uurimistööks vajalike vahendite hankimise ning akadeemilise järelkasvu eest oma valdkonnas.

Rohkem infot vanemteaduri tööülesannete kohta leiab vanemteaduri ametijuhendist.

Nõudmised kandidaadile:

 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • oma eriala tunnustatud teadustöötaja;
 • vähemalt viieaastane aktiivne ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustegevus;
 • suutlikkus juhtida ja suunata oma valdkonna teadus-arendustegevust ning taotleda selleks vajalikku rahastust;
 • soovitavalt rahvusvahelises teaduskoostöös osalemise kogemus;
 • kõrgkoolis õpetamise ja üliõpilaste juhendamise kogemus;
 • pädevus korraldada oma valdkonna õppetööd ning arendada vastavaid õppekavu ja õppemetoodikat;
 • eesti keele oskus C2 ja inglise keele oskus B2 tasemel;
 • meeskonna või projekti juhtimise kogemus;
 • juhtimis-, koostöö- ja suhtlemisalaste pädevuste olemasolu.

Rohkem infot vanemteaduri ametinõuete kohta leiab siit.

Esitatavad dokumendid:

 • allkirjastatud avaldus rektori nimele;
 • elulookirjeldus (CV), mis sisaldab struktureeritud andmeid loomingulise, teadusliku (publikatsioonide loetelu), pedagoogilise töö ning erialase juhtimis- ja arendustegevuse kohta. Publikatsioonide loetelu võib olla esitatud CVst eraldi;
 • haridust ja teaduskraadi kinnitav dokument ning selle lisade koopiad;
 • kandidaadi valikul kaks teaduspublikatsiooni täisteksti linki või selle võimaluse puudumisel faili;
 • vabas vormis tööks vajalike pädevuste hinnang;
 • teised dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Dokumendid saata kas e-posti aadressile personal@artun.ee või personaliosakonda aadressil Põhja pst 7, 10412 Tallinn, ruum D202.

Eesti Kunstiakadeemia pakub:

 • tähendusrikast tööd Eesti suurimas kunsti-, disaini- ja arhitektuurikõrgkoolis;
 • koostöö- ja täiendusvõimalusi teistes maailma ülikoolides;
 • toetavat erialast meeskonda ning tugevat üliõpilaste kogukonda;
 • 42 päeva puhkust ja paindlikku tööaega;
 • soodsamaid sportimisvõimalusi;
 • inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Tallinna Kalamajas.

Täiendavat infot kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteaduri ametikoha kohta saab kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi juhatajalt Virve Sarapikult virve.sarapik@artun.ee. Täiendav info Eesti Kunstiakadeemias töötamise ja kandideerimise kohta personalijuht Dagmar Raidelt dagmar.raide@artun.ee.

 

Disainiteaduskond

Ruumikujunduse lektor, eriala juht (0,5 ametikohta) alates 21.08.2023

Tööstusdisaini dotsent, eriala juht (1,0 ametikohta) alates 21.08.2023

Digitootedisaini dotsent (0,5 ametikohta) alates 21.08.2023 siin

Moedisaini dotsent (0,5 ametikohta) alates 21.08.2023

Taidestuudiumi dotsent, MA õppekava juht (1,0 ametikohta) alates 21.08.2023

Visuaalse kommunikatsiooni dotsent, eriala juht (0,5 ametikohta) alates 01.01.2024

Teenusedisaini professor, MA õppekava juht (1,0 ametikohta) alates 21.08.2023

Graafilise disaini professor, osakonna juhataja, BA õppekava juht (1,0 ametikohta) alates 21.08.2023

Graafilise disaini professor, MA õppekava juht (1,0 ametikohta) alates 21.08.2023

 

 

 

Vabade kunstide teaduskond

Lektor (0,5 ametikohta) alates 21.08.2023

Maaliosakonna dotsent (0,5 ametikohta) alates 21.08.2023

Graafikaosakonna dotsent (0,5 ametikohta) alates 21.08.2023

Fotograafia osakonna dotsent (0,5 ametikohta) alates 21.08.2023

Lisainfo

Kandideerimise dokumentide esitamise tähtaeg on 5. märts 2023. Täpsem info valimiste korraldamise ja ametikoha nõuete kohta leiab EKA akadeemiliste töötajate töösuhete eeskirjast.

Kontaktid

_MG_6615_1

Dagmar Raide

Personali­osa­konna juhataja

626 7306

dagmar.raide@artun.ee