Ülevaade

Kunst peab ühiskonnas täisväärtuslikult toimiseks olema mõtestatud ja tõlgendatud, seotud oma loomiskontekstiga. Võimalust selliseks kunsti uurimiseks pakub EKA doktoriõpe.

EKAs toimub doktoriõpe neljal erialal: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringudkunst ja disain, muinsuskaitse ja konserveerimine ning arhitektuur ja linnaplaneerimine. Doktoriõppe korraldust reguleerib Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppe eeskiri ja Eesti Kunstiakadeemia õppekorralduse eeskiri.

Kui kunstiteadus esindab selgelt humanitaarteadust, siis kunsti ja disaini doktoriõpe tähendab praegu kogu maailmas esiletõusvat loomeuurimust (artistic research, practice-based research), kus kunstnik või disainer loob uudse teose ning mõtestab seda tekstiliselt. Nende vahele jääb muinsuskaitse ja restaureerimine, kus doktoritöö võib olla nii puhtalt tekstiline kui ka millegi restaureerimine koos selle analüüsiga.

Kuna doktoriõpe on kõrghariduse III aste, siis saavad sinna kandideerida magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikud. Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat, kuid võimalik on ka osaajaline õpe ja kaitsta saab eksternina. Doktoriõpe keskendub ümber avalikult kaitstava doktoritöö ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained. Doktoranti suunab tema juhendaja, sageli on teine juhendaja kas naabererialalt või väljaspoolt EKAt.

EKA alustas doktoriõppega 1995. Esimese akrediteeringu said kunstiteaduse, muinsuskaitse ja restaureerimise ning arhitektuuri õppekavad aastal 2002. Doktorikool asutati 2005. Samal aastal avati meedia ja disaini õppekava, mis 2007 kujundati ümber kunsti ja disaini õppekavaks. 2018. aastal avati arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava. Samal aastal läbisid ülejäänud kolm doktoriõppekava akrediteerimise.

 

Lisainfo

KONTAKTANDMED

Postiaadress:

Eesti Kunstiakadeemia doktorikool

Ruum D206

Facebook

Doktorikooli juhatus

Doktorikooli juhataja ja teadusprorektor dr ANU ALLAS

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht prof ANDRES KURG

Kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht dr LIINA UNT

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht dr ANNELI RANDLA

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht dr JÜRI SOOLEP

Doktorikooli dotsent KRISTINA JÕEKALDA

Doktorantide esindaja TRIIN REIDLA

Kontaktid

Anu-Allas_2021

Anu Allas

Teadusprorektor, doktorikooli juhataja

55681908

anu.allas@artun.ee
Irene Hütsi (14)

Irene Hütsi

Doktorikooli koordinaator

53 068 909

irene.hutsi@artun.ee

Liina Unt

Kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht

liina.unt@artun.ee
Juri_Soolep_BW

Jüri Soolep

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht, õppejõud

jyri.soolep@artun.ee
Anneli-Randla

Anneli Randla

Muinsuskaitse ja konserveerimise doktoriõppekava juht

anneli.randla@artun.ee
_MG_8903

Andres Kurg

Professor, vanemteadur, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute doktoriõppekava juht

andres.kurg@artun.ee