Ülevaade

Kunst peab ühiskonnas täisväärtuslikult toimiseks olema mõtestatud ja tõlgendatud, seotud oma loomiskontekstiga. Võimalust selliseks kunsti uurimiseks pakub EKA doktoriõpe.

EKAs toimub doktoriõpe neljal erialal: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringudkunst ja disain, muinsuskaitse ja konserveerimine ning arhitektuur ja linnaplaneerimine. Doktoriõppe korraldust reguleerivad Eesti Kunstiakadeemia õppekorralduse eeskiri ja doktoriõppe statuut.

Kui kunstiteadus esindab selgelt humanitaarteadust, siis kunsti ja disaini doktoriõpe tähendab praegu kogu maailmas esiletõusvat loomeuurimust (artistic research, practice-based research), kus kunstnik või disainer loob uudse teose ning mõtestab seda tekstiliselt. Nende vahele jääb muinsuskaitse ja restaureerimine, kus doktoritöö võib olla nii puhtalt tekstiline kui ka millegi restaureerimine koos selle analüüsiga.

Kuna doktoriõpe on kõrghariduse III aste, siis saavad sinna kandideerida magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikud. Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat, kuid võimalik on ka osaajaline õpe ja kaitsta saab eksternina. Doktoriõpe keskendub ümber avalikult kaitstava doktoritöö ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained. Doktoranti suunab tema juhendaja, sageli on teine juhendaja kas naabererialalt või väljaspoolt EKAt.

EKA alustas doktoriõppega 1995. Esimese akrediteeringu said kunstiteaduse, muinsuskaitse ja restaureerimise ning arhitektuuri õppekavad aastal 2002. Doktorikool asutati 2005. Samal aastal avati meedia ja disaini õppekava, mis 2007 kujundati ümber kunsti ja disaini õppekavaks. 2014. aasta kevadel avati arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava. Samal aastal läbisid ülejäänud kolm doktoriõppekava akrediteerimise.

 

Lisainfo

KONTAKTANDMED

Postiaadress:

Eesti Kunstiakadeemia doktorikool

Ruum D206

Skype: eka.doktorikool

Facebook

 

 

TÖÖTAJAD

Epp Lankots

Teadusprorektor, doktorikooli juhataja
E-post: epp.lankots@artun.ee

Elika Kiilo-Kulpsoo

Doktorikooli koordinaator
E-post: elika.kiilo@artun.ee
Mobiil: 53 068 909
Vastuvõtt kokkuleppel

Kristina Jõekalda

Teaduskoordinaator
E-post: kristina.joekalda@artun.ee
Vastuvõtt kokkuleppel

Krista Kodres

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht
E-post: krista.kodres@artun.ee

Liina Unt

Kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht
E-post: liina.unt@artun.ee

Anneli Randla

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht
E-post: anneli.randla@artun.ee

Jüri Soolep

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht
E-post: jyri.soolep@artun.ee

Doktorikooli juhatus

Doktorikooli juhataja ja teadusprorektor dr EPP LANKOTS

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht prof dr KRISTA KODRES

Kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht dr LIINA UNT

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht dr ANNELI RANDLA

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht dr JÜRI SOOLEP

Doktorantide esindaja LIISA-HELENA LUMBERG