Akrediteeringud

Vastavalt Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsusele 29.09.2017 on Eesti Kunstiakadeemia institutsionaalselt akrediteeritud seitsmeks aastaks.

Alates 1. jaanuarist 2012 saavad Eestis kõrgharidust pakkuda ainult need kõrgkoolid, kes on selleks ajaks saanud õppekavagruppide hindamisel positiivse tulemuse ja EV Valitsus on andnud neile õiguse õpet läbi viia.

Hindamiskomisjonidelt õppekavagruppidele antud osahinnangutega, Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu poolt tehtud ülemineku- ja kordushindamise otsustega ja haridus- ja teadusministri käskkirjadega võib tutvuda EKKA andmebaasis.

Eesti Kunstiakadeemiale on antud õigus õpet läbi viia järgmistes õppekavagruppides:

1. Kunstid (bakalaureuseõpe) – tähtajatu

Õppekavagruppi kuuluvad järgmised õppekavad: sisearhitektuur, ehte- ja sepakunst, keraamika, klaasikunst ja -disain; nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain, tekstiilidisain, tootedisain, graafiline disain, moedisain, kujunduskunst, meediagraafika, kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, muinsuskaitse ja konserveerimine, animatsioon, fotograafia, kunst, stsenograafia.  

2. Kunstid (magistriõpe) – tähtajatu

Õppekavagruppi kuuluvad järgmised õppekavad: sisearhitektuur, disain ja rakenduskunst, tootedisain, interaktsioonidisain, kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, muinsuskaitse ja konserveerimine, animatsioon, kunst, stsenograafia.

3. Kunstid (doktoriõpe) – tähtajatu

Õppekavagruppi kuuluvad järgmised õppekavad: kunst ja disain, kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, muinsuskaitse ja konserveerimine.

4. Arhitektuur ja ehitus (integreeritud õpe) – tähtajatu

Õppekavagruppi kuulub arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava.

5. Arhitektuur ja ehitus (magistriõpe) – tähtajatu

Õppekavagruppi kuulub urbanistika õppekava.

6. Arhitektuur ja ehitus (doktoriõpe) – tähtajatu

Õppekavagruppi kuulub arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava.

7. Õpetajakoolitus ja kasvatusteadused (magistriõpe) – õigus õpetada kunstiõpetaja ühisõppekaval 

Õppekavagruppi kuulub kunstiõpetaja ühisõppekava TLÜ-ga.

8. Tehnika, tootmine ja tehnoloogia (magistriõpe) – õigus õpetada disaini ja tootearenduse ühisõppekaval

Õppekavagruppi kuulub disaini ja tootearenduse ühisõppekava TTÜ-ga.