Documents

 

ÕPPEKORRALDUS/STUDY REGULATIONS

Rules of Organization of Study of the EAA (valid from September 1, 2019)

PERSONAL/PERSONNEL

EKA õppejõudude ja teadustöötajate valimise tingimused ja kord ning nõuded ametikohtade täitmiseks

Riigihanked/Acquisitions

Eesti Kunstiakadeemia korraldatud riigihangete nimekirja leiate riiklikust riigihangete registrist. Hangete vaatamiseks seadistage vastavalt otsingu filtri tingimusi.