Documents

Kunstiakadeemia
(IN ESTONIAN) Statutes of the EAA EAA Development plan 2016-2020 EKA üliõpilaskonna põhikiri EKA teadus- ja arendustegevuse strateegia aastateks 2011–2015 EKA eelarvestrateegia 2013–2018 EKA struktuuri kinnitamine EKA eetikakoodeks EAA procedure for administration of intellectual property EAA Strategy for Research, Development and Creative Activity 2016-2020 Budget Strategy of the EAA for 2013–2018
Kunstiakadeemia
Rules of Organization of Study of the EAA EAA Conditions and Procedures for Admission Tuition Costs Reimbursement Rates EKA antavate akadeemiliste kraadide nimetuste kinnitamine The Requirements and Regulations for Bachelor’s Diploma Theses at the EAA The Procedure for Preparation and Defending of the Master’s Theses Conditions and Procedure of Recognition of Prior Learning in Obtaining ...
Kunstiakadeemia
EKA asjaajamiskordEKA asjaajamiskorra muudatusEKA nõukogu kodukord
Kunstiakadeemia
EKA õppejõudude ja teadustöötajate valimise tingimused ja kord ning nõuded ametikohtade täitmiseks EKA õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise tingimused ja kord Vaba semestri kasutamise kord Kvaliteedikomisjoni statuut Õppejõudude õppetöö koormuste planeerimise ja koosseisuväliste õppejõudude õppetöö tasustamise eeskiri EKA doktoritööde juhendajate tasustamise juhend Mentorluse alused ...
Kunstiakadeemia
EKA töösisekorraeeskirjadEKA busside kasutamise kord
Kunstiakadeemia
EKA eelarve eeskiri EKA projektides osalemise kord EKA töötajate ja välisekspertiiside rahastamise kord EKA hankekorra kinnitamine Eesti Kunstiakadeemia stipendiumite asutamise, määramise ja väljamaksmise kord EAA Procedures for carrying out research and development projects and provision of services
Kunstiakadeemia
ÜlikooliseadusKõrgharidusstandardKõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade lepe
Kunstiakadeemia
Eesti Kunstiakadeemia korraldatud riigihangete nimekirja leiate riiklikust riigihangete registrist. Hangete vaatamiseks seadistage vastavalt otsingu filtri tingimusi.Eesti Kunstiakadeemia 2014.a hankeplaan

See also

Application Forms