Documents

 

Alusdokumendid / Foundational acts

Statutes of the Estonian Academy of Arts

PERSONAL/PERSONNEL

EKA õppejõudude ja teadustöötajate valimise tingimused ja kord ning nõuded ametikohtade täitmiseks

HALDUSTEGEVUS / Management of Facilities

House Rules of EKA

Riigihanked/Acquisitions

Eesti Kunstiakadeemia korraldatud riigihangete nimekirja leiate riiklikust riigihangete registrist. Hangete vaatamiseks seadistage vastavalt otsingu filtri tingimusi.