E-raamatukogu

NB! Vahetus EBSCO parool! Tule raamatukokku ja saad uue parooli.

UUS:

Saksa arhitektuuriajakirja Detail täisartiklite andmebaas alates 1987. aastast kuni tänaseni. Allalaetavad pdf-ina.

Kättesaadav IP-põhiselt EKA majas.

EKA

Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktori- ja magistritööd

DOKTORITÖÖD

MAGISTRITÖÖD

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna publikatsioonid

LEIDA  (disainiajakiri/ EKA disainiteaduskond)

TEADUSANDMEBAASID (artiklid, ajakirjad)

DOAJ Directory of Open Access Journals. Vaba juurdepääsuga teadusajakirjad. Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, maateadus, keskkonnateadused, majandus, äri, matemaatika, statistika, psühholoogia, teadus, tehnoloogia ja inseneriteadused.

EBSCO HOST  Multidistsiplinaarne andmebaaside kogum, mis sisaldab teadus- ja erialaajakirjade, aastaraamatute, statistikaväljaannete jt. publikatsioonide referaate või täistekste.Vaba juurdepääs EKA majas, mujal vajalikud kasutajanimi ja salasõna. Kasutusjuhend.

EBSCO platvormil: Art & Architecture Source (UUS! laia teemavalikuga kunsti ja arhitektuuri valdkonna artiklid ja suur pildikogu, sh sisaldab ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi artiklite täistekste alates 2007. aastast).

EBSCO platvormil: Academic Search Complete (multidistsiplinaarsed akadeemilised väljaanded: 8500 täisteksti ajakirja, neist 7300 eelretsenseeritavad).

EBSCO platvormil: ERIC (haridusteemaline andmebaas, sisaldab ajakirjaartikleid, uurimisraporteid, õppekavasid, juhendeid, konverentsimaterjale, dissertatsioone ja raamatuid alates 1966 a.).
EBSCO platvormil: MasterFILE Premier (1700 ajakirja, 500 teatmeteost. Igapäevaselt täiendatav avara teemavalikuga laiemale publikule mõeldud andmebaas).

E-PERIODICA Šveitsi e-ajakirjad ETH-Zürichi vahendusel

ETIS Eesti Teadusinfosüsteemi on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Võimaldab otsida infot Eesti teadlaste publikatsioonide kohta.

ISE Eesti artiklite andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele. Kasutusjuhend. Alates 1.01.2017 täiendatakse andmebaasi valikuliselt.

JSTOR Arts and Sciences III ja V Teadusajakirjade arhiivandmebaas. Sisaldab ka arhitektuuri ja kunsti teemalisi artikleid. Ajakirjade 3-5 viimast aastakäiku ei ole kättesaadavad (embargo). Vaba ligipääs EKA majas. NB! JSTOR osaliselt vaba juurdepääsuga kõikjalt.

MDPI   Vaba juurdepääsuga väljaanded. Üle 400 eelretsenseeritud teadusajakirja.

Oxford journals online (ligipääs Rahvusraamatukogu kasutajana sisse logides)

SCOPUS(Elsevier) on suurim referaat- ja viiteandmebaas, mis sisaldab nii eelretsenseeritud teaduskirjandust (artiklid, konverentsimaterjalid, patendid, raamatuseeriad) kui kvaliteetseid veebiressurse. Andmebaas võimaldab võrrelda ja hinnata organisatsioonide ja autorite teadustegevuse efektiivsust, publikatsioonide ja ajakirjade väärtust. EKA-l on IP-põhine ligipääs.

WEB OF SCIENCE Sisaldab tsiteerimisinfo andmebaase. Sealhulgas Arts & Humanities Citation Index. Andmebaasisisesed tööriistad (Journal citation reports ja InCites võimaldavad hinnata ajakirjade mõjufaktorit ja hinnata teadustulemusi, võrdlust institutsionaalsel tasemel) Vaba juurdepääs EKA majas.

ÜKSIKUD E-AJAKIRJAD

a+t architecture publishers Online library Hispaania arhitektuurikirjastuse väljaanded. Kättesaadavad IP põhiselt EKA majas

Baltic journal of art history

Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat ( vanemad numbrid leiad sisuregistrist)

Estonian Art

Journal for artistic research

Kunst.ee   (almanahh Kunst ja Kunst.ee)

Muuseum (Eesti Muuseumiühingu ajakiri)

Neural   (IP põhine juurdepääs EKA majas)

New Left review online arhiiviga (IP põhine juurdepääs EKA majas)

October

Renovatum Anno

RIHA Journal

A Shade Colder

Sovetskoje foto

Studies in material thinking

urbanistide väljaanne U

World heritage (UNESCO World Heritage Centre väljaanne

 E – RAAMATUD

Aalto ARTS Books (paljud raamatud tasuta allalaaditavad)

De Gruyter osaliselt vaba juurdepääsuga e-väljaanded peamiselt Birkhäuseri, De Gruyteri ja Sciendo kirjastustelt

DOAB Directory of Open Access Books. Raamatud, õpikud. Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, geoloogia, keskkonnateadused, majandus, äri, õigus, üldine teadus ja tehnoloogia.

EBSCO platformil: eBook Academic Collection (lai valik multidistsiplinaarset teaduskirjandust, üle 183 600 e-raamatu).

GETTY PUBLICATIONS VIRTUAL LIBRARY Vaba juurdepääsuga Getty Muuseumi, Konserveerimis ja uurimisinstituudi publikatsioonid.

GOOGLE BOOKS

GOOGLE SCHOLAR

GUTENBERGI PROJEKT Vanim digitaalne vaba juurdepääsuga e-raamatukogu. Kirjandusteosed ja üldkultuurilist huvi pakkuvad raamatud.

INTERNET ARCHIVE OPEN LIBRARY Mittetulunduslikul alusel loodud Interneti raamatukogu

MIT PRESS OPEN

MIT PRESS OPEN ARCHITECTURE and URBAN STUDIES Sisaldab vaba juurdepääsuga raamatuid.

OAPEN-Online library and publication platform (valik vaba juurdepääsuga teaduskirjandust)

OPENCULTURE Kõrgkultuuri ja haridusportaal, kust leiab sadu vaba juurdepääsuga e-raamatuid sh. Metropolitani kunstimuuseumi, Guggenheimi muuseumi, California ülikooli kirjastuse väljaanded jne.; sadu filme ja lisaks ka tippülikoolide e-kursuseid.

OXFORD UNIVERSITY PRESS valik vaba juurdepääsuga raamatuid

ProQuest Ebook Central (ligipääs Rahvusraamatukogu kasutajana sisse logides)

ÜKSIKUD E – RAAMATUD

“Elavad vanalinnad”  Allalaetav trükiste sari  Muinsuskaitseameti lehel

Krista Kodres Ilus maja, kaunis ruum: kujundusstiile Vana-Egiptusest tänapäevani

Ülo Pikkov Animasoofia

Glas in der Frühen Neuzeit

Urban Planning During Socialism

The Vignelli Canon

TEATMETEOSED

EE EESTI ENTSÜKLOPEEDIA

Eesti biograafiline andmebaas ISIK (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu kartoteegi põhjal) ja Tallinna ülikooli väliseesti isikulooline andmebaas VEPER

EESTI STANDARDIKESKUS Sisaldab: Eesti standardeid; Eesti standarditeks üle võetud Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid ning Euroopa standardilaadseid dokumente; nähtavad on kehtivad ja viimased kehtetud dokumendid, standardi muudatused ja parandused.

EESTI õigekeelsussõnaraamat ÕS

Estonica Entsüklopeedia Eestist Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest.

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse (KKEK) kunstnike andmebaas

OXFORD ART ONLINE Sisaldab artikleid kunstist ja arhitektuurist ja pildipanka kunstiteostest, plaanidest, kunstnike signatuuridest. Sisaldab GROVE Dictionary of Art e-teatmeteost, millele on tagatud ligipääs EKA majas.

OXFORD MUSIC ONLINE Grove Music Online

ÜLIKOOLIDE REPOSITOORIUMID

ETERA TALLINNA ÜLIKOOLI E-teadusraamatukogust leiab TLÜ ainepakettides olevaid õppematerjale, erinevaid raamatuid, ajakirju, ajalehti, postkaarte, fotosid, maakaarte, plakateid, TLÜs kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.

TARTU ÜLIKOOLI digitaalarhiiv DSpace võimaldab vaba juurdepääsu erinevatele e-õpikutele, e-õppematerjalidele ning diplomi- ja lõputöödele.

PORTAALID; KATALOOGID

DESIGN RESEARCH SOCIETY Digital Library

DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv pakub juurdepääsu ajalehtedele, ajakirjadele, e-raamatutele, kaartidele, nootidele, fotodele, postkaartidele, plakatitele, illustratsioonidele, audioraamatutele ning muusikafailidele. Digari kasutamiseks tuleb registreeruda Rahvusraamatukogu kasutajaks.

EESTI MUUSEUMIDE VEEBIVÄRAV Sisaldab Eesti Muuseumide infosüsteemiga liitunud asutuste digiteeritud kogusid.

ESTER Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog. Vaata, mis leidub EKA raamatukogus . Kasutusjuhend.

EUROPEANA Teeb koostööd tuhandete Euroopa arhiivide, raamatukogude ja muuseumidega jagab kultuuripärandit haridus-, meelelahutus- ja teaduslikeks eesmärkideks. Sisaldab erikollektsioone kunstist, moest, muusikast, fotograafiast ja I Maailmasõjast.

E-VARAMU

GOOGLE ARTS & CULTURE

THE ULTIMATE GUIDE TO VIRTUAL MUSEUM RESOURCES, E-LEARNING AND ONLINE COLLECTIONS

UBUWEB 1996. a. Kenneth Goldsmithi loodud hariduslik avangardistlike veebivarade kogum.

VAU Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal.

WORLD DIGITAL LIBRARY Maailma kultuuriaardeid tutvustav portaal. (Lisaks: British Library HarvardiBodleiani digikogud)

FILM

ARKAADER Rahvusarhiivi ja Eesti Filmiinstituudi veebiplatvorm, mis toob ühte kohta eesti filmipärandi – nii mängu-, dokumentaal- ja animafilmid kui ka kinokroonikad

EESTI FILMI ANDMEBAAS Eesti filmiloojate looming 1912 a. alates.

ESTONIAN SHORTS portaal Eesti lühifilmide – animatsiooni, mängu- ja dokumentaalfilmide tutvustamiseks

IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) Maailma suurima dokfilmifestivali 302 filmi, loodud ajavahemikus 1988-2019.

ETV saatesarjad kunstist 

EESTI NÜÜDISKUNST ERR arhiivis

AKU

MEIE AJA KUNST

JAEI

ELUSTIILID

EESTI KUNST ERR arhiivis

Alo Hoidre päevik avab pilgu 1930ndate kunstitudengi siseilma

Prof Alo Hoidre saanuks 26. jaanuaril 100-aastaseks. Sel puhul riputab Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu üles tema Kunsttööstuskooli kivitrüki eriala õpinguteaegse päeviku aastatest 1935-39. Kui Kunsttööstuskool 1930. aastate ...