Laenutamine

Registreeru lugejaks siit!

Kõigi laenuõigustega lugejateks saavad

  • EKA üliõpilased (BA, MA ja doktoriõpe)
  • Välis- ning vahetusüliõpilased
  • Õppejõud, teenistujad

Piiratud laenuõigustega lugejateks saavad

  • Kunstiõpetajad (kojulaenutus- vastavalt võimalustele)
  • Akadeemia vilistlased
  • Avatud Akadeemia
  • Teiste avalik-õiguslike ülikoolide, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilased
  • Erakõrgkoolide üliõpilased (ainult kohapeal kasutamise õigused)
  • Muu kultuuri- ja kunstiavalikkuse või disainifirmade esindajad (ainult kohapeal kasutamise õigused)

 

Lugejaks registreerimiseks laenutusletis tuleb esitada fotoga isikutunnistus (ID-kaart, pass, üliõpilaspilet).

 

Tähtajad

RAAMATUD 

Laenutähtaeg 15 päeva (kuni 10 eksemplari) va.  raamatud tähisega “Kohalkasutus”

Lugejatele väljaspoolt akadeemiat ei laenutata kaasa õppekirjandust.

DVD-d

Laenutähtaeg 5 päeva (kuni 3 eksemplari)
Kojulaenutuse õigus: EKA üliõpilased, EKA õppejõud ja EKA teenistujad.

AJAKIRJAD

Laenutähtaeg 5 päeva (kuni 3 eksemplari)
Kojulaenutuse õigus: EKA üliõpilased, EKA õppejõud, EKA teenistujad ja EKA vilistlased.

MAGISTRITÖÖD, DOKTORITÖÖD, AJALEHED

Ainult lugemissaalis kasutamiseks (paljundamine autori loal)

Pikendamine

Minu ESTERis ja ka telefoni teel +372 6 267 334 kuni kaks korda. Pikendada saab ainult siis, kui antud eksemplarile järjekorda ei ole!

Viivised

Raamatud, CD-romid, DVDd ja ajakirjad — 0,05€ päev

Järjekorda panemine

Väljalaenutatud või uudiskirjanduse näitusel olevatele raamatutele saab panna järjekorda:

Järjekorda ei saa panna töötluses olevatele ja 24 tunnise laenutähtajaga eksemplaridele. Teavikut hoitakse 7 päeva.

 

Kaotatud või rikutud kirjandus tuleb välja maksta või asendada samaväärsega!