Teenused

Raamatukogu osutab oma lugejatele peale infootsingute ja laenutuse veel mitmeid erinevaid teenuseid.

Akadeemia üliõpilastele ja õppejõududele

Tasuta:

  • Arvutite kasutamine
  • skaneerimine

Tasuline:

Väljatrükk arvutist:

A4 m/v  tekst            hind € 0.05

A4 m/v pilt                hind €  0.20

A4 värviline               hind € 0.30

A3  m/v   tekst          hind € 0.10

A3 m/v pilt                hind € 0.40

A3 värviline               hind € 0.60

Kõigile lugejatele

Tasuline:

Paljunduskoopiad:

A4 m/v tekst           hind € 0.05

A4 m/v pilt              hind € 0.20

A4 värviline             hind € 0.30

A4 m/v kahepoolne  hind € 0.10

A4 värviline kahepoolne  hind € 0.60

A3  m/v   tekst          hind € 0.10

A3 m/v    pilt             hind € 0.40

A3 värviline               hind € 0.60

RVL teenus

Raamatukogu püsilugejatele tellime neile vajalikku informatsiooni Eesti või välismaa raamatukogudest.

EKA raamatukogu fondist saab laenutada raamatuid ja ajakirju (väljapoole ei laenutata AV kandjaid, käsikirju, õpikuid ja osakondades olevaid raamatuid) ainult läbi Eesti raamatukogude.

Eesti-sisene teenus on tasuta. Välismaalt tellimisel tuleb lugejal tasuda posti- ja koopiate tegemise kulud.

Tellimusi saab esitada kohapeal või aadressil library@artun.ee, raamatukogu@artun.ee