Lõputöö

Bakalaureusetöö või portfoolio

Bakalaureusetaseme õppekava lõputööks on kas portfoolio või bakalaureusetöö. Mis täpselt on sinu õppekaval ja mis mahus, leiad oma õppekavast.

EKA bakalaureuseõppe lõputööde korras on nõuded bakalaureusetööde ja portfooliote koostamisele ja kaitsmisele ning sellega reguleeritakse hindamiskomisjoni moodustamist ja tegevust, lõputööde avaldamist, säilitamist, juhendamist ning retsenseerimist.

Kirjalike tööde vormistamise juhendid

Joonealust viitamist järgiv vormistus (ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi süsteem)

Tekstisisest viitamist järgiv vormistus (ajakirja Akadeemia süsteem)

 

 

 

 

Magistritöö

Magistritaseme õppekava lõpuks valmib magistritöö ja õpingud lõpevad töö kaitsmisega.

EKA magistritööde koostamise ja kaitsmise kord reguleerib magistritööde koostamist ja kaitsmist, magistritööde hindamiskomisjoni moodustamist ja tegevust ning magistritööde avaldamist ja säilitamist. Teaduskondadel on vajaduse korral õigus seada magistritööde koostamisele täiendavaid nõudmisi (sh täpne magistritöö koostamise kalenderplaan, aktsepteeritavad magistritöö vormid jne).

Autorideklaratsiooni vorm

Kirjalike tööde vormistamise juhendid

Joonealust viitamist järgiv vormistus (ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi süsteem)

Tekstisisest viitamist järgiv vormistus (ajakirja Akadeemia süsteem)