Tutvustus

EKA avatud akadeemia on suurim loovmõtlemise ja -oskuste arendamisele pühenduv täiendusõppe keskus Eestis, mis pakub nii erialaseid täienduskoolitusi kui ka hobikursusi. EKA avatud akadeemia aitab olla kompetentne, ressursirikas ja mõjus, et loovalt elada ja töötada – algatada ja viia ellu muutusi ning luua uusi väärtusi.

Eesti Kunstiakadeemia avatud õpe loob võimaluse omandada uusi teadmisi inspireeriva ja innustava programmi kaudu, mis on arendatud just töötava inimese vajaduste järgi. Koolitused toimuvad tööpäeviti õhtustel aegadel või nädalavahetusel ja varieeruvad oma mahus ühest kuust kuni kahe aastani.

EKA uus ülikoolihoone ühes tasemel tehnikaga toetab innovaatilist koolitumist. See on koht, kuhu tulla, kui sihiks enda erialast käekirja mõjusamalt välja kujundada. Pakume koolituste ning näitusetegevusega loomekultuuris osalemist ning unikaalset loovõppe keskkonda.

EKA avatud akadeemia jaoks on oluline väärtus, et iga osaleja saaks lisaks ühisõppele ka individuaalset tagasisidet. Seetõttu on koolituste grupisuurus alati vastavalt piiratud. Koolitused lõppevad arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlused ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

EKA avatud akadeemias juhendas 2019. aastal täienduskoolitusi 126 professionaali, kelle seas olid tunnustatud EKA professorid, lektorid ja oma erialal töötavad silmapaistvad vilistlased. Juhendajate kõrge tase on loonud EKA avatud akadeemiast hinnatud partneri ettevõtetele töötajate koolitamisel ning pälvib läbivalt tunnustust kunstimeele arendamise eesmärgil osalenud õppurite tagasisides.

Lisaks pakub EKA avatud akadeemia ettevalmistavat õppeprogrammi ülikooli astujale eelakadeemias, mis on suunatud noortele vanuses 16 kuni 26. Eelakadeemia kursused ja töötoad loovad võimaluse avastada, mida EKA erialad endast reaalses praktikas endast kujutavad. Eelakadeemia on ühtviisi huviringi eest, mis aitab avardada noorte loovmõtlemist.

EKA avatud akadeemiast on võimalik saada ka tellimuskoolitusi. Selleks palume esitada päringu programmijuhi Pirje Kõvatomasele.

EKA avatud akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Vilistlased

 • Eelakadeemias täienesid minu teadmised sisseastumiseksamite kohta. Juhendaja Merike Rehepapi äge kommunikatsiooni tund lisas enesekindlust avalikult esinemisel.
  Eelakadeemias täienesid minu teadmised sisseastumiseksamite kohta. Juhendaja Merike Rehepapi äge kommunikatsiooni tund lisas enesekindlust avalikult esinemisel.
  Lisa Maria Ojavere
  Eelakadeemia
  õpilane
 • Kursusel meeldis teooria ja praktika hea vaheldumine ning "käed külge" õppemeetod. Juhendaja oli väga pädev, tundis teemat ja oskas seda edasi anda. Kursusel jagati ka väga korralik konspekt.
  Kursusel meeldis teooria ja praktika hea vaheldumine ning
  Merle Lang
  Adobe InDesign algajale
  Raamatupidaja Bigbankis
 • Operatiivne värk! Leidsin õige asja ja sain, mis tahtsin väga mõistliku hinna eest. Kursus andis piisava ülevaate tarkvarast, et seda ise edasi kasutada. Juhendaja oli asjalik, tundis tarkvara ja oskas selgitada.
  Operatiivne värk! Leidsin õige asja ja sain, mis tahtsin väga mõistliku hinna eest. Kursus andis piisava ülevaate tarkvarast, et seda ise edasi kasutada. Juhendaja oli asjalik, tundis tarkvara ja oskas selgitada.
  Jaanus Tiit
  3-D modelleerimine ja renderdamine algajatele
  Green Forest OÜ, juhatuse liige
 • Suutsime kursuse käigus läbida väga palju erinevaid teemasid ning juhendaja oskas kõike imehästi meieni tuua väga lihtsalt ja põnevalt. Eva Labotkin suutis ka kõige keerulisemad ülesanded meie jaoks väga lihtsaks muuta. On näha, et ta on väga kompetentne oma erialal ning tal on imeline omadus seda väga põneval ning lihtsal kujul edasi anda. Ta kohandas kursuse tempo vastavalt kursusel osalejatega väga ilusti ning alati julgustas meid katsetama ja küsima. Eva on imeline juhendaja, jäin supper rahule!
  Suutsime kursuse käigus läbida väga palju erinevaid teemasid ning juhendaja oskas kõike imehästi meieni tuua väga lihtsalt ja põnevalt. Eva Labotkin suutis ka kõige keerulisemad ülesanded meie jaoks väga lihtsaks muuta. On näha, et ta on väga kompetentne oma erialal ning tal on imeline omadus seda väga põneval ning lihtsal kujul edasi anda. Ta kohandas kursuse tempo vastavalt kursusel osalejatega väga ilusti ning alati julgustas meid katsetama ja küsima. Eva on imeline juhendaja, jäin supper rahule!
  Marelle Kaelep
  Adobe Photoshop algajale
  Joogaõpetaja
 • Sain Eelakadeemiast hulgaliselt informatsiooni sisseastumise kohta, parema arusaama disainist ja head tagasisidet.
  Sain Eelakadeemiast hulgaliselt informatsiooni sisseastumise kohta, parema arusaama disainist ja head tagasisidet.
  Saara Kuum
  Eelakadeemia
  õpilane
 • Juhendaja Maris Lindoja on väga professionaalne, oskas kõigile küsimustele vastata. Meeldisid kodused ülesanded – need olid huvitavad, aga aitasid ka õpitut kinnistada. Jäin rahule ka õppejõu saadetud konspektiga, mis on põhjalik ja selge.
  Juhendaja Maris Lindoja on väga professionaalne, oskas kõigile küsimustele vastata. Meeldisid kodused ülesanded – need olid huvitavad, aga aitasid ka õpitut kinnistada. Jäin rahule ka õppejõu saadetud konspektiga, mis on põhjalik ja selge.
  Kaisa Karnau
  Adobe InDesign
  Toimetaja Avita kirjastuses
 • Kursusel jäin enim rahule selle tempo ja infomahuga. Juhendaja Joakim Kuusemaa oli rahulik, kannatlik ning pädev.
  Kursusel jäin enim rahule selle tempo ja infomahuga. Juhendaja Joakim Kuusemaa oli rahulik, kannatlik ning pädev.
  Sergei Kibus
  3-D modelleerimine ja renderdamine algajatele
  Režissöör, operaator ja monteerija