Külalisõpingud

Õppimine külalisüliõpilasena teises Eesti kõrgkoolis

Üliõpilased saavad minna vabade kohtade olemasolul ja täiendavaid kulutusi tegemata õppima külalisüliõpilasena teistesse Eesti kõrgkoolidesse:

  • Tallinna Ülikool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tartu Ülikool
  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Kõrgem Kunstikool Pallas

Eraldi kokkulepe on Tallinna Tehnikakõrgkooliga (ainult TTKK arhitektuuri eriala tudengitele).

EKA üliõpilane, kes soovib õppida külalisüliõpilasena mõnes teises Eesti kõrgkoolis, olles leppinud eelnevalt oma õppekavajuhiga kokku, milliseid aineid ta soovib võtta, esitab õppeosakonda kinnitamiseks külalisüliõpilase avaldus-ankeedi. Pärast teises kõrgkoolis kokkuleppe saavutamist toob või saadab üliõpilane avaldus-ankeedi registreerimiseks õppeosakonda. Teises kõrgkoolis läbitud ainet, mis ei kata õppekava kohustuslikke aineid, arvestatakse jooksva semestri täitmiseks kuuluva õppemahu vabaainete mahu piires.

Arvestamise eelduseks on teises kõrgkoolis sooritatud tulemuste õpingukaardi väljavõtte esitamine õppeosakonda.

Vaata lisaks:

Õppimine külalisüliõpilasena EKA-s

  1. Tudeng kontakteerub konkreetse eriala osakonnaga, mis teda huvitab ning lepitakse kokku, kas ta mahub aines osalema ning antakse teada aine toimumise ajad
  2. Tudeng tuleb oma kodukooli täidetud ja nõusolekuga külalisüliõpilase avaldus-ankeediga soovitavalt õppeosakonda, kes annab EKA poolse nõusoleku sellele. Kui leht kinnitatakse mõnes erialaosakonnas, tuleb teha sellest koopia ja saata õppeosakonda või peab tudeng selle ise meile tooma (muidu ei oska, tea ega saa teda ÕIS-i ja ainesse registreerida, mis lõpuks tähendab, et pole hindeid kuhugi ega kellelegi kanda ega saa hinnete väljavõtet teha)
  3. Tulemuse korjab tudeng kas oma kooli külalisüliõpilase hindamislehele, millega ta peab kindlasti ka õppeosakonnas käima ja sellele kinnituse võtma või siis EKA individuaalsele lehele, kuhu eriala ja kursuse reale kirjutatakse “Külalisüliõpilane”, ning mille tudeng toob õppeosakonda ja mille vastu saab logopaberil õpingukaardi väljavõtte külalisüliõpilasena sooritatud ainetest
  4. Vabaainetesse registreerumine toimub EKA akadeemilises kalendris märgitud aegadel mailitsi maarin.ektermann@artun.ee. Selleks peab tudengil juba olema nõusolekuga külalisüliõpilase avaldus-ankeet kaasas.

Vabakuulajana EKA-s

Kui soovid osaleda Eesti Kunstiakadeemias toimuvates loengutes vabakuulajana, siis:

1) pöördu ennekõike Sind huvitava teaduskonna õppespetsialisti poole. Kui selgub, et loengus on vabu kohti,

2) saad täita avalduse, mis tuleb esitada koos õppekavajuhi nõusolekuga õppeosakonda.

3) Avalduse alusel väljastatakse vabakuulajale arve. Peale arve tasumist vormistatakse Sind vabakuulajaks ja saad loengust osa võtta. Loe tasudest

Tunniplaani ja õppeainetega saab tutvuda ÕISis.  

Kontaktid

_MG_4935

Riina Laaneveer

Peaspetsialist

6267 371
Põhja puiestee 7, D206

riina.laaneveer@artun.ee