Tutvustus

Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus (EKA SA)

Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus loodi 7. juulil 1997. aastal sihtotstarbelise majandusliku toetuse vahendamiseks ülikoolis asuvate või ülikooliga seotud adressaatideni. Sihtasutuse tegevuse määravad ära ülikooli huvid ja arengukava.

Eelkõige aidatakse kaasa ülikooli ja ettevõtete, omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ning eraisikute vaheliste sidemete arendamisele.

EKA Sihtasutuse eesmärgiks on toetada stipendiumite ning preemiate loomise teel ülikooliga seotud inimeste teadus- ja haridustegevust ning õppetööd.

Kõikides oma tegevusprioriteetides peab sihtasutus kinni EKA vajadustest ja oma investeeringud teostatakse kooskõlas EKA arengu- ja tegevuskavaga.

EKA sihtasutus:

  • annab välja preemiaid ja stipendiume;
  • vahendab sihtotstarbelisi toetusi ülikooliga seotud projektidele;
  • on Narva Residentuuri asutajaliige ja partner

Missioon

on viia ellu loomevaldkonnas tekkivad ideed. Usume, et disainerid, arhitektid ja teistel looverialadel tegutsevad inimesed peaksid enam kaasa lööma ettevõtluses, teostama ideid ja lahendama esilekerkivaid ülesandeid interdistsiplinaarselt. Oleme veendunud, et ettevõtted on edukamad kui nad kasutavad disaini, tehnoloogiat, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ja ettevõtlusalast talenti algusest peale.

Visioon

on, et loomevaldkonnas tekkivad ideed rakendatakse ellu ja jõuavad maailma. EKA SA toetab loomevaldkonna ettevõtjaid nende tegevuses ning turunduses. Eesmärk on, et ideed ja ettevõtmised, mis EKA liikmeskonnas tekivad ja millel on märkimisväärne potentsiaal, saavad realiseeritud, turul testitud ja edukalt rakendatud.

EKA SA omab parimat ülevaadet Eesti disaini-, arhitektuuri jm loomeettevõtluses tegutsevatest inimestest ja ettevõtetest.

EKA SA on partner disainerile ja alustavale ettevõtjale, toetades teda tugiteenustega ideede ellurakendamisel.

EKA SA on suunatud ettevõtjatele parimate lahenduste väljatöötamiseks ja omab unikaalset oskusteavet ja võrgustikke loomemaastikul ning teostab interdistsiplinaarset koostööd teiste valdkondadega. Usume et inseneeria, tehnoloogiate, IKT, disaini ja ärialaste teadmiste kombinatsioonis sünnivad kõige edukamad ettevõtted.

Lisainfo

KONTAKT

Andres Tammsaar

EKA SA juhatuse liige

andres.tammsaar@artun.ee

tel: +372 626 7390