Vilistlasuudised

Pilt

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse uudiskiri – 26.01.15

Uudiskirjas juttu EKA vilistlastest, õppejõududest ja tudengitest. Loen uudiskirja veebis

Lisatud Püsilink
Pilt

EKA PÄEV 2012

EKA sünnipäeva tähistatakse 30. oktoobril.  Viimastel aastatel on korraldatud sel päeval ka vilistlaste kokkutulekuid.  Siin on galerii 2012. aasta EKA päevast, mis toimus Rüütelkonna hoones, vabade kunstide teaduskonna hoones Toompeal.  Fotode autor Tanja Muravskaja

Lisatud Püsilink

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste teadustööd pälvisid riiklikul konkursil taas mitu preemiat

18. detsembril jagasid Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium 2013. aastal sooritatud teadustööde eest preemiaid.  Taaskord said riikliku tunnustuse osaliseks mitmed Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased ja õppejõud.  Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes võitis I preemia Hilkka Hiiop doktoritööga “Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti Kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod”.  Sama töö juhendamise eest vääristati tänukirjaga Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna dekaani dr. Anneli Randlat ja Eesti Kunstimuuseumi peadirektorit dr. Sirje Helmet.


Riikliku üliõpilaste teadustööde konkursi magistritööde arvestuses anti Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja eriala magistrile Kalli Kalmetile töö “Huvikooli õppekava vastavus kõrgkooli ootustele: (Maali ainekava näitel)” eest diplom.

Bakalaureusetööde arvestuses tunnistati II preemia vääriliseks Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala lõpetaja Triin Ploomi bakalaureusetöö “Ühe redeltugitooli taassünd: taust ja rekonstruktsioon”.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub alates 1991. aastast. Konkurssi viib läbi sihtasutus Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  Konkursi auhinnafond on 61 980 eurot, rahalise preemia või haridus- ja teadusministri tänukirjaga autasustati 86 tööd ning 30 töö juhendajaid. Konkursile laekunud töid hinnatakse kolmes tasemekategoorias – rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe, magistriõppe ja doktoriõppe üliõpilaste tasemel ja neljas valdkondlikus kategoorias: bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud ning loodusteadused ja tehnika. 
—–
Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste teadustööd ja juhendajad on konkursil olnud järjepidevalt edukad.  2011. aastal pälvis ühe valdkondadeülestest peapreemiatest Eesti Kunstiakadeemia doktorandi Tiina-Mall Kreemi doktoritöö „Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881)”, mille auhinnafond oli 3600 Eurot (juhendaja Eesti Kunstiakadeemia professor Krista Kodres.)
Valdkondlikes kategooriates on samuti oldud edukad: 2012. aastal sai kunstiteadlase Maria Jääratsi magistritöö „Kodanliku mineviku ja sotsrealistliku tuleviku vahel. Eesti kunstikirjutuse diskursused 1944-1948” I preemia (juh. prof. Virve Sarapik). 2011. aastal said kunstiteaduse ja muinsuskaitse ja restaureerimise eriala tudengid konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas kolm preemiat: Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe astmes anti II preemia Silja Loikile konkursitöö „Korporatiivne arhitektuur ENSV-s Saku EMMTUI näitel” eest (juhendaja mag. Epp Lankots), magistritaseme II preemia pälvis Kadi Karine konkursitöö „Vormsi hoonestuse väärtused ja kaitsmise võimalused” eest (juhendaja mag. Leele Välja) ning III preemia Maria Lillepruun konkursitöö „Tallinna Issanda Muutmise Peakirik: eksterjöör ja interjöör. I. Zarudnõi ikonostaasi restaureerimine läbi aegade.” eest (juhendaja Dr. Pia Ehasalu). 2010. aastal pälvis kunstiteaduse üliõpilase Kristina Jõekalda magistritöö I preemia. Töö teema oli “Eesti muinsuskaitse ja võõras pärand. Muinsusteadlikkuse kujundamine 1920.–30. aastatel” (juhendaja mag. Linda Kaljundi).  Hulgaliselt on jagatud ka diplomeid nii üliõpilastele kui tööde juhendajatele.

Lisateave ja täpne loetelu 2013. riikliku üliõpilaste teadustööde konkursi võitjatest ja auhinnafondist on leitav ETAGi kodulehel: http://www.etag.ee/uliopilaste-teadustoode-konkurss-peapreemiad-muusikaoppekirjanduse-ja-parmi-rakutsukli-pearegulaatorite-uurimise-eest/

Lisatud Püsilink

Garage48 ootab arendama riistvaralisi ning praktilisi loomeprojekte

7.-9. veeburaril 2014 toimub sihtasutuse Garage48, Tartu Ülikooli ning Eesti Kunstiakadeemia eestvedamisel tehnoloogiliste lahenduste arendusnädalavahetus, mille eesmärgiks on 48 tunni jooksul arendada riistvaralisi ning praktilisi loomeprojekte ideedest kuni prototüüpideni.

Tegemist on ainulaadse üritusega, sest koos töötama on oodatud elektroonika, mehhatroonika ning tarkvara insenere arhidektide, kunstnike, tootedisainerite ja turundajatega. „Sellise teema ning seltskonnaga arendusnädalavahetust pole varem Baltikumis korraldatud. Kuid me usume, et väga erinevate oskuste ja teadmistega inimeste koos töötamine toob ka unikaalseid tulemusi,” selgitab ürituse eestvedaja Priit Salumaa.

Kui varem on Garage48 nädalavahetuste raames arendatud enamasti veebi- või mobiilirakendusi, siis viimasel ajal on sagenenud meeskonnad, kes tahavad luua ka käega katsutavaid asju. „Oleme näinud ürituste raames inimesi hea meelega töötamas nii robotite kui elektroonika prototüüpimise komplektidega. Sellest sündiski idee korraldada üritus fookusega just riistvaralistel ja loomingulitel lahendustel,” kommenteerib Salumaa miks just selline teema valiti.

Garage48 formaat on lihtne: reedel saavad kõik, olenemata taustast või oskustest, oma projektiideid kaasosalistele esitleda ja meeskonnad moodustatakse kohapeal olenevalt sellest, kellele milline idee meeldib. Seejärel algab mentorite juhendamisel võidujooks ajaga, et pühapäevaks toimiv prototüüp valmis saada ja pühapäevasel lõpuüritusel teistele demoda.

„Sellest tuleb tõeliselt vinge nädalavahetus, kus inimesed saavad töötada hullumeelsete ideede kallal ja teostada midagi lahedat ja käega katsutavat.”

Rohkem infot: http://garage48.org/hardware,  hardware@garage48.org

Lisatud Püsilink
Pilt

Arhitekt Ado Eigi näituse avamine 19.12, kell 18.00

Arhitekt Ado Eigi näitus

Arhitekt Ado Eigi näitus ja loomingu kataloogi esitlus Eesti Arhitektuurimuuseumi keldrisaalis.

Näituse kuraator: Mait Väljas
Kujundajad: Kadarik Tüür Arhitektid ja AKU

Kataloogi koostajad: Tanel Eigi ja Karin Paulus
Kujundaja: Tanel Eigi
Väljaandja: Solness

Eesti Arhitektuurimuuseum
Ahtri 2, 10151 Tallinn
Avatud: K 12–18; N 12–20; R–P 11–18
info@arhitketmuuseum.ee
www.arhitektuurimuuriuuseum.ee


Lisatud Püsilink
Pilt

Jevgeni Zolotko “Leigus. Proloog” avamine

TARTU KUNSTIMUUSEUM

PRESSITEADE

16.12.2013

Jevgeni Zolotko
Leigus. Proloog
18.12.2013–09.03.2014
Tartu Kunstimuuseum

Näituse e-kataloog: http://issuu.com/tartmus/docs/zolotko_tartukm_a5_webf

Kolmapäeval, 18. detsembril kl 17.00 avatakse Tartu Kunstimuuseumis Jevgeni Zolotko ruumiinstallatsioon “Leigus. Proloog”, mis tegeleb neutraalsuse, igavuse ja määratlematuse temaatikaga.

Milline on selline, mis pole ei must ega valge, ei halb ega hea, ei soe ega külm, ei see ega teine? Jevgeni Zolotko on viimastel aastatel tegelenud just neutraalsuse ja hallide alade küsimuse uurimisega. Loomulikult ei allu leiguse ja kahevahel olemise teema teadusliku uurimistöö metoodikale, kunstnik on pigem püüdnud halle alasid, kaardistamata tsoone ja ebamäärasust kaasaegse kunsti vahenditega tunnetada ja mõtestada. Samas suunas kulgeb ka “Leigus”, mille peamisteks märksõnadeks on määratlematus, igapäevane tavaline olemine ja ekstreempunktide puudumine. Näitusesaali on tekitatud võimalikult mittemidagiütlev omailm, mis vaataja mõtet ühelt poolt suunab, kuid samas ka piirab. Võib-olla polegi vaja “Leigust” väga täpselt defineerida, sest tegemist on katsega määratleda määratlematut.

Installatsiooniga “Leigus.Proloog” kaasneb e-buklett, milles on pikem intervjuu kunstnikuga nii installatsioonist “Leigus” kui ka tema loomingust ja maailmanägemisest laiemalt.
Trükise on koostanud ja toimetanud Rael Artel, keeletoimetanud Anti Saar ja kujundanud Jaan Evart. Eesti keeles, 12 lehekülge, allalaaditav siit: http://issuu.com/tartmus/docs/zolotko_tartukm_a5_webf

JEVGENI ZOLOTKO (snd 1983) on Tartus elav ja töötav kunstnik, kes lõpetas 2008. aastal Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuriosakonna ning hiljem Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide magistriprogrammi. Ta võitis 2011. aastal esimena Köler Prize’i kunstipreemia. Zolotko eksperimenteerib oma töödes erinevate materjalidega ning loob isiklike kogemuste põhjal ruumi terviklikult hõlmavaid narratiive. Kuueosalise ruumiteose “Asjad” eest pälvinud 2012. aastal Eesti Kultuurkapitali Kujutav ja Rakenduskunsti sihtkapitali preemia.

Lisatud pressipildi allkiri: Jevgeni Zolotko. Videokaader installatsioonist “Leigus. Proloog”

Projekti “Leigus” saab täies mahus näha galeriis Noorus 30.03.—20.04.2014.

Kunstnik tänab: Rael Artel, Ervin Ivanov, Elvis Kollom, Peeter Krosmann, Kristjan Nagla, Peeter Talvistu, Anti Saar.

Installatsiooni teostamist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kõrgem Kunstikool.

Pressiteate koostas
Rael Artel
+372 56 229 213
rael@tartmus.ee

Tartu Kunstimuuseum
Raekoja plats 18, Tartu
K–P 11–18
www.tartmus.ee
facebook.com/tartmus

Lisatud Püsilink
Täida küsitlus, võida meeneid!