ERASMUS+ üleilmse õpirände taotlusvoor avatud

Taas on EKAl võimalik taotleda ERASMUS+ üleilmse koostöö grante (st kõik piirkonnad v.a Euroopa, millele taotleme rahastust eraldi, vt http://haridus.archimedes.ee/uleilmne-opiranne). Grante jagatakse riigiti projektipõhiselt. Seekordse taotluse alusel saab küsida rahastust kolmeks eelolevaks õppeaastaks (2019 – 2022), mis võimaldab pikemaajaliselt oma plaane seada ja positiivse rahastuse korral rahulikumalt finantse realiseerida. Mida detailsemalt vastab EKA taotlus lisas välja toodud Euroopa Komisjoni taotlusvormi küsimustele, seda suurema tõenäosusega saame rahastust.

Palun andke 21. jaanuariks 2019 addressil sandra.mell@artun.ee teada milliste olemasolevate või milliste uute partneritega soovite koostööd, kas soovite tudengi-ja/või õppejõudude vahetust, miks on valitud partnerid teile olulised ja mida veel peate oluliseks soovitud koostöö puhul mainida. Teie poolt edastatud info põhjal paneb välissuhete osakond kokku üleülikoolilise taotluse. Mida rohkem infot edastate (kuni selleni välja, et olete nt kavandanud viia läbi workshopi X 2019.a. Y. nädalal valitud ülikooli õppejõuga ja mis uut teavet teie tudengit ja õppejõud sellest saavad), seda parema taotluse saame. Rahastust saab taotleda õppejõudude- ja või tudengite vahetuseks, praktikaks ja koolitusteks. Eelistatud partnerinstitutsioonil peab olema PIC kood, mille kohta saate uurida siit.

Info palume saata eelistatult inglise keeles, kuid eesti keeles saadetut ei lükata tagasi.

 

Mõelge läbi ja proovige anda vastused järgmistele küsimustele:

 

1. Relevance of the strategy. Explain why the planned mobility project is relevant to the internationalisation strategy of the higher education institutions involved (both in the Programme and Partner Country). Justify the proposed type(s) of mobility (students for studies/ students for traineeships/ staff for teaching/ staff for training). (7000 tm max)
2. Thematic focus of the partnership. You may select a maximum of 3 subject areas that are relevant to your project with this Partner Country.
3. Quality of project design and implementation. Present the different phases of the mobility project and summarise what partner organisations plan in terms of selection of participants, the support provided to them and the recognition of their mobility period (in particular in the Partner Country). Bear in mind that certain flows may not be eligible.Please consult the Programme Guide: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en and your National Agency’s website:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact to know which limitations apply.
4. Impact and dissemination.

Olemasolevad tsentraalsed ERASMUS+ partnerülikoolid

USA: Rhode Island School of Design
Kanada: Emily Carr University of Art+Design 
Austraalia: RMIT
Iisrael: Shenkar
HIT
Bezalel
Tshiili: Universidad Diego Portales
Tai: Silpakorn University

Need on EKA tsentraalsed partnerid, lisaks on osakonnaspetsiifilised partnerid.