Juhtimine

Rektor ja rektoraat

Ülikooli igapäevase juhtimisega tegeleb rektor. Ta kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Rektor nimetab ametisse prorektorid ja määrab nende tegevusvaldkonnad.

Alates 01.01.2020 kuuluvad rektoraadi koosseisu:


Valitsus (kuni 31.12.2019)

Rektor on operatiivseks juhtimiseks moodustanud akadeemia valitsuse. Valitsuse seisukohad on soovitusliku iseloomuga rektorile ja ülikooli nõukogule. Valitsusse kuuluvad rektoraadi liikmed, dekaanid ja tugiüksuste juhatajad:

 • Rektor akadeemik professor Mart Kalm
 • Õppeprorektor professor Anne Pikkov
 • Teadusprorektor Epp Lankots
 • Haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar
 • Arhitektuuriteaduskonna dekaan professor Andres Ojari
 • Avatud Akadeemia juhataja Kristiina Krabi-Klanberg
 • Disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa
 • Kunstikultuuri teaduskonna dekaan filosoofiadoktor Lilian Hansar
 • Vabade kunstide teaduskonna dekaan professor Kirke Kangro
 • Kommunikatsiooniosakonna juhataja Solveig Jahnke
 • Kvaliteedijuht Triin Krünberg
 • Personalijuht Dagmar Raide
 • Välissuhete osakonna juhataja Sandra Mell
 • Õppeosakonna juhataja Elisabeth Kuusik
 • Haldusjuht Kaido Kruusamets
 • IT-juht Kristjan Eichler

Nõukogu (alates 01.01.2020)

Nõukogu on Eesti Kunstiakadeemia kõrgeim juhtorgan, mis vastutab akadeemia pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades akadeemia eesmärkide saavutamise.

Vabariigi Valitsus kinnitas 19. detsembril 2019. a viieks aastaks Eesti Kunstiakadeemia uue nõukogu koosseisus:

 • Maria Mägi-Rohtmets – nõukogu esimees
 • Krista Kodres – nõukogu aseesimees
 • Kadri Kruus
 • Arno Kütt
 • Eva Näripea
 • Siim Raie
 • Liina Siib
 • Toomas Tammis
 • Kalle Vellevoog

Nõukogu volitused algasid 1. jaanuaril 2020.

Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 korraldus.


Senat (alates 01.01.2020)

Foto M. Raidpere

Senat on akadeemiline otsustuskogu, mis vastutab akadeemia õppe-, teadus-, arendus- ja
loometegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.

Senati koosseis:

1) rektor, senati esimees Mart Kalm;

2) õppeprorektor Anne Pikkov;

3) teadusprorektor Anu Allas;

4) haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar;

5) dekaan, arhitektuuriteaduskond Andres Ojari;

6) dekaan, disainiteaduskond Ruth-Helene Melioranski;

7) dekaan, kunstikultuuri teaduskond Hilkka Hiiop;

8) dekaan, vabade kunstide teaduskond Kirke Kangro;

9) avatud akadeemia juhataja Elise Eimre;

10) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Margus Elizarov;

11) üliõpilaste esindaja, doktoriõpe Triin Metsla;

12) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Dmitrii Pekarev;

13) üliõpilaste esindaja, magistriõpe Dana Vares;

14) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Triin Vaino;

15) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond Keiti Kljavin;

16) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond Tüüne-Kristin Vaikla;

17) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond Piret Hirv;

18) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond Indrek Sirkel;

19) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond Ingrid Ruudi;

20) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond Virve Sarapik;

21) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond Reimo Võsa-Tangsoo;

22) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond Mihkel Ilus.

Lisainfo

Varasemad koosseisud

Rektoriga kohtumiseks palume aeg kokku leppida rektoraadi abiga: angelina.valk@artun.ee, Tel 626 7313.

Kontaktid

Mart Kalm katusel B&W. R.Võsa-Tangsoo

Mart Kalm

Rektor, professor

626 7300

mart.kalm@artun.ee
Anne Pikkov. Foto: Mark Raidpere 2016

Anne Pikkov

Õppeprorektor, külalisprofessor

626 7302

anne.pikkov@artun.ee
Andres Tammsaar. Foto: Mark Raidpere 2016

Andres Tammsaar

Haldus- ja finantsdirektor

626 7390

andres.tammsaar@artun.ee
Anu-Allas_2021

Anu Allas

Teadusprorektor, doktorikooli juhataja

55681908

anu.allas@artun.ee