Juhtimine

Rektor ja rektoraat

Ülikooli igapäevase juhtimisega tegeleb rektor. Ta kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Rektor nimetab ametisse prorektorid ja määrab nende tegevusvaldkonnad.

Rektor Akadeemik professor Mart Kalm

Teadusprorektor Anu Allas

Õppeprorektor Professor Anne Pikkov

Haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar

 

Alates 01.01.2020 kuuluvad rektoraadi koosseisu:

Kunstikultuuri teaduskonna dekaan Lilian Hansar

Vabade Kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro

Disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa

Arhitektuuriteaduskonna dekaan Andres Ojari


 

 

 

Valitsus (kuni 31.12.2019)

 

Rektor on operatiivseks juhtimiseks moodustanud akadeemia valitsuse. Valitsuse seisukohad on soovitusliku iseloomuga rektorile ja ülikooli nõukogule. Valitsusse kuuluvad rektoraadi liikmed, dekaanid ja tugiüksuste juhatajad:

Rektor akadeemik professor Mart Kalm

Õppeprorektor professor Anne Pikkov

Teadusprorektor Epp Lankots

Haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar

Arhitektuuriteaduskonna dekaan professor Andres Ojari

Avatud Akadeemia juhataja Kristiina Krabi-Klanberg

Disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa

Kunstikultuuri teaduskonna dekaan filosoofiadoktor Lilian Hansar

Vabade kunstide teaduskonna dekaan professor Kirke Kangro

Kommunikatsiooniosakonna juhataja Solveig Jahnke

Kvaliteedijuht Triin Krünberg

Personalijuht Dagmar Raide

Välissuhete osakonna juhataja Sandra Mell

Õppeosakonna juhataja Elisabeth Kuusik

Haldusjuht Kaido Kruusamets

IT-juht Kristjan Eichler


 

Nõukogu (alates 01.01.2020)

 

Nõukogu on Eesti Kunstiakadeemia kõrgeim juhtorgan, mis vastutab akadeemia pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades akadeemia eesmärkide saavutamise.

 

Vabariigi Valitsus kinnitas 19. detsembril 2019. a viieks aastaks Eesti Kunstiakadeemia uue nõukogu koosseisus:

Maria Mägi-Rohtmets – nõukogu esimees
Krista Kodres – nõukogu aseesimees
Kadri Kruus
Arno Kütt
Eva Näripea
Siim Raie
Liina Siib
Toomas Tammis
Kalle Vellevoog

 

Nõukogu volitused algavad 1. jaanuaril 2020.

 

Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 korraldus.


 

 

 

Senat (alates 01.01.2020)

Foto M. Raidpere

Senat on akadeemiline otsustuskogu, mis vastutab akadeemia õppe-, teadus-, arendus- ja
loometegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.

Senati koosseis:

1) rektor, senati esimees Mart Kalm;

2) õppeprorektor Anne Pikkov;

3) teadusprorektor Anu Allas;

4) haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar;

5) dekaan, arhitektuuriteaduskond Andres Ojari;

6) dekaan, disainiteaduskond Kristjan Mändmaa;

7) dekaan, kunstikultuuri teaduskond Lilian Hansar;

8) dekaan, vabade kunstide teaduskond Kirke Kangro;

9) avatud akadeemia juhataja Kristiina Krabi-Klanberg;

10) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Linda Mari Hüvato;

11) üliõpilaste esindaja, doktoriõpe Triin Talk;

12) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Kertu Rannula;

13) üliõpilaste esindaja, magistriõpe Taavi Teevet;

14) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Taaniel Tsopp;

15) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond Keiti Kljavin;

16) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond Tüüne-Kristin Vaikla;

17) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond Piret Hirv;

18) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond Indrek Sirkel;

19) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond Ingrid Ruudi;

20) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond Hilkka Hiiop;

21) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond Reimo Võsa-Tangsoo;

22) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond Mihkel Ilus.

Lisainfo

Varasemad koosseisud

Rektoriga kohtumiseks palume aeg kokku leppida rektoraadi abiga: angelina.valk@artun.ee, Tel 626 7313.

Kontaktid

Mart Kalm katusel B&W. R.Võsa-Tangsoo

Mart Kalm

Rektor, professor

626 7300

mart.kalm@artun.ee
Anne Pikkov. Foto: Mark Raidpere 2016

Anne Pikkov

Õppeprorektor, külalisprofessor

626 7302

anne.pikkov@artun.ee
Andres Tammsaar. Foto: Mark Raidpere 2016

Andres Tammsaar

Haldus- ja finantsdirektor

626 7390

andres.tammsaar@artun.ee
Anu Allas_mustvalge

Anu Allas

Teadusprorektor, doktorikooli juhataja

55681908

anu.allas@artun.ee