Juhtimine

Rektor ja rektoraat

Ülikooli igapäevase juhtimisega tegeleb rektor. Ta kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Rektor nimetab ametisse prorektorid ja määrab nende tegevusvaldkonnad.


Nõukogu

Nõukogu on Eesti Kunstiakadeemia kõrgeim juhtorgan, mis vastutab akadeemia pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades akadeemia eesmärkide saavutamise.

Vabariigi Valitsus kinnitas 19. detsembril 2019. a viieks aastaks Eesti Kunstiakadeemia uue nõukogu koosseisus:

  • Maria Mägi-Rohtmets – nõukogu esimees
  • Krista Kodres – nõukogu aseesimees
  • Kadri Kruus
  • Arno Kütt
  • Eva Näripea
  • Siim Raie
  • Liina Siib
  • Toomas Tammis
  • Kalle Vellevoog

Nõukogu volitused algasid 1. jaanuaril 2020.

Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 korraldus.


Senat

Foto M. Raidpere

Senat on akadeemiline otsustuskogu, mis vastutab akadeemia õppe-, teadus-, arendus- ja
loometegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.

Senati koosseis:

1) rektor, senati esimees Mart Kalm;

2) õppeprorektor Anne Pikkov;

3) teadusprorektor Anu Allas;

4) haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar;

5) dekaan, arhitektuuriteaduskond Andres Ojari;

6) dekaan, disainiteaduskond Ruth-Helene Melioranski;

7) dekaan, kunstikultuuri teaduskond Hilkka Hiiop;

8) dekaani kt, vabade kunstide teaduskond Reimo Võsa-Tangsoo;

9) avatud akadeemia juhataja Elise Jagomägi;

10) üliõpilaste esindaja, doktoriõpe Triin Metsla;

11) üliõpilaste esindaja, magistriõpe Dana Vares;

12) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Margus Elizarov;

13) üliõpilaste esindaja, integreeritud õpe Markus Vernik;

14) üliõpilaste esindaja, integreeritud õpe Triin Vaino;

15) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond Eik Hermann;

16) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond Tüüne-Kristin Vaikla;

17) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond Piret Hirv;

18) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond Indrek Sirkel;

19) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond Ingrid Ruudi;

20) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond Virve Sarapik;

21) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond asendusliige Taavi Piibemann;

22) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond Maria Erikson.

 

Lisainfo

Varasemad koosseisud

Rektoriga kohtumiseks palume aeg kokku leppida rektoraadi abiga: angelina.valk@artun.ee, Tel 626 7313.

Kontaktid

Mart Kalm katusel B&W. R.Võsa-Tangsoo

Mart Kalm

Rektor, professor

626 7300

mart.kalm@artun.ee
Anne Pikkov. Foto: Mark Raidpere 2016

Anne Pikkov

Õppeprorektor, külalisprofessor

626 7302

anne.pikkov@artun.ee
Andres Tammsaar. Foto: Mark Raidpere 2016

Andres Tammsaar

Haldus- ja finantsdirektor

626 7390

andres.tammsaar@artun.ee
Anu-Allas_2021

Anu Allas

Teadusprorektor, doktorikooli juhataja

55681908

anu.allas@artun.ee
Andres Ojari

Andres Ojari

Dekaan, arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava juht, professor, erialastuudio juhendaja

6420071, 5059350
ruum D409

andres.ojari@artun.ee
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hilkka Hiiop

Professor, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan

6117654
56577980

hilkka.hiiop@artun.ee
kirkekangro

Kirke Kangro

Vabade kunstide teaduskonna dekaan / ajutiselt eemal

6726586

kirke.kangro@artun.ee