Arhitektuuriteaduskond

EKA Arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri, linnaehituse ja planeerimise. Siinse õpetuse tuumiku moodustavad arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning sisearhitektuuri erialad. Neist esimene hõlmab tänapäevast arhitektiõpet selle sõna parimas tähenduses pöörates võrdselt tähelepanu nii konkreetsetele majadele kui nende vahelisele ruumile ning suuremale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Teine tegeleb täpsemalt inimese kehale lähema skaalaga nii mööbli kui interjööride kavandamisel ning valmistamisel. Arhitektuur ja sisearhitektuur on oma olemuselt väga lähedased erialad, milles on olulisi kattuvusi ning ühisprojekte nii akadeemilises õppetöös kui ka hilisemas professionaalses elus. Siinse õpetuse oluliseks väärtuseks on pikaaegne side kõigis skaalades ruumi ja materjaliga tegelevate erialade vahel.

2004. aastast saab magistritasemel õppida urbanistika õppekaval. See on rahvusvaheline ingliskeelne õppekava, mis erinevalt eelmistest ei ole praktika põhine, vaid tegeleb uurimustööga. Siin uuritakse moodsa linna toimimist selle erinevate kasutajate, oluliste osalejate, otsustusprotsesside suunajate ja kavandajate perspektiivist, luuakse strateegiaid tulevikuks ning otsitakse võimalusi nende rakendamiseks.

Õppekavad

Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Sisearhitektuur

Urbanistika

Avatud loengud

Arhitektuuriteaduskonna avatud loengute ajakava ja videoid saab vaadata veebilehel avatudloengud.ee

Andres Ojari

Andres Ojari

Dekaan, professor, erialastuudio juhendaja

andres.ojari@artun.ee

Hannes Praks

Vaatetorni VARI avamine 2017 kevadel Hannes Praks Foto Tõnu Tunnel

Sisearhitektuuri osakonna juhataja, professor

+372 6443949

interior@artun.ee

Maros Krivy

Head, Professor of Urban Studies

+372 642 0071

maros.krivy@artun.ee

Renee Puusepp

Renee Puusepp

Vanemteadur, teadustöö juhi KT, erialastuudio juhendaja

renee.puusepp@artun.ee

Pille Epner

Foto: Mark Raidpere

Teadus- ja arendustegevuse koordinaator

642 0071

pille.epner@artun.ee