ERASMUS+ õppejõududele ja töötajatele

Erasmus+ on maailma edukaim üliõpilasvahetusprogramm ja palju enamat! Õppima, praktikale, töövarjuks, õpetama või koolitustele saavad minna üliõpilased, aga ka ülikoolide õppejõud ja töötajad. Võimalusi on Euroopa-siseseks ja ka üleilmseks õpirändeks. Lisaks on võimalik ellu viia rahvusvahelisi arendusprojekte.

EKA töötajad saavad:
– õpetada ERASMUS+ programmis Euroopa partnerülikoolides ja NORDPLUS programmide raames CIRRUS ja KUNO võrgustike kaudu (kohaldub õppejõududele, sh mittekoosseisulistele õppejõududele)
– taotleda ERASMUS+ stipendiumi koolituseks Euroopas
– osaleda ERASMUS+ üleilmses õpirändeprogrammis

2019/20. õppeaastal võtame töötajate ja sissetulevate ekspertide taotlusi vastu jooksvalt, piisab korrektselt vormistatud dokumentide esitamisest.

ERASMUS+ eksperdi kutsumiseks EKAsse palume kasutada järgmisi vorme:
Mobility Agreement for Teaching (for incoming experts)
Incoming Financial-agreement (for incoming experts)
Lisainfo

 

Vormistamine ja aruandlus töötajale: ERASMUS+ õpetamiseks ja koolitusteks Euroopas

ERASMUS+ stipendium Euroopas õpetamiseks/koolitumiseks tuleb esitada nõutud dokumenid ajalises järjekorras

Enne lähetust
1. Enne lähetust täidetav kolmepoolselt allkirjastatud:
a) Tööplaan õpetamiseks: Mobility Agreement for Teaching
b) Tööplaan koolitumiseks: Mobility Agreement for Staff

Soovitav on võtta kõigepealt partnerilt allkiri dokumendile, seejärel see skaneerituna lisada digikonteinerisse ja allkirjastada. Seejärel lisada:

2. Finantseerimisleping
Allkirjastada ja saata need ühes digikonteineris: sandra.mell@artun.ee

3. Lähetuskorraldus, mis tuleb täita Webdesktopis. Kui te soovite lähetuse kulude katteks avanssi, tuleb see märkida ka lähetuskorraldusse. (Ei kohaldu mittekoosseisuliste töötajatele). Nii allkirjastatud tööplaan, kui finantseerimisleping tuleb WDs liita lähetuskorraldusega.

4. Kinnituskiri partnerülikoolilt või vastuvõtvalt organisatsioonilt koha peal lähetuses olla. Laadida see Webdesktopi lähetusaruande juurde ja tuua originaal välissuhete osakonda.

Pärast lähetust
5. Lähetusaruanne Webdesktopis. Lähetusaruandesse tuleb lisada reisidokumendid (piletid, pardakaardid, vajadusel ka teised kulusid tõendavad dokumendid).

6. Sisuaruanne
Mobility Tool nimelises töökeskkonnas (e-kutse tagasiside aruannet täitma saadetakse portaali kaudu meiliga pärast lähetuse toimumist).

ERASMUS+ bilateraalsete lepingute tabel õppejõududele

Stipendiumide väljamaksmist reguleerib lisaks ERASMUS+ programmi nõuetele Eesti Kunstiakadeemia stipendiumite asutamise, määramise ja väljamaksmise kord

 Lisainfo


Lähetuse vormistamine
Stipendium tuleb töötajal vormistada lähetusena dokumendihalduskeskkonnas Webdesktop, ERASMUS+ stipendium ei pruugi kõiki lähetusega seotud kulusid katta. Mittekoosseisuliste töötajate stipendiumidelt peame Eestis kehtiva maksusüsteemi alusel kinni tulumaksu, lähetust vormistada ei saa.

Lähetuse kestus
Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad) ja maksimaalselt 2 kuud.

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe töönädala kohta. Üheks töönädalaks peetakse siinkohal 5 tööpäeva. Kui õppejõud viibib lähetuses üle 5 tööpäeva, siis peab läbiviidava õppetöö maht olema proportsionaalselt jaotatud nende päevade vahel, mis ületavad 5 tööpäeva.

Vt ka lähetuseeskirja.

Elamistoetuse määrad 2018. ja 2019. aasta projektis

Reisitoetuse määrad

ERASMUS+ vahemaade kalkulaator
sh on lubatud 2019. aasta projektist maksta 8000+ km distantsi puhul 1500 eurot reisitoetust.

ERASMUS+ üleilmse õpirände stipendium

ERASMUS+ programmis nõutud dokumendid vormistamise ajalises järjekorras:

Enne lähetust
1. Enne lähetust täidetav kolmepoolselt allkirjastatud:
a) Tööplaan õpetamiseks: Mobility Agreement for Teaching
b) Tööplaan koolitumiseks: Mobility Agreement for Staff
c) Koha peale kaasa ka kinnituskiri partnerülikoolilt, kuhu märgitakse samad kuupäevad, mis on tööplaanis. See tuleb esitada koos lähetuse aruandega.

2. Finantseerimisleping

3. Lähetuskorraldus, mis tuleb täita Webdesktopis. Kui te soovite lähetuse kulude katteks avanssi, tuleb see märkida ka lähetuskorraldusse. (Ei kohaldu mittekoosseisuliste töötajatele)

Pärast lähetust
4. Lähetusaruanne Webdesktopis.
Lähetusaruandesse tuleb lisada reisidokumendid (piletid, pardakaardid, vajadusel ka teised kulusid tõendavad dokumendid). Mittekoosseisulistel õppejõududel tuleb meili teel (sandra.mell@artun.ee) edastada oma pardakaardid, piletid vms.

5. Sisuaruanne Mobility Tool nimelises töökeskkonnas (e-kutse tagasiside aruannet täitma saadetakse portaali kaudu meiliga pärast lähetuse toimumist).
ERASMUS+ bilateraalsete lepingute tabel õppejõududele
Stipendiumide väljamaksmist reguleerib lisaks ERASMUS+ programmi nõuetele Eesti Kunstiakadeemia stipendiumite asutamise, määramise ja väljamaksmise kord

 


Lisainfo
Stipendium tuleb töötajal vormistada lähetusena, ERASMUS+ stipendium ei pruugi kõiki lähetusega seotud kulusid katta. Mittekoosseisuliste töötajate stipendiumidelt peame Eestis kehtiva maksusüsteemi alusel kinni tulumaksu, lähetust vormistada ei saa.

Lähetuse kestus
Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad) ja maksimaalselt 2 kuud.

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe töönädala kohta. Üheks töönädalaks peetakse siinkohal 5 tööpäeva. Kui õppejõud viibib lähetuses üle 5 tööpäeva, siis peab läbiviidava õppetöö maht olema proportsionaalselt jaotatud nende päevade vahel, mis ületavad 5 tööpäeva.
Vaata ka
lähetuseeskirja.

Elamistoetuse määrad 2018. ja 2019. aasta projekt

Reisitoetuse määrad 2018 ja 2019. aasta aasta projekt

sh on lubatud 2019. aasta projektist maksta 8000+ distantsi puhul 1500 eurot reisitoetust.
ERASMUS+ vahemaade kalkulaator – max reisitoetuse määra arvutamiseks.

 

Nordplus stipendium

EKA erialavõrgustike CIRRUS, Nordic-Baltic Academy of Architecture, KUNO või DAMA raames eraldatud stipendiumi väljamaksmise kohta lisainfo saamiseks pöörduge palun Sandra Mell poole.

Kontakt: sandra.mell@artun.ee

Lisainfo

Transport ja majutus
Kokkuleppimiseks palume pöörduda
artun@reisiekspert.ee poole. Täpsem info: EKA reisikorraldushanke juhisest.
Alates 13.08.2020 muutub EKA reisiteenuste osutaja ja selleks saab Baltic Tours. Kõik päringud tuleb seejärel esitada RTK@baltictours.ee 

Erasmus+ programmist
Loe töötajatele ja õppejõududele mõeldud Erasmus+ programmist veel
Archimedese koduleheküljelt.

Partnerülikoolid
EKA partnerülikoolide nimekiri

Kontaktid

_MG_2902

Sandra Mell

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

6267 369

sandra.mell@artun.ee