Sisseastumine

Kes saavad kandideerida

Interaktsioonidisaini magistriprogramm on avatud kõigile, kel huvi kasutajakeskse disaini vastu. Varasem erialane kogemus või disainiharidus pole vajalikud — hindame kõrgelt mitmekesisust ning meie tudengid on väga erineva taustaga.

Sisseastumise tähtajad

Vastuvõtt toimub 1.02.–01.03.2021. Kui soovid olla olulise infoga kursis, siis registreeri oma huvi siin.

Sisseastumisel tuleb esitada

 • Avaldus (Esita läbi SAISi)
 • Välismaal lõpetanutele: 50€ kandideerimistasu (tasu ei pea maksma isik, kes esitab koos haridust tõendavate dokumentidega ENIC/NARIC keskuse hinnangu)
 • Bakalaureusekraadi, rakenduskõrgharidust või muud haridust tõendav dokument
 • Inglise keele oskuse tõendamiseks sobib üks järgnevatest variantidest:

– Eelmise astme haridus on omandatud inglise keeles;
– Inglise keele riigieksam (1997. –2013. aastal vähemalt 66 punkti, alates 2014. aastast B2 tase)
– TOEFL ITP: min 543; TOEFL iBT: min 72;
– IELTS: min 5,5;
– FCE: min 160;
– CAE/CPE (C1 ja C2 tasemeeksamid);
– PTE min 59
– Eesti keelefirma keeleoskustaseme test: min B2 tasemele (Keeletesti saab teha ka EKAs kohapeal – aeg selgitamisel);
– akadeemis kohapeal või mõne Eesti avalik-õigusliku ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud test tulemusega B2.

 • Passi või ID-kaardi koopia
 • CV (inglise keeles) – Applicant’s CV should contain following information: — Personal and contact information about the student candidate. — Overview of candidate’s education. Candidate’s higher educational facility, field of study degree earned and the theme of the graduation work/project should be highlighted. — Work experience, including name of the employer, the job title and description of the candidate’s responsibilities at any listed job. — Language skills — Computer and software skills — Other general activities, hobbies, interests.
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles)
  A short essay should be digitally presented (in English, maximum 4600 letters including spaces) elaborating on following themes:
  a) How do you see the present and the future of interaction design, and how do you see your role in this.
  b) What do you hope to learn during the Master’s Program?
  c) What would you like to do after the completion of your studies?
 • Varasema töö näidised (inglise keeles)
  Display of previous experiences – should contain a few samples of work, showing your past and present experience, and professional capabilities. Design projects, web projects, articles, abstracts of scientific work, short descriptions of business and development projects, etc. can be included. Basically, we want to see what you’ve been doing in your previous life, how you think and solve problems. — Each sample should be shortly described. In case of team projects, your contribution should be clearly stated. — The document should be presented in PDF-format or as a web portfolio. — In case of PDF, the file size must not exceed 20 MB. Feel free to use any file download service (WeTransfer, Dropbox, etc). — If you add web links (pointing to web projects, articles, etc.) please make sure the links actually work. — To submit your display of previous experiences, please send an url or download link by the end of the application period to admissions@artun.ee

Sisseastumiskatsed

 • Kodune ülesanne (inglise keeles)
  Motivatsioonikirja ja teiste dokumentide alusel välja valitud kandidaadid peavad sooritama lühikese koduse eksamiülesande. Neile saadetakse eelnevalt kokkulepitud ajal e-maili kaudu probleemi kirjeldus. Probleemile tuleb pakkuda välja omapoolne lahendus tekstilises ja/või pildilises vormis ning see hiljemalt ühe tunni jooksul e-mailiga eksamikomisjonile saata. Pildilist lahendust peab saatma selgitav tekst. Eksami edukalt läbinud pääsevad edasi vestlusele.
 • Vestlus (inglise keeles)
  Sisseastuja poolt digitaalselt saadetud eksamiülesande lahenduse, portfoolio, motivatsioonikirja ning muude dokumentide põhjal esitab komisjon täiendavaid küsimusi kandidaadi varasema õpi- ja/või töökogemuse ja tulevikunägemuse kohta. Samuti püütakse intervjuu käigus kindlaks teha kandidaadi motiveeritust ja teadmisi interaktsioonidisaini valdkonna problemaatikast.

Olulised kuupäevad

  • Avalduste esitamine: 1.02.–1.03.2021 kuni kella 23:59ni läbi SAIS.ee
  • Online-test ja intervjuud: 15.–26.03.2021
  • Vastuvõtutulemuste teatamine: 31.03.2021

Õppemaks

 • 2500 € aastas (Euroopa Liidu + Islandi, Norra, Liechtensteini, Türgi, Gruusia, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa ja Šveitsi kodanikele)
 • 3900 € aastas (väljaspool EL kodanikele)

https://www.artun.ee/oppimine/oppemaksud-ja-toetused/

Täpsemad sisseastumistingimused

https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope/

Rohkem infot

Lisainfo

Huvitatud interaktsioonidisainist? Registreeri oma huvi siin