Sisseastumine

Kas saavad kandideerida

Interaktsioonidisaini magistriprogramm on avatud kõigile, kel huvi kasutajakeskse disaini vastu. Varasem erialane kogemus või disainiharidus pole vajalikud — hindame kõrgelt mitmekesisust ning meie tudengid on väga erineva taustaga.

Sisseastumise tähtajad

Sisseastumisperiood kestab 1. märts–3. mai 2018. Kui soovid olla olulise infoga kursis, siis registreeri oma huvi siin.

Sisseastumisel tuleb esitada

 • Avaldus (Esita kohapeal või läbi SAISi)
 • Välismaal lõpetanutele: 50€ kandideerimistasu
 • Bakalaureusekraadi, rakenduskõrgharidust või muud haridust tõendav dokument
 • Inglise keele oskuse tõendamiseks sobib üks järgnevatest variantidest:
  – Eelmise astme haridus on omandatud inglise keeles;
  – Inglise keele riigieksam min B2 tasemel (75 punkti);
  – TOEFL ITP: min 510; TOEFL iBT: min 70;
  – IELTS: min 5,5;
  – FCE: min C;
  – CAE/CPE: min C;
  – Eesti keelefirma EN ühtse keeleoskustaseme test: min B2 tasemele (Keeletesti saab teha ka EKAs kohapeal – aeg seligtamisel);
  – Mõne Eesti ülikooli keelekeskuse inglise keele test: min B2 tasemele.
 • Passi või ID-kaardi koopia
 • CV (inglise keeles)
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles)
  Motivatsioonikiri peab olema inglise keeles ning maksimumpikkusega 4600 tähemärki. Käsitleda võiks järgmiseid teemasid:
  b) Millisena näed interaktsioonidisaini hetkel ja tulevikus, ning kuidas oma rolli selles?
  c) Mida loodad õppida magistriprogrammi jooksul?
  d) Kuidas näed oma tulevikku pärast õpingute lõpetamist?
 • Varasema töö näidised (inglise keeles)
  Varasema töö näidised tuleb esitada toimiva veebilehena või PDF-failina (maksimumkaal 20 MB). See peab sisaldama 3-10 näidet viimase 5 aasta jooksul valminud disainilahendustest, tarkvaraarendusprojektidest, artiklitest, teadustööde abstraktidest, äriprojektide lühitutvustustest, jms. Töö näidised demonstreerivad kandidaadi praegusi kogemusi ja oskusi. Grupitööde esitamise puhul tuleb kandidaadi panust selgesti kirjeldada.

Sisseastumiskatsed

 • Kodune ülesanne (inglise keeles)
  Motivatsioonikirja ja teiste dokumentide alusel välja valitud kandidaadid peavad sooritama lühikese koduse eksamiülesande. Neile saadetakse eelnevalt kokkulepitud ajal e-maili kaudu probleemi kirjeldus. Probleemile tuleb pakkuda välja omapoolne lahendus tekstilises ja/või pildilises vormis ning see hiljemalt ühe tunni jooksul e-mailiga eksamikomisjonile saata. Pildilist lahendust peab saatma selgitav tekst. Eksami edukalt läbinud pääsevad edasi vestlusele.
 • Vestlus (inglise keeles) 2.-6. juuli 2018.
  Sisseastuja poolt digitaalselt saadetud eksamiülesande lahenduse, portfoolio, motivatsioonikirja ning muude dokumentide põhjal esitab komisjon täiendavaid küsimusi kandidaadi varasema õpi- ja/või töökogemuse ja tulevikunägemuse kohta. Samuti püütakse intervjuu käigus kindlaks teha kandidaadi motiveeritust ja teadmisi interaktsioonidisaini valdkonna problemaatikast.

Olulised kuupäevad

  • Avalduste esitamine: 1 märts–3. mai 2018 kuni kella 23:59ni läbi SAIS.ee
  • Online-test ja intervjuud: 14.–23. mai 2018
  • Vastuvõtutulemuste teatamine: 25. mai 2018
  • Õppimatuleku kinnitamine/õppekohast loobumine tuleb kinnitada SAIS-is: 1. juuni 2018
  • Lepingute allkirjastamine ja tagastamine: 8. juuni 2018
  • Õppeteenustasu esimese osamakse tähtaeg: 8. juuni 2018

Õppemaks

 • 950 € semestris (Euroopa Liidu + Islandi, Norra, Liechtensteini, Türgi, Gruusia, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa ja Šveitsi kodanikele)
 • 2950 € semestris (väljaspool EL kodanikele)

https://www.artun.ee/oppimine/oppemaksud-ja-toetused/

Täpsemad sisseastumistingimused

https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope/

Rohkem infot

Lisainfo

Huvitatud interaktsioonidisainist?

Registreeri oma huvi siin