Sisseastumine

Sisseastumise tähtajad 

Sisseastumisperiood kestab 19.–29. juuni 2017. Kui soovid olla olulise infoga kursis, siis registreeri oma huvi siin.

Sisseastumisel tuleb esitada

 • Avaldus (Esita kohapeal või läbi SAISi)
 • Välismaal lõpetanutele: 50€ kandideerimistasu
 • Bakalaureusekraadi, rakenduskõrgharidust või muud haridust tõendav dokument
 • Inglise keele oskuse tõendamiseks sobib üks järgnevatest variantidest:
  – Eelmise astme haridus on omandatud inglise keeles;
  – Inglise keele riigieksam min B2 tasemel (75 punkti); 
  – TOEFL ITP: min 510; TOEFL iBT: min 70;
  – IELTS: min 5,5;
  – FCE: min C;
  – CAE/CPE: min C; 
  – Eesti keelefirma EN ühtse keeleoskustaseme test: min B2 tasemele (Keeletesti saab teha ka EKAs kohapeal – aeg seligtamisel); 
  – Mõne Eesti ülikooli keelekeskuse inglise keele test: min B2 tasemele.
 • Passi või ID-kaardi koopia
 • CV (inglise keeles)
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles)
 • Portfoolio (inglise keeles)
  Portfoolio tuleb esitada toimiva veebilehena või PDF-failina (maksimumkaal 20 MB). See peab sisaldama 5-20 näidet viimase 5 aasta jooksul valminud disainilahendustest, tarkvaraarendusprojektidest, artiklitest, teadustööde abstraktidest, äriprojektide lühitutvustustest, jms. Portfoolio demonstreerib kandidaadi praegusi kogemusi ja oskusi. Grupitööde esitamise puhul portfoolios tuleb kandidaadi panust selgesti kirjeldada.

Sisseastumiskatsed

 • Kodune ülesanne (inglise keeles)
  CV, motivatsioonikirja ning portfoolio alusel välja valitud kandidaadid peavad sooritama lühikese koduse eksamiülesande. Neile saadetakse eelnevalt kokkulepitud ajal e-maili kaudu probleemi kirjeldus. Probleemile tuleb pakkuda välja omapoolne lahendus tekstilises ja/või pildilises vormis ning see hiljemalt ühe tunni jooksul e-mailiga eksamikomisjonile saata. Pildilist lahendust peab saatma selgitav tekst. Eksami edukalt läbinud pääsevad edasi vestlusele.
 • Vestlus (inglise keeles) 3.-7. juuli 2017.
  Sisseastuja poolt digitaalselt saadetud eksamiülesande lahenduse, portfoolio, motivatsioonikirja ning muude dokumentide põhjal esitab komisjon täiendavaid küsimusi kandidaadi varasema õpi- ja/või töökogemuse ja tulevikunägemuse kohta. Samuti püütakse intervjuu käigus kindlaks teha kandidaadi motiveeritust ja teadmisi interaktsioonidisaini valdkonna problemaatikast.

Olulised kuupäevad

Avalduste esitamine SAISis: 19.–29.06.2017 kuni kella 23:59ni

Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst. 7: 28.–29.06.2017 10:00–16:00

Online-test ja intervjuud: 03.–07.07.2017

Vastuvõtutulemuste teatamine: 11.07.2017

Õppimatuleku kinnitamine/õppekohast loobumine tuleb kinnitada SAIS-is: 17.07.2017

Lepingute allkirjastamine ja tagastamine: 16.08.-21.08.2017

Õppeteenustasu esimese osamakse tähtaeg: 23.08.2017

2017. a. lõpetajate dokumentide esitamise tähtaeg: 03.07.2017

Õppemaks

Õppemaks semestris: 1450.- EUR
https://www.artun.ee/oppimine/oppemaksud-ja-toetused/

Täpsemad sisseastumistingimused

https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope/

Rohkem infot

maria.magar@artun.ee

Huvitatud interaktsioonidisainist?

Registreeri oma huvi siin