Sisseastumine

 

Sisseastumise tähtajad

Sisseastumisperiood kestab 1. märts–3. mai 2018. Kui soovid olla olulise infoga kursis, siis registreeri oma huvi siin.

Sisseastumisel tuleb esitada

 • Avaldus (Esita kohapeal või läbi SAISi)
 • Välismaal lõpetanutele: 50€ kandideerimistasu
 • Bakalaureusekraadi, rakenduskõrgharidust või muud haridust tõendav dokument
 • Inglise keele oskuse tõendamiseks sobib üks järgnevatest variantidest:
  – Eelmise astme haridus on omandatud inglise keeles;
  – Inglise keele riigieksam min B2 tasemel (75 punkti);
  – TOEFL ITP: min 510; TOEFL iBT: min 70;
  – IELTS: min 5,5;
  – FCE: min C;
  – CAE/CPE: min C;
  – Eesti keelefirma EN ühtse keeleoskustaseme test: min B2 tasemele (Keeletesti saab teha ka EKAs kohapeal – aeg seligtamisel);
  – Mõne Eesti ülikooli keelekeskuse inglise keele test: min B2 tasemele.
 • Passi või ID-kaardi koopia
 • CV (inglise keeles)
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles)
 • Varasema töö näidised (inglise keeles)
  Varasema töö näidised tuleb esitada toimiva veebilehena või PDF-failina (maksimumkaal 20 MB). See peab sisaldama 3-10 näidet viimase 5 aasta jooksul valminud disainilahendustest, tarkvaraarendusprojektidest, artiklitest, teadustööde abstraktidest, äriprojektide lühitutvustustest, jms. Töö näidised demonstreerivad kandidaadi praegusi kogemusi ja oskusi. Grupitööde esitamise puhul tuleb kandidaadi panust selgesti kirjeldada.

Sisseastumiskatsed

 • Kodune ülesanne (inglise keeles)
  Motivatsioonikirja ja teiste dokumentide alusel välja valitud kandidaadid peavad sooritama lühikese koduse eksamiülesande. Neile saadetakse eelnevalt kokkulepitud ajal e-maili kaudu probleemi kirjeldus. Probleemile tuleb pakkuda välja omapoolne lahendus tekstilises ja/või pildilises vormis ning see hiljemalt ühe tunni jooksul e-mailiga eksamikomisjonile saata. Pildilist lahendust peab saatma selgitav tekst. Eksami edukalt läbinud pääsevad edasi vestlusele.
 • Vestlus (inglise keeles) 2.-6. juuli 2018.
  Sisseastuja poolt digitaalselt saadetud eksamiülesande lahenduse, portfoolio, motivatsioonikirja ning muude dokumentide põhjal esitab komisjon täiendavaid küsimusi kandidaadi varasema õpi- ja/või töökogemuse ja tulevikunägemuse kohta. Samuti püütakse intervjuu käigus kindlaks teha kandidaadi motiveeritust ja teadmisi interaktsioonidisaini valdkonna problemaatikast.

Olulised kuupäevad

  • Avalduste esitamine: 1 märts–3. mai 2018 kuni kella 23:59ni läbi SAIS.ee
  • Online-test ja intervjuud: 14.–23. mai 2018
  • Vastuvõtutulemuste teatamine: 25. mai 2018
  • Õppimatuleku kinnitamine/õppekohast loobumine tuleb kinnitada SAIS-is: 1. juuni 2018
  • Lepingute allkirjastamine ja tagastamine: 8. juuni 2018
  • Õppeteenustasu esimese osamakse tähtaeg: 8. juuni 2018

Õppemaks

 • 950 € semestris (Euroopa Liidu + Islandi, Norra, Liechtensteini, Türgi, Gruusia, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa ja Šveitsi kodanikele)
 • 2950 € semestris (väljaspool EL kodanikele)

https://www.artun.ee/oppimine/oppemaksud-ja-toetused/

Täpsemad sisseastumistingimused

https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope/

Rohkem infot

Huvitatud interaktsioonidisainist?

Registreeri oma huvi siin