Käimasolevad projektid

Fashion TEX

FashionTEX European Academy for Young Designers to Study Innovative Technologies in Digital Fashion Design - CREA-CULT-2023-COOP Fshion TEX projektis osaleb 13 partnerit 11 Euroopa riigist, eesmärgiga luua uus, ühine ...

Teadusprojekt loob uusi lahendusi monumentide ümbermõtestamiseks

2024. aastal sai alguse kolmeaastane teadusprojekt „Monumendi uued raamid“, mille eesmärgiks on luua uusi lahendusi monumentide ja muu dissonantse pärandi ümbermõtestamiseks. Valdkondadeülene ...

Multisensoorne disain somaatilise heaolu nimel

Somaatilise heaolu multisensoorne disain, mis põhineb ideel süveneda kehaliste aistingute valdkonda, võib avada värskeid vaatenurki meie kehale, kasvatades kehateadlikkust ja julgustades enda eest hoolitsemise praktikaid. ...

Muutuste juhtijad – institutsioonidevaheline koostöö sotsiaalse disaini valdkonnas

Change Agents Blueprints Partnerid: Moholy-Nagy University of Art and Design Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Fundacio Privada Elisava Escola Universitaria, Hispaania Universitat der Kunste Berlin Libera, ...

LIFE heritageHOME

Programm LIFE heritageHOME on suunatud pärandhoonete omanikele ning selle eesmärk on töötada välja ja piloteerida terviklik konsultatsiooniteenus ja läbimõeldud protseduurid, mis hõlbustaks kaitsealustes hoonetes väärtuspõhiste ...

Siseruumi õhukvaliteedi ja ruumis viibijate terviseriskide vähendamine

Uurimus eesmärk: Siseruumi õhukvaliteedi ja ruumisviibijate terviseriskide vähendamine taastuvatel ressurssidel põhineva uudse komposiitmaterjali abil. Uurimuse laiem eesmärk on läbi loomeprotsessi hinnata interjööris ...

Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajate ja partneritena tasaarengu kontekstis

Segaduse külvist teadmiste korjeni Marta Konovalov, Jane Remm Tallinna Botaanikaaia Meelte aed, Kloostrimetsa tee 52, Tallinn Oktoobrist 2023 märtsini 2024 on Tallinna Botaanikaaia Meelte aia kesksed kastid ...

Kogemuspõhiste disainiprintsiipide uurimine ja rakendamine kotidisainis

Loovuurimus tegeleb kogemuspõhiste disainiprintsiipide uurimisega kotidisainis ja keskendub toote elukaare pikendamisele kandja emotsionaalse seotuse abil. Projekt uurib mälestustes säilinud tajude ja tootekirjelduste ...

Sadamalinnade väärtused ja jätkusuutlik areng

Uurimisprojekti "Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimise" jätkuprojekt, mille eesmärk on tagada Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna ...

Transform 4 European Research and Innovation — T4ERI

Transform4Europe (T4EU) ülikoolide konsortsiumi lisategevuse T4ERI ...

“Kunstiajalugu kontakttsoonis” (EKA teadusgrant, 2023–2024)

Projekt “Kunstiajalugu kontakttsoonis: populaarne ja fiktsionaalne Eesti kunsti(ajaloo)kirjutuses” uurib kunstiteaduse suhet avalikkusega – mitte-akadeemilisi vorme, mida kunstikirjutus võib võtta: erinevad ilukirjanduslikud ja filmikunstilised ...

ACuTe – digitaalsete tehnoloogiate ja etenduskunstide edendamine

EKA on üks partnerorganisatsioone innovaatilises digitaalsete tehnoloogiate ja etenduskunstide arendamisele pühendatud Loov Euroopa projektis ACuTe. Projekti eesmärk on uurida etenduskunstide loomise ja esitamise ...

Tsunftimeistrid: provintsilinnade kunstilooming uuenduse ja traditsiooni vahel 17. – 19. sajandil

Teadusprojekt võtab vaatluse alla Eesti alal tegutsenud maalijate tsunftide tegevuse 17. - 19. sajandil. Eesmärk on lai multidistsiplinaarne lähenemine, mis põimib kunstiajaloolist käsitlust sotsiaalajaloo vaatenurgaga ning ...

Projekt WOODMEADOWLIFE ehk PuisniiduLife

Eesti-Läti ühine LIFE projekt (LIFE20 NAT/EE/000074) „Restoring and promoting a long term sustainable management of Fennoscandian wooded meadows in Estonia and Latvia” ehk „Puisniitude taastamine ja jätkusuutliku ...

LIFE IP BuildEST

LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton on projekt, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse ...

Mõisaportaali kaasajastamine uurijaid ja avalikkust kaasavaks platvormiks

Projekti eesmärk on Eesti mõisate andmebaaside, sh mois.ee kaasajastamine ja arendamine mitmetasandiliseks digitaalseks platvormiks mõisapärandit puudutava informatsiooni kogumiseks, süstematiseerimiseks ja ...

Transform4Europe – T4EU

Transform4Europe (The European University for Knowledge Entrepreneurs) on ...

Koguteose “Eesti linnaehituse ajalugu” 2. köide (2021–2024)

“Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020” annab ülevaate 20. ja 21. sajandi alguse linnaehitusest läbi erinevate võimuperioodide käsitledes nii paberile jäänud kui ka realiseerunud planeeringuid, neid vorminud ideid ning ühiskondlikke ja ...

“Prognoos ja fantaasia hilisnõukogude arhitektuuris” (PSG, 2020–2024)

Uurimisprojekt “Prognoos ja fantaasia hilisnõukogude arhitektuuris” keskendub fantaasiale hilisnõukogude perioodi arhitektuuris ning selle rollile sõjajärgse moderniseerimise mõjude vahendajana. 1960. aastatest alates seostasid mitmed arhitektid ...

„Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998)” (PRG, 2020–2024)

Uurimisprojekt „Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998)” võtab vaatluse alla kultuuriprotsessid Eestis aastatel 1986–1998: nn siirdeperioodil, mis langeb kokku sotsialistliku süsteemi lagunemisega Ida-Euroopas ja sellega kaasnenud ...

Koguteos „Eesti kunsti ajalugu” (1999–2025)

„Eesti kunsti ajalugu" on EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kõige vanem teadusprojekt, millega alustati 1999. aastal. Seitsmeköitelise „Eesti kunsti ajaloo" eesmärgiks on hõlmata Eesti kunsti- ja visuaalkultuuri ajalugu võimalikult ...

Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringud

Projekti peaeesmärk on Eesti ühe tuntuma kunstiteose, Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringute kaudu avardada teadmisi teose loomise konteksti, materjalikasutuse, tehnikate ja hilisemate muudatuste kohta; dokumenteerida teose ...

MuutMoodulMaja – mass-kohandatavad moodulmajad

Muutmoodulmaja projekti eesmärgiks on panna alus tehasemaja projekteerimise õppe- ja arendussuunale EKA Arhitektuuriteaduskonnas. Sihiks on seatud uute modulaarsete ja kohandatavate majakontseptsioonide – ...

Tehnilise kunstiajaloo kui distsipliini arendamine kultuuripärandi analüüsiks Eestis

Tehniline kunstiajalugu on interdistsiplinaarne pärandi uurimise valdkond, mis ühendab humanitaar- ja reaalteaduste meetodid ning rakendab kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid andmete kogumisel, töötlemisel, ...

Lisainfo

FashionTEX European Academy for Young Designers to Study Innovative Technologies in Digital Fashion Design – CREA-CULT-2023-COOP

Fshion TEX projektis osaleb 13 partnerit 11 Euroopa riigist, eesmärgiga luua uus, ühine ekspertiisi tase selleks, et õpetada üliõpilastele digitaalset moekunsti kõrgkoolides. Projekt täiendab õppekavasid tulevikku suunatud jätkusuutlikuma sisuga. Moetööstus kasutab digitaalset moodi kõigis väärtusahela etappides, alates disainist kuni müügini, kusjuures kasutatavad tehnoloogiad arenevad väga kiiresti. Vajaduste analüüs näitab, et moodi õpetetavates koolides Euroopas jääb haridus sageli maha sellest, mida tööstus juba rakendab. Lisaks on koolidel õpetamises väga erinevad etapid: mõned õpetavad juba edasijõudnute tasemel, teised alles alustavad digitaalse moe õpetamisega. FashionTEX abiga soovitakse neid lünki täita.

Projekti abil jõutakse järgmiste innovaatiliste tulemusteni:

  • Uue digitaalse koolituse kontseptsiooni väljatöötamine, mida saavad tulevikus kasutada mitte ainult projekti raames osalejad, vaid potentsiaalselt iga Euroopa moekool
  • Töökoja loomine uute protsesside testimiseks moe- ja tehnoloogiavaldkonnas
  • Uute digilahenduste abil õpilaste poolt oma kavandite ja loomingu tootmine ning tehnoloogiate rakendamine
  • Digitaalse moeateljee kursuste loomine, mille käigus õpilased katsetavad uute digitehnoloogiatega

ja AI-toega programme moekujunduste ja lõigete loomiseks

  • Tulevase töökoja Fashion TEX Makerspace loomine, kus uusimad tehnoloogiad, nt 3D-printimist, robootikat ja laserlõikureid saab õppida ja kasutada ning kogenud asjatundjad õpetavad ning ja tööstused pakuvad koolitust ja tuge
  • Uue Euroopa moekoolide ja tekstiilitööstuse võrgustiku loomine uuenduslikud multimeedia lähenemisviisid ( sh. virtuaalne müügisalong, digitaalsed moeetendused, Interneti-platvormid, virtuaalsed ruumid, sotsiaalmeedia kampaaniad) ning uue teabe ja suhtluse kujundamise platvorm

Koostööpartnerid:

Europäisches Kulturforum E.V. Saksamaa

Vilniaus Dailes Akademija Leedu

Zapadoceska Univerzita V Plzni Tséhhi

Latvijas Makslas Akademija Läti

Amsterdam Fashion Academy Madalmaad

7Politechnika Lodzka Poola

Westsachsische Hochschule Zwickau Saksamaa

Faculdade De Arquitetura Da Universidade De Lisb Portugal

Sveuciliste U Zagrebu Tekstilno-Tehnoloski Fakult Horvaatia

Ied Istituto Europeo Di Design Societa’ Per Azioni  Itaalia

Kyiv National University Of Technologies And Des Ukraina

Koefia Srl Itaalia

Projekti periood: 01.11.2023-31.10.2026

Projekti toetus EKA-le: 82 794.00

Projekti kogumaht: 2 000 000.00

Rahastaja: Euroopa Komisjon