Sisseastumine

Keda ootame

Animatsiooni osakond ootab õppima ärksa meelega ideedest pakatavaid tudengeid!

Ajakava

Bakalaureuse õppes

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7 kohapeal kell 10:00-16:00

Animatsiooni erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Ankeedi küsimused leiad SIIT

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 14. juulil.

Magistriõppes

01.03-02.05.2019 avalduste esitamine SAISis kuni  23:59ni

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 24. mail.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamitenõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: vestlus

Vestlused toimuvad 08. – 09.07.2019 Põhja pst 7 ruumis A303. Vestluse aeg on SAIS-is avalduse juures.

Kaasa võtta 10-15 joonistust vabalt valitud tehnikas ja teemal; visandiplokk, kui on olemas; koomiks (strip), mis koosneb 12 pildist ja mis jutustab kahest tegelasest (A ja B), kellede vahel tekitab konflikti C (kes või mis)  ning siis  saabub üllatav lõpp; juhul kui on katsetusi animatsiooni või filmi vallas, siis võtke need kaasa. Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilistele, kunstialastele  ja oma eriala temaatikat puudutavatele küsimustele.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse eksamitele.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid

Eksamiülesanne 1 

Toimub 10.07.2019 kell 10.00 – 14.00 Põhja pst 7 ruumis A402.

Eksamiülesanne 2 

Toimub 11.07.2019 kell 10.00 – 17.00 Põhja pst 7 ruumis A402.

Eksamiülesanne 3  

Toimub 12.07.2019 ajakava alusel Põhja pst 7 ruumis A402.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* : 11

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

Avalduste esitamine SAISis 01.03-02.05.2019 kuni kella 23:59ni

õppekava ANIMATSIOON

MA õppekava on ingliskeelne ja tasuline, keelenõuded leiad siit

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • magistritöö projekti kirjeldus
  • portfoolio

Filmid võivad olla failidena, millele on lisatud teksti osa PDF, aga sobib ka toimiv link kodulehele või filmide vaatamisvõimalusele internetis (vajadusel koos parooliga). Kandideerija peaks ise välja valima kuni 5 parimat näidet eelnevalt tehtud töödest.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 17.05.2019   
Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud.

Max. konkursi punktide arv on 10

Vastuvõtulävend*: 4

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, magistritöö projekt jm). Suulisel vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja/või magistritöö võimalikke eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile. Vestluse käigus esitavad komisjoni liikmed kandidaadile küsimusi ja vajadusel paluvad lisaselgitusi.

Hinnatakse kandidaadi seniseid loomingulisi tulemusi tema CV ja portfoolio alusel, tema seisukohtade ja loomemeetodite ja -eesmärkide sobivust EKA ning animatsiooni osakonna õppekeskkonna ja -meetoditega, tema töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, tema suhtlemisoskust ja koostöövõimet, tema motiveeritust õppetöös osalemiseks. Tulemuste põhjal omistatakse kandidaadile üks koondhinne skaalal 1-10, mille alusel moodustub pingerida.

 

 

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee