Sisseastumine

Keda ootame

Animatsiooni osakond ootab õppima ärksa meelega ideedest pakatavaid tudengeid!

 

Bakalaureuseõppe vastuvõtt

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

 

Ajakava

11.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

27.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt Estonia pst 7 kohapeal kell 10:00-16:00

02.-06.07.2018 kohapeal  toimuvad vestlused ja eksamid


ESIMENE EKSAMIVOOR: VESTLUS

02-03.07.2018 algusega kell 10.00 Lembitu 10 ruum 202

Vestluse aeg on SAIS-is avalduse juures. Lühiaakeet saadetakse sisseastujatele e-postiga.

Vestlusel tuleb komisjonile esitada täidetud lühiankeet- ankeedi-blankett saadetakse e-mailile.

Lisaks kaasa võtta 5–10 joonistust vabalt valitud tehnikas ja teemal; koomiks (strip), mis koosneb 12 pildist ja mis jutustab kahest tegelasest (A ja B), kellede vahel tekitab konflikti C (kes või mis)  ning siis  saabub üllatav lõpp; juhul kui on katsetusi animatsiooni või filmi vallas, siis võtke need kaasa. Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilistele, kunstialastele  ja oma eriala temaatikat puudutavatele küsimustele.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse eksamitele. Eksamiülesanded saadetakse meilile hiljemalt 03.07.2018 kl 21:00ks


TEINE EKSAMIVOOR: SISSEASTUMISEKSAMID

Eksamiülesanne 1 “Stsenaarium & pildirida” (Loo väljamõtlemin)

04.07.2018 10.00- 14.30 Lembitu 10 ruum 202

Eksamiülesanne 2 “Pildirida” (Tegelaskujude kujundus)

04.07.2018 15.00- 17.00 Lembitu 10 ruum 202

Eksamiülesanne 3  “Mina ise” (Filmilõigu konstrueerimine)

05.07.2018 10.00 (nimekirja alusel) Lembitu 10 ruum 202

 

 


TÖÖDE TAGASTAMINE:

Tööd tuleb viia Lembitu 10 hoonest ära kohe pärast rektorikomisjoni lahkumist

09 .juulil (12.00- 16.00).  Info telefonil 6164216

Palume töödele kindlasti järele tulla!

Vedelema jäänud tööd lähevad utiliseerimisele.

EKA ei vastuta Lembitu 10 hoonesse jäetud tööde eest!

 

 


Magistriõppe vastuvõtt

Avalduste esitamine SAISis 01.03-03.05.2018 kuni kella 23:59ni

Üldinfo MA sisseastujatele siin

MA õppekava on ingliskeelne ja tasuline, keelenõuded leiad siit

 

Magistritasemel toimub vastuvõtt vestluse, CV, portfoolio ja magistritöö projekti kirjelduse põhjal.

Vestlused toimuvad 17.05.2018 algus 11.30  Lembitu 10 ruum 202
Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud.

 

Lisainfo

Koos avalduse ja dokumentidega tuleb sisseastujal esitada:

  • CV
  • Magistritöö projekt
  • Portfoolio audiovisuaalsetest töödest. (Filmid võivad olla failidena, millele on lisatud teksti osa PDF, aga sobib ka toimiv link kodulehele või filmide vaatamisvõimalusele internetis (vajadusel koos parooliga). Kandideerija peaks ise välja valima kuni 5 parimat näidet eelnevalt tehtud töödest.

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, magistritöö projekt jm). Suulisel vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja/või magistritöö võimalikke eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile. Vestluse käigus esitavad komisjoni liikmed kandidaadile küsimusi ja vajadusel paluvad lisaselgitusi.

Hinnatakse kandidaadi seniseid loomingulisi tulemusi tema CV ja portfoolio alusel, tema seisukohtade ja loomemeetodite ja -eesmärkide sobivust EKA ning animatsiooni osakonna õppekeskkonna ja -meetoditega, tema töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, tema suhtlemisoskust ja koostöövõimet, tema motiveeritust õppetöös osalemiseks. Tulemuste põhjal omistatakse kandidaadile üks koondhinne skaalal 1-10, mille alusel moodustub pingerida. Sisse saamiseks peab hindeks saama vähemalt 4.

 

 

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

Sisseastumine arvudes

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel

 

Vastuvõtuinfo:

Estonia pst 7, ruum 530

telefon: 6267305

vastuvott@artun.ee

Info Vabade kunstide teaduskonnas:

Lembitu tn 12

telefon: 6164213, 6164216