Sisseastumine

Keda ootame

Animatsiooni osakond ootab õppima ärksa meelega ideedest pakatavaid tudengeid!

Ajakava bakalaureuseõppes

01.02.- 29.06.2023 avalduste esitamine SAISis kuni 23:59ni.

19., 28. ja 29.06.2023 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7-D206 kohapeal kell 10:00-16:00.

NB! Animatsiooni erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Ankeedi küsimused leiad SIIT.

03.-07.07.2023 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid.

12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Ajakava magistriõppes

01.02.-06.03.2023 avalduste esitamine SAISis kuni  23:59ni.

16.-26.03.2023 Sisseastumisvestlused.

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 26. märts.

07.04.2023 Õppima tulemise kinnitamine.

30.04.2023 Lepingute allkirjastamine ja esimese osamakse (200 eur) maksmise tähtaeg.

Õppemaks animatsiooni magistriõppekaval on 2800€ aastas.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava ANIMATSIOON

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ESIMENE VOOR: Portfoolio

Laadige SAIS-i oma portfoolio failina või lingina (01.02.–29.06.2023). Pildifailid võiks olla jpg formaadis ning videod saatke youtube või vimeo linkidena.

See võiks koosneda 10-15 joonistusest vabalt valitud tehnikas ja teemal (kui on joonistused visandiplokina siis laadige ka visandeid üles). Lisaks maalid, fotod või muu, mis näitab visuaalkunstiga tegelemise kogemust. Väga on oodatud ka animatsioonikatsetused (youtube või vimeo lingid).

Lisaks joonistada ja üles laadida ilma sõnadeta koomiks (pildirida), mis koosneb 12 pildist ja mis jutustab kahest tegelasest (A ja B), kellede vahel tekitab konflikti C (kes või mis) ning siis saabub üllatav lõpp. Koomiksi võib teostada digitaalselt, kuid sellisel juhul tuleb koomiks välja printida ning vestlusele paberil kaasa võtta.

Komisjon otsustab eelnevalt esitatud tööde alusel, kes kutsutakse vestlusele.

TEINE VOOR: Vestlus 03.–04.07.2023

Vestlused toimuvad Põhja pst 7 ruumis A403. Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest peale portfoolio vooru positiivset läbimist (tulemus 2).

Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilistele, kunstialastele ja oma eriala temaatikat puudutavatele küsimustele.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes kutsutakse eksamitele.


KOLMAS VOOR: Sisseastumiseksamid

Eksamiülesanne 1: Animafilmi tegelaste ja taustade kujundus ja kirjeldus 

Toimub 05.07.2023 kell 10.00 – 14.00 Põhja pst 7 ruumis A204.

Kaasa võtta joonistusvahendid, mis on harjumuspärased kirjeldatud töö teostamiseks (pliiats, tintenpen, marker, värvid vms.)

Hinnatakse kujundusalast võimekust, joonistuslikku väljendusrikkust, fantaasiat, kirjanduslikke oskusi. 

Eksamiülesanne 2 : Animafilmi stsenaariumi ja pildirea koostamine

Toimub 06.07.2023 kell 10.00 – 17.00 Põhja pst 7 ruumis A204.

Kaasa võtta joonistusvahendid, mis on harjumuspärased kirjeldatud töö teostamiseks (pliiats, tintenpen, marker).

Hinnatakse võimet jutustada lugu visuaalsete vahenditega, joonistuslikku väljendusrikkust, fantaasiat. 

Eksamiülesanne 3: “Minu film” (Filmiprojekti tutvustus)   

Toimub 07.07.2023 ajakava alusel Põhja pst 7 ruumis A204.

Hinnatakse fantaasiat, üldistusvõimet, võimet iseendasse kriitiliselt suhtuda, jutustusoskust, avatust, võimet paindlikult reageerida.

 


Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* : 11

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2023

Avalduste esitamine SAISis 01.02.-06.03.2023 kuni kella 23:59ni

õppekava ANIMATSIOON

MA õppekava on ingliskeelne ja tasuline. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Portfoolio teksti osa võib olla PDF, eelnevalt tehtud filmid võivad olla failina lisatud, aga sobib ka toimiv link kodulehele või filmide vaatamisvõimalusele internetis (vajadusel koos parooliga). Kandideerija peaks ise välja valima kuni 5 parimat näidet eelnevalt tehtud filmidest või klippidest.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis. 

Esitatud dokumntide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele.

Vestlused toimuvad 23.03.2023   

Isiklik vestluse aeg saadetakse meilile.

Max. konkursi punktide arv on 10

Vastuvõtulävend*: 4

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, magistritöö projekt, motivatsioonikiri jne.). Suulisel vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja/või magistritöö võimalikke eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile. Vestluse käigus esitavad komisjoni liikmed kandidaadile küsimusi ja vajadusel paluvad lisaselgitusi.

Hinnatakse kandidaadi seniseid loomingulisi tulemusi tema CV ja portfoolio alusel, tema seisukohtade ja loomemeetodite ja -eesmärkide sobivust EKA ning animatsiooni osakonna õppekeskkonna ja -meetoditega, tema töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, tema suhtlemisoskust ja koostöövõimet, tema motiveeritust õppetöös osalemiseks. Tulemuste põhjal omistatakse kandidaadile üks koondhinne skaalal 1-10, mille alusel moodustub pingerida. Sisse saamiseks peab hindeks saama vähemalt 4.

Animatsiooni magistriõppekava infotund sisseastujatele

EKA animatsiooniosakond kutsub kõiki huvilisi osalema rahvusvahelist animatsiooni magistriõppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub neljapäeval, 13. jaanuaril 2022 kell 17:00 Zoomis. Hea võimalus teada ...

Animatsiooni magistriprogrammi infotund Zoomis

EKA animatsiooniosakond korraldab magistriõppehuvilistele online-infotunni 14. jaanuaril 2021 kell 17:00. EKA animatsiooniosakond kutsub kõiki magistriõppehuvilisi osalema õppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub ...

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee