Sisseastumine

Keda ootame

Animatsiooni osakond ootab õppima ärksa meelega ideedest pakatavaid tudengeid!

Ajakava bakalaureuseõppes

15.-29.06.2020 avalduste esitamine SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7 kohapeal kell 10:00-16:00.

Animatsiooni erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Ankeedi küsimused leiad SIIT.

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid.

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

Ajakava magistriõppes

01.-29.02.2020 avalduste esitamine SAISis kuni  23:59ni

27.03.2020 Sisseastumisvestlus animatsiooni õppekaval. Täpse vestluse aja leiab iga kandidaat oma avalduselt SAISis, peale avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 31. märts.

07.03.2020 Õppima tulemise kinnitamine.

30.04.2020 Lepingute allkirjastamine ja esimes osamakse (200 eur) maksmise tähtaeg.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: vestlus

Laadige SAIS-i oma portfoolio failina või lingina (15.–29.06.2020). Pildifailid võiks olla jpg formaadis ning videod saatke youtube või vimeo linkidena.

See võiks koosneda 10-15 joonistusest vabalt valitud tehnikas ja teemal (kui on joonistused visandiplokina siis laadige ka visandeid üles). Lisaks maalid, fotod või muu, mis näitab visuaalkunstiga tegelemise kogemust. Väga on oodatud ka animatsioonikatsetused (youtube või vimeo lingid).

Lisaks, koomiks (strip), mis koosneb 12 pildist ja mis jutustab kahest tegelasest (A ja B), kellede vahel tekitab konflikti C (kes või mis) ning siis saabub üllatav lõpp.

Komisjon otsustab eelnevalt esitatud tööde alusel, keda kutsutakse vestlusele.

Vestlused toimuvad 01. – 02.07.2020 Põhja pst 7 ruumis A303. Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Kohapeal toimuvale vestlusele palun samuti kaasa võtta 10-15 joonistust vabalt valitud tehnikas ja teemal (kui on joonistused visandiplokina siis võtke see ka kaasa); koomiks (strip), mis koosneb 12 pildist ja mis jutustab kahest tegelasest (A ja B), kellede vahel tekitab konflikti C (kes või mis) ning siis saabub üllatav lõpp; juhul kui on katsetusi animatsiooni või filmi vallas, siis võtke need kaasa. Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilistele, kunstialastele ja oma eriala temaatikat puudutavatele küsimustele.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse eksamitele.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid

Eksamiülesanne 1: Animafilmi tegelaste ja taustade kujundus ja kirjeldus 

Toimub 03.07.2020 kell 10.00 – 14.00 Põhja pst 7 ruumis A402.

Eksamiülesanne 2 : Animafilmi stsenaariumi ja pildirea koostamine

Toimub 06.07.2020 kell 10.00 – 17.00 Põhja pst 7 ruumis A402.

Eksamiülesanne 3: “Minu film” (Filmiprojekti tutvustus)   

Toimub 07.07.2020 ajakava alusel Põhja pst 7 ruumis A402.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* : 11

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

Avalduste esitamine SAISis 01.-29.02.2020 kuni kella 23:59ni

õppekava ANIMATSIOON

MA õppekava on ingliskeelne ja tasuline. 

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Portfoolio teksti osa võib olla PDF, eelnevalt tehtud filmid võivad olla failina lisatud, aga sobib ka toimiv link kodulehele või filmide vaatamisvõimalusele internetis (vajadusel koos parooliga). Kandideerija peaks ise välja valima kuni 5 parimat näidet eelnevalt tehtud filmidest või klippidest.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 27.03.2020   
Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud.

Max. konkursi punktide arv on 10

Vastuvõtulävend*: 4

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, magistritöö projekt, motivatsioonikiri jne.). Suulisel vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja/või magistritöö võimalikke eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile. Vestluse käigus esitavad komisjoni liikmed kandidaadile küsimusi ja vajadusel paluvad lisaselgitusi.

Hinnatakse kandidaadi seniseid loomingulisi tulemusi tema CV ja portfoolio alusel, tema seisukohtade ja loomemeetodite ja -eesmärkide sobivust EKA ning animatsiooni osakonna õppekeskkonna ja -meetoditega, tema töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, tema suhtlemisoskust ja koostöövõimet, tema motiveeritust õppetöös osalemiseks. Tulemuste põhjal omistatakse kandidaadile üks koondhinne skaalal 1-10, mille alusel moodustub pingerida. Sisse saamiseks peab hindeks saama vähemalt 4.

 

 

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee