Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK

Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK silmatorkavad tööd

Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK on EKA Arhitektuuriteaduskonna eraldiseisev uurimiskeskus, mis seob teadus-, ja õppetegevuse uute projekteerimismeetodite, elukeskkonna ja tootearendusega, tuues kokku tudengid, erialaspetsialistid, teadlased ja tellijad nii avalikust kui ka erasektorist. 

PAKKu teadussuunad on jagatud kolmeks alateemaks: ehituse rohepööre, tööstuse digipööre ja uued meetodid puidust tehasemajade projekteerimisel. PAKK uurib ja arendab masskohandamist ehituse ja linnaplaneerimise kontekstis, arendades elemendi ja mooduli tasandil senisest paindlikumaid masstoodetavaid süsteeme. Modulaarne lähenemine ehitusele loob aluse ringmajanduslikule ehituspraktikale ja madala keskkonnamõjuga hoonete projekteerimisele. Uurimissuundade väljundiks on meetodid ja tööriistad, mis võimaldavad arhitektil arvestada tootmise ja ehituse tehniliste tingimustega juba loomeprotsessi alguses. 

Täna tegutsevad uurimiskeskuses kaks UURIMISRÜHMA:

Algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühma töö on suunatud eksperimentaalse puitehituse innovatsioonile, mis otsib eelkõige uuenduslike arhitektuursete lahenduste abil võimalusi kvaliteedihüppeks. Olulisel kohal on siin nö inseneeritud puit, ehk erinevad liimpuittooted ja integreeritud disain, kus disain, analüüs ja optimeerimine algoritmilises mudelis toimuvad samaaegselt.

Uurimisrühma juhid: Sille Pihlak ja Siim Tuksam

Mustermaja uurimisrühm arendab modulaarset ja tehases toodetavat süsteemi, millega saab luua ümbritsevale keskkonnale ja hoone kasutajate vajadustele kohandatud puithooneid.

Uurimisrühma juht: Renee Puusepp

Meie TEENUSED:

HüppePAKK on intensiivne loovuurimuslik ideekorje, kus läbi disainisprintide ja disainuurimuste kaasame arhitektuuriteaduskonna tudengitest teaduriteni, ettevõtte uue innovaatilise lahenduse väljapakkumiseks (häkatonid ja minikonkursid, disainisprindid, disainiuurimused erialastuudiotes)

LävePAKK on ideeprojekti loovuurimuslik analüüs, kus läbi disainlahenduste ja teostatavusuuringute võimaldame ettevõttel jõuda arusaamani projekti võimalustest ja võimekusest (eeluuring arhitektuurikonkurside korraldamiseks, ruumiliste arengukavade koostamine, projekteerimisjuhendid jne)

TüvePAKK on süsteemne loovuuring uue arengusuuna loomiseks, kus läbi eksperimentaalarenduste ja ekspertteadmisi kaasates aitame sektoril mööduda juurprobleemidest ja piiravatest arengutakistustest (Mustermaja, sLender).

Võta meiega ühendust!

Anna Tommingas
PAKKu projektijuht
anna.tommingas@artun.ee

EKA-s alustavad tööd kaks uut uurimiskeskust

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) senat kinnitas kahe eraldiseisva uurimiskekskuse - Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus (PAKK) ja Muinsuskaitse ja konserveerimise labori (MUKOLA) - loomise. Kokku loodi mullu EKA-sse kolm uurimiskeskust, mida ...

Sille Pihlak ja Ulla Alla edukad teadustööde konkursil

15. detsembril autasustati Eesti teaduste akadeemias 2021. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. EKA arhitektuuriteaduskonnast hinnati preemia vääriliseks kaks humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna tööd. Doktoritööde ...

Sille Pihlak valiti Eesti Noorte Teaduste Akadeemia tegevliikmeks

Seekord oli ENTAl võimalus 32 kandidaadi seast valida oma ridadesse 13 uut liiget ning üheks neist on osutunud EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktor Sille Pihlak. Dr Sille Pihlak on praktiseeriv ...

Mustermajad 369 Accelerate Estonial

EKA arhitektuuriteaduskonnas loodud Mustermajad 369 platvorm sai Accelerate Estonia rohepöörde projektiks! Projekti käigus luuakse puitmoodulitest hoone lahendus Tallinna ...

Garage48 Wood häkib puidutööstust! Tule osalema!

Garage48 Wood tuleb taas! On aeg puidutööstust häkkida! 🌲 Garage48 koostöös TSENTERi ja EKA-ga kutsuvad kõiki osalema 26. -28. novembrini toimuval Garage48 Future of Wood 2021 häkil, ...

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitjad 2021

Tänavu septembri keskpaigaks laekus Eesti Kunstiakadeemia rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile 18 uurimistööd. Komisjon, koosseisus Jaanus Vahesalu, Reet Aus, Kai Lobjakas, Martin Melioranski ja Pille ...

Uurimisprojekti “sLender” avaõhtu: otsime Tallinnale uut puidust tüüp-kortermaja

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond ja Eesti puidutöötlemisettevõte Arcwood alustavad sel sügisel EASi toel koostööprojekti, et luua nüüdisaegne käsitlus sajanditagusest ...

Kuubik-paviljonid seenioritele

INTERREG Baltic Sea programmi projekti Baltsenior 2.0 raames tellis Saue vallavalitsus EKA arhitektuuriteaduskonnalt kaks avalikku ruumi paigaldatavat kuubik-paviljoni. Need tegevuspaviljonid on loodud Saue seenioritele soodustamaks sotsiaalset ...

Ristkihtliimpuidu tootmisjääkide tootearendus

Tellija Peetri Puit OÜ otsis rakendust CLT (ristkihtliimpuidu) tootmisjääkidele. Projekti eesmärgiks seati võimalike lahenduste välja pakkumine, leidmaks potentsiaalset toodet või meetodit, mille abil jääkmaterjali ...

Moodulbangalo ETNIKA

Tellija Rasman OÜ pöördus EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna Mustermaja töögrupi poole palvega välja arendada modulaarne bangalo (ETNIKA Home), mis oleks kui hotellituba looduses, sisaldades endas põhilisi eluks vajalikke ...