T4EU

Transform4Europe (The European University for Knowledge Entrepreneurs) on seitsmest sarnaselt mõtlevast ülikoolist koosnev partnerlus Euroopa Ülikoolide Initsatiivi all.

Projekti eesmärk on mugav õpiränne. Olgu see siis lihtne viis tudengitel õppeaineid võtta teisest ülikoolist, hea võimalus ülikooli kohale minna või koos tudengitega teistest ülikoolidest ühiselt tegevusi teha. Ülikoolide töötajad saavad koondada ja jagada teadmisi ning ressursse, et edendada oma arengut.

Transform4Europe allianssi kuuluvad:

VISIOON:
Euroopa Komisjon on kutsunud ellu Euroopa Ülikoolide Initsiatiivi. See ainulaadne projekt toob kokku 41 akadeemilist ühendust, kes töötavad selle nimel, et luua ühist arusaama ja platvormi tuleviku Euroopa haridusest. Visioon luuakse Euroopa väärtustele ja identiteedile tuginedes, eesmärgiga muuta Euroopa haridust konkurentsivõimelisemaks. Eesti Kunstiakadeemia kuulub Transform4Europe liitu.

PROJEKTI KODULEHT:
Transform4Europe.eu

KONTAKT:
Projektijuht: Piret-Klea Velleste, T4Europe@artun.ee

TUDENGIESINDUS:
Eerika Niemi (Muinsuskaitse ja konserveerimine, MA) ja
Miikael Kelomees (Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, BA)

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm.