Category: Academic Affairs Office

erki_intern

ERASMUS+ internship at ERKI FASHION show

The ESTONIAN ACADEMY OF ARTS seeks an ERASMUS+ intern for theERKI FASHION SHOW! DUTIES: HELPING WITH DAY–TO–DAY ACTIVITIES, KEEPING TRACK ...
garage48-hardware-arts-2017

Garage48 Hardware & Arts 2017 hackathon is open for registration!

On February 17-19th the Garage48 Hardware & Arts 2017 is happening again at the Institute of Physics, University of Tartu in Tartu, Estonia. ...
ADMISSION

ADMISSION

Applications for admission can be submitted via www.SAIS.ee from 20 June to 1 July (until 23:59) and in person in the lobby of Estonia pst 7, ...
ALUSDOKUMENDID/FOUNDATIONAL ACTS

ALUSDOKUMENDID/FOUNDATIONAL ACTS

(IN ESTONIAN) Statutes of the EAA EAA Development plan 2016-2020 EKA üliõpilaskonna põhikiri EKA teadus- ja arendustegevuse strateegia aastateks ...
ÕPPEKORRALDUS/STUDY REGULATIONS

ÕPPEKORRALDUS/STUDY REGULATIONS

Rules of Organization of Study of the EKA Statute of Doctoral Studies at the EKA EKA Conditions and Procedures for Admission Tuition Costs ...
ASJAAJAMINE/Clerical regulations

ASJAAJAMINE/Clerical regulations

EKA asjaajamiskord EKA asjaajamiskorra muudatus EKA nõukogu kodukord
PERSONAL/PERSONNEL

PERSONAL/PERSONNEL

EKA õppejõudude ja teadustöötajate valimise tingimused ja kord ning nõuded ametikohtade täitmiseks EKA õppejõudude ja teadustöötajate ...
HALDUSTEGEVUS/Management of Facilities

HALDUSTEGEVUS/Management of Facilities

EKA töösisekorraeeskirjad EKA busside kasutamise kord
Finantstegevus/Financial Activity

Finantstegevus/Financial Activity

EKA eelarve eeskiri EKA projektides osalemise kord EKA töötajate ja välisekspertiiside rahastamise kord EKA hankekorra kinnitamine The procedures ...
KÕRGHARIDUS JA ÜLIKOOLIDEVAHELINE KOOSTÖÖ/Higher Education and Collaboration

KÕRGHARIDUS JA ÜLIKOOLIDEVAHELINE KOOSTÖÖ/Higher Education and Collaboration

Ülikooliseadus Kõrgharidusstandard Kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade lepe