Heritage and Conservation BA defenses

31st May, 2017
Schedule

Kunstikultuuri teaduskond, Suur – Kloostri 11, ruum 103
10.15 – Kristiina Frolova
Bakalaureusetöö teema:
Laudise profiilide tüübid ja puitpits Kärdlas
Types of Weatherboards and Dekorative Woodcut on Kärdla Buildings
Juhendaja: Leele Välja (MA)
Retsensent: Andres Muts
11.00 – Kenneth Herm
Bakalaureusetöö teema:
Tallinna-tüüpi majade välisuste tüpoloogia ja restaureerimisprobleemid
Typology of the exterior doors of Tallinn-type houses and their conservation problems.
Juhendaja: Oliver Orro (MA) ja Kerttu Küünarpuu (BA)
Retsensent: Juhan Hint
11.45 – Erle Kaur
Bakalaureusetöö teema:
Unustatud altar. Kontekst ja konserveerimine
A Forgotten Altarpiece. The Context and Conservation.
Juhendaja: Johanna Lamp (MA) ja Allan Talu (BA)
Retsensent:
12.30 – Saara Kruus
Bakalaureusetöö teema:
Nitrofilmide säilitamine filmiarhiivi nitrofilmi kollektsiooni näitel
Preservation of the nitrate film collection in the Estonian Film Archives
Juhendaja: Kadi Sikka
Retsensent:
13.15 – Liisi Kruusa
Bakalaureusetöö teema:
Pelgulinna Lenderi majade katusekorruste väljaehitamine
Rebuilding of the Lender type houses attic floors in Pelgulinn. Architectural and social aspects
Juhendaja: Riin Alatalu
Retsensent: Anni Martin- Nool
14.00 – Elise Lekarkin
Bakalaureusetöö teema:
Paide Kultuurikeskuse kohviku vitraazide konserveerimine – restaureerimine. Tänapäevaste vitraazide kahjustused.
Conservation – restoration of Paide Cultural center cafeteria stained glass. Damages of modern stained glass.
Juhendaja: Eve Koha
Retsensent:
14.45 – Eva-Liisa Lõbu
Bakalaureusetöö teema:
Järvamaa Muuseumi etnograafiliste tekstiilesemete näituseks ettevamistamine
The Preparation of Ethnographical Textiles for the Exhibition in Järvamaa Museum
Juhendaja: Heige Peets ja Ruth Paas
Retsensent:
15.30 – Anne Raud
Bakalaureusetöö teema:
Ehete säilitamine Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogu näitel
Jewelry preservation by example of Estonian Applied Arts and Design museum collection
Juhendaja: Merike Kallas
Retsensent:

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated