Category: Financial Department

garage48-hardware-arts-2017

Garage48 Hardware & Arts 2017 hackathon is open for registration!

On February 17-19th the Garage48 Hardware & Arts 2017 is happening again at the Institute of Physics, University of Tartu in Tartu, Estonia. ...
ALUSDOKUMENDID/FOUNDATIONAL ACTS

ALUSDOKUMENDID/FOUNDATIONAL ACTS

(IN ESTONIAN) Statutes of the EAA EAA Development plan 2016-2020 EKA üliõpilaskonna põhikiri EKA teadus- ja arendustegevuse strateegia aastateks ...
ÕPPEKORRALDUS/STUDY REGULATIONS

ÕPPEKORRALDUS/STUDY REGULATIONS

Rules of Organization of Study of the EKA Statute of Doctoral Studies at the EKA EKA Conditions and Procedures for Admission Tuition Costs ...
ASJAAJAMINE/Clerical regulations

ASJAAJAMINE/Clerical regulations

EKA asjaajamiskord EKA asjaajamiskorra muudatus EKA nõukogu kodukord
PERSONAL/PERSONNEL

PERSONAL/PERSONNEL

EKA õppejõudude ja teadustöötajate valimise tingimused ja kord ning nõuded ametikohtade täitmiseks EKA õppejõudude ja teadustöötajate ...
HALDUSTEGEVUS/Management of Facilities

HALDUSTEGEVUS/Management of Facilities

EKA töösisekorraeeskirjad EKA busside kasutamise kord
Finantstegevus/Financial Activity

Finantstegevus/Financial Activity

EKA eelarve eeskiri EKA projektides osalemise kord EKA töötajate ja välisekspertiiside rahastamise kord EKA hankekorra kinnitamine The procedures ...
KÕRGHARIDUS JA ÜLIKOOLIDEVAHELINE KOOSTÖÖ/Higher Education and Collaboration

KÕRGHARIDUS JA ÜLIKOOLIDEVAHELINE KOOSTÖÖ/Higher Education and Collaboration

Ülikooliseadus Kõrgharidusstandard Kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade lepe
Riigihanked/Acquisitions

Riigihanked/Acquisitions

Eesti Kunstiakadeemia korraldatud riigihangete nimekirja leiate riiklikust riigihangete registrist. Hangete vaatamiseks seadistage vastavalt ...
Rektor akadeemik Mart Kalm. Foto: Tanja Muravskaja, 2009

Rector

The Rector is responsible for the everyday management of the university, the general status of the university and its development and the ...