Ülevaade

Kunst peab ühiskonnas täisväärtuslikult toimiseks olema mõtestatud ja tõlgendatud, seotud oma loomiskontekstiga. Võimalust selliseks kunsti uurimiseks pakub EKA doktoriõpe.

EKAs toimub doktoriõpe kolmel erialal: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringudkunst ja disain ning muinsuskaitse ja konserveerimine. Doktoriõppe korraldust reguleerivad Eesti Kunstiakadeemia õppekorralduse eeskiri ja doktoriõppe statuut.

Kui kunstiteadus esindab selgelt humanitaarteadust, siis kunsti ja disaini doktoriõpe tähendab praegu kogu maailmas esiletõusvat loomeuurimust (artistic research, practice-based research), kus kunstnik või disainer loob uudse teose ning mõtestab seda tekstiliselt. Nende vahele jääb muinsuskaitse ja restaureerimine, kus doktoritöö võib olla nii puhtalt tekstiline kui ka millegi restaureerimine koos selle analüüsiga.

Kuna doktoriõpe on kõrghariduse III aste, siis saavad sinna kandideerida magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikud. Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat, kuid võimalik on ka osaajaline õpe ja kaitsta saab eksternina. Doktoriõpe keskendub ümber avalikult kaitstava doktoritöö ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained. Doktoranti suunab tema juhendaja, sageli on teine juhendaja kas naabererialalt või väljaspoolt EKAt.

EKA alustas doktoriõppega 1995. Esimese akrediteeringu said kunstiteaduse, muinsuskaitse ja restaureerimise ning arhitektuuri õppekavad aastal 2002. Doktorikool asutati 2005. Samal aastal avati meedia ja disaini õppekava, mis 2007 kujundati ümber kunsti ja disaini õppekavaks. 2014. aasta kevadel avati arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava. Samal aastal läbisid ülejäänud kolm doktoriõppekava akrediteerimise.

 

KONTAKTANDMED

Postiaadress:

Eesti Kunstiakadeemia doktorikool

Estonia pst 7 õppehoone, ruum 535

Tallinn, 10143

 

Skype: eka.doktorikool

Facebook

 

 

TÖÖTAJAD

Krista Kodres

Doktorikooli juhataja, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht
E-post: krista.kodres@artun.ee
Telefon: 626 7325
Suur-Kloostri 11, ruum 101

Vastuvõtt kokkuleppel

Elika Kiilo-Kulpsoo

Doktorikooli koordinaator
E-post: elika.kiilo@artun.ee
Mobiil: 53 068 909
Estonia pst 7–535 (V korrus)
Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Kristina Jõekalda

Teaduskoordinaator
E-post: kristina.joekalda@artun.ee
Estonia pst 7–535 (V korrus)
Vastuvõtt kokkuleppel

Liina Unt

Kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht
E-post: liina.unt@artun.ee

Anneli Randla

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht
E-post: anneli.randla@artun.ee
Telefon: 611 7654
Suur-Kloostri 11

 

Doktorikooli juhatus

Doktorikooli juhataja, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht prof dr KRISTA KODRES

Kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht dr LIINA UNT

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht dr ANNELI RANDLA

Doktorantide esindaja LIISA-HELENA LUMBERG