Calendar

07.11.2018 — 17.12.2018

Estonian artist´s in Hangzhou Contemporary International Jewelry and Metal Art Triennial

21 Grams, 2018 Hangzhou Contemporary International Jewelry and Metal Art Triennial

Under the title 21 grams Ruudt Peters has organized a jewelry exhibition where a large number of artists where asked to make a jewel with the weight and content of the soul 21 grams, to develop specifically for this exhibition. There will be an equal number of western and eastern artists invited to take part at the exhibition.The installation of the art works is an important part of the concept. The works of the 21 grams jewelry will be present on scales to verify whether an artist has succeeded to the weight of the soul 21 grams to meet.

Artist list
Paul Adie, Manami Aoki, Peter Bauhuis, David Bielander, Rudolf Bott, Helen Britton, Beatrice Brovia, Bifei Cao, Carla Castiajo, Guozhen Chen, Shuming Chen, Nicolas Cheng, Xiang Cheng, Florian Chumeng, Shachar Cohen, Erinn Cox, Aaron Patrick Decker, Peter Deckers, Patrícia Domingues, Yanli Duan, Iris Eichenberg, Nedda El Asmar, Benedikt Fischer, Shaoxiong Fu, Sara Gackowska, Jie Gao, Maya Gao, Shan Gao, Wei Gao, Yun Ge, Zhiwei Gong, Niki Grandics, Adam Grinovich, Xin Guo, Rupai Han, Sophie Hangarth, Ann-Kathrin Hartel, Jing He, Nils Hint, Simone Hompel ten, Meiing Hsu, Jun Hu, Shifa Hu, David Huycke, Meiri Ishida, Koen Jacobs, Xuezhi Ji, Chengyu Jiang, Xueling Jin, Junwon Jung, Lauren Kalman, Jiro Kamata, Yeonmi Kang, Heejoo Kim, Young-I Kim, Panjapol Kulpapangkorn, Seulgi Kwon, Heng Lee, Seulki Lee, Helena Lehtinen, Linlin Lei, Danqing Li, Shanshan Li, Tianqing Li, Yinliang Li, Yiping Li, Yunxuan Li, Zifeng Li, Xiao Liang, Enying Lin, Xiao Liu, Urmas Lüüs, Suska Mackert, Lilian Mattuschka, Jasmin Matzakow, Mei Meng, Carla Movia, Eija Mustonen, Kadri Mälk, Chequita Nahar, Xianou Ni, Evert Nijland, Zijun Ning, Ted Noten, Lumy Nouguez, Pavel Opocensky, Seth Papac, Liling Peng, Yiwen Peng, Ruudt Peters, Annika Pettersson, Karen Pontoppidan, Suzanne Pugh, Haiming Ren, Estela Saez, Nina Sajet, Juliane Schölß, Sondra Sherman, Jun Shi, Robert Smit, Nadja Soloviev, Deganit Stern Schocken, Zhongge Sui, Jie Sun, Jieyi Sun, Xiangxiang Sun, Yiping Sun, Tore Svensson, Anneleen Swillen, Fumiki Taguchi, Edu Tarin, Terhi Tolvanen, Vivi Touloumidi, Fabrizio Tridenti, Yiumsiri Vantanapindu, Frank Verkade, Kezhen Wang, Qi Wang, Qiong Wang, Taidi Wang, Xiaojia Wang, Xiaoxin Wang, Zhenghong Wang, Chumeng Weng, Mian Wu, Renjie Wu, Jun Xie, Binglei Xu, Chenqian Xu, Jiaying Xu, Jing Xu, Congcong Yan, Zhao Yang, Xiaoyou Ying, Tala Yuan, Shuang Yue, Christoph Zellweger, Xihan Zhai, Chenzhi Zhang, Fan Zhang, Kun Zhang, Yi Zhang, Yunting Zhang, Zaozao Zhang, Zhaodan Zhang, Zhi Zhang, Yanmin Zhao, Yi Zhao, Hanqi Zheng, Hengfeng Zhou, Mingming Zhou, Ruoxue Zhou, Zhuohan Zhou, Aiyu Zhu, Yijie Zhu, Weiyang Zhuo

This year’s Hangzhou International Jewelry and Metal Art Triennial invited 155 exhibitors who are famous educators, artists and scholars from 25 countries and regions to participate in the One Belt, One Road guidelines and policy, focusing on the China Academy of Art. About 50 well-known institutions in Asia, Europe, and the Americas form a high-level jewelry and metalworking academic feast worldwide. This exhibition has attracted the enthusiastic participation of many domestic and foreign contemporary jewelry and metal artists. It also pays special attention to the incubation of young artists and has become a mature communication platform for the contemporary jewelry art circle. This exhibition also conducts academic discussions with experts from around the world to expand the academic, artistic, technical and aesthetic aspects to promote the development of jewelry and metal art.

Through the 21g exhibition, we will present the most avant-garde metal art creations at home and abroad from a professional perspective, and promote the development of the overall discipline of jewelry and metal art. Through exhibitions, to understand the different areas of jewelry and metal art in the international and domestic, to explore the development of jewelry and metal art in the era of new technology, to reflect on how artists should face and eliminate the boundaries between art and crafts. At the same time, through the academic research of international art creation, combined with art history, modern and post-modern art theory, sociology and anthropology, the interdisciplinary discussion on the rhythm of art jewelry and other related issues.

Exhibition Theme: “21 grams”
With the intention to prove the existence of the human soul scientifically MacDougall introduced in 1907 a medical experiment by six patients roads during their dying process. The beds were positioned on an industrial scale so that the weight of the patient before, during, and could be held in the holes after death. The patients lost directly or minutes to hours after death 21 grams weight. This minimal research shows that the soul has a substantial weight. The concept of 21 grams has a mysterious imagination that is attractive to artists. The weight of 21 grams is both imaginative and literally for jewellery makers a challenge.

This triennial is scheduled to travel to European countries in 2019.
– 2018.11.07-2018.12.10 (China)
– 2019.03.11-2019.04.20 (Germany)
– 2019.05-2019.06 (Poland)
– 2019.07-2019.08 (Belgium)
– 2019.10-2019.11 (Netherlands)

/https://klimt02.net/events/exhibitions/21-grams-china-academy-art/

 

More:

https://klimt02.net/forum/articles/why-do-you-wear-jewelry-triennial-ping-zou

 

Erinn M. Cox_John Carl Cox 1919-1992_forty-one cast sterling silver baby teeth of artist`s late grandfather, sterling silver, rhodium plating, 21 grams_2018

 

Nils Hint_brooch_Elephant_leather, blood, sweat, oil, dirt, stainless steel_2018

 

Urmas Lüüs_Filled Emptiness_bone, iron chloride, sodium silicate, water, video documentation_ 2018_Photo by Valdek Laur and Urmas Lüüs

 

Posted by Eve Margus-Villems — Permalink

Estonian artist´s in Hangzhou Contemporary International Jewelry and Metal Art Triennial

Wednesday 07 November, 2018 — Monday 17 December, 2018

Jewellery and Blacksmithing

21 Grams, 2018 Hangzhou Contemporary International Jewelry and Metal Art Triennial

Under the title 21 grams Ruudt Peters has organized a jewelry exhibition where a large number of artists where asked to make a jewel with the weight and content of the soul 21 grams, to develop specifically for this exhibition. There will be an equal number of western and eastern artists invited to take part at the exhibition.The installation of the art works is an important part of the concept. The works of the 21 grams jewelry will be present on scales to verify whether an artist has succeeded to the weight of the soul 21 grams to meet.

Artist list
Paul Adie, Manami Aoki, Peter Bauhuis, David Bielander, Rudolf Bott, Helen Britton, Beatrice Brovia, Bifei Cao, Carla Castiajo, Guozhen Chen, Shuming Chen, Nicolas Cheng, Xiang Cheng, Florian Chumeng, Shachar Cohen, Erinn Cox, Aaron Patrick Decker, Peter Deckers, Patrícia Domingues, Yanli Duan, Iris Eichenberg, Nedda El Asmar, Benedikt Fischer, Shaoxiong Fu, Sara Gackowska, Jie Gao, Maya Gao, Shan Gao, Wei Gao, Yun Ge, Zhiwei Gong, Niki Grandics, Adam Grinovich, Xin Guo, Rupai Han, Sophie Hangarth, Ann-Kathrin Hartel, Jing He, Nils Hint, Simone Hompel ten, Meiing Hsu, Jun Hu, Shifa Hu, David Huycke, Meiri Ishida, Koen Jacobs, Xuezhi Ji, Chengyu Jiang, Xueling Jin, Junwon Jung, Lauren Kalman, Jiro Kamata, Yeonmi Kang, Heejoo Kim, Young-I Kim, Panjapol Kulpapangkorn, Seulgi Kwon, Heng Lee, Seulki Lee, Helena Lehtinen, Linlin Lei, Danqing Li, Shanshan Li, Tianqing Li, Yinliang Li, Yiping Li, Yunxuan Li, Zifeng Li, Xiao Liang, Enying Lin, Xiao Liu, Urmas Lüüs, Suska Mackert, Lilian Mattuschka, Jasmin Matzakow, Mei Meng, Carla Movia, Eija Mustonen, Kadri Mälk, Chequita Nahar, Xianou Ni, Evert Nijland, Zijun Ning, Ted Noten, Lumy Nouguez, Pavel Opocensky, Seth Papac, Liling Peng, Yiwen Peng, Ruudt Peters, Annika Pettersson, Karen Pontoppidan, Suzanne Pugh, Haiming Ren, Estela Saez, Nina Sajet, Juliane Schölß, Sondra Sherman, Jun Shi, Robert Smit, Nadja Soloviev, Deganit Stern Schocken, Zhongge Sui, Jie Sun, Jieyi Sun, Xiangxiang Sun, Yiping Sun, Tore Svensson, Anneleen Swillen, Fumiki Taguchi, Edu Tarin, Terhi Tolvanen, Vivi Touloumidi, Fabrizio Tridenti, Yiumsiri Vantanapindu, Frank Verkade, Kezhen Wang, Qi Wang, Qiong Wang, Taidi Wang, Xiaojia Wang, Xiaoxin Wang, Zhenghong Wang, Chumeng Weng, Mian Wu, Renjie Wu, Jun Xie, Binglei Xu, Chenqian Xu, Jiaying Xu, Jing Xu, Congcong Yan, Zhao Yang, Xiaoyou Ying, Tala Yuan, Shuang Yue, Christoph Zellweger, Xihan Zhai, Chenzhi Zhang, Fan Zhang, Kun Zhang, Yi Zhang, Yunting Zhang, Zaozao Zhang, Zhaodan Zhang, Zhi Zhang, Yanmin Zhao, Yi Zhao, Hanqi Zheng, Hengfeng Zhou, Mingming Zhou, Ruoxue Zhou, Zhuohan Zhou, Aiyu Zhu, Yijie Zhu, Weiyang Zhuo

This year’s Hangzhou International Jewelry and Metal Art Triennial invited 155 exhibitors who are famous educators, artists and scholars from 25 countries and regions to participate in the One Belt, One Road guidelines and policy, focusing on the China Academy of Art. About 50 well-known institutions in Asia, Europe, and the Americas form a high-level jewelry and metalworking academic feast worldwide. This exhibition has attracted the enthusiastic participation of many domestic and foreign contemporary jewelry and metal artists. It also pays special attention to the incubation of young artists and has become a mature communication platform for the contemporary jewelry art circle. This exhibition also conducts academic discussions with experts from around the world to expand the academic, artistic, technical and aesthetic aspects to promote the development of jewelry and metal art.

Through the 21g exhibition, we will present the most avant-garde metal art creations at home and abroad from a professional perspective, and promote the development of the overall discipline of jewelry and metal art. Through exhibitions, to understand the different areas of jewelry and metal art in the international and domestic, to explore the development of jewelry and metal art in the era of new technology, to reflect on how artists should face and eliminate the boundaries between art and crafts. At the same time, through the academic research of international art creation, combined with art history, modern and post-modern art theory, sociology and anthropology, the interdisciplinary discussion on the rhythm of art jewelry and other related issues.

Exhibition Theme: “21 grams”
With the intention to prove the existence of the human soul scientifically MacDougall introduced in 1907 a medical experiment by six patients roads during their dying process. The beds were positioned on an industrial scale so that the weight of the patient before, during, and could be held in the holes after death. The patients lost directly or minutes to hours after death 21 grams weight. This minimal research shows that the soul has a substantial weight. The concept of 21 grams has a mysterious imagination that is attractive to artists. The weight of 21 grams is both imaginative and literally for jewellery makers a challenge.

This triennial is scheduled to travel to European countries in 2019.
– 2018.11.07-2018.12.10 (China)
– 2019.03.11-2019.04.20 (Germany)
– 2019.05-2019.06 (Poland)
– 2019.07-2019.08 (Belgium)
– 2019.10-2019.11 (Netherlands)

/https://klimt02.net/events/exhibitions/21-grams-china-academy-art/

 

More:

https://klimt02.net/forum/articles/why-do-you-wear-jewelry-triennial-ping-zou

 

Erinn M. Cox_John Carl Cox 1919-1992_forty-one cast sterling silver baby teeth of artist`s late grandfather, sterling silver, rhodium plating, 21 grams_2018

 

Nils Hint_brooch_Elephant_leather, blood, sweat, oil, dirt, stainless steel_2018

 

Urmas Lüüs_Filled Emptiness_bone, iron chloride, sodium silicate, water, video documentation_ 2018_Photo by Valdek Laur and Urmas Lüüs

 

Posted by Eve Margus-Villems — Permalink

20.11.2018 — 05.01.2019

80 Years of Interior Architecture Studies in EKA Gallery 

“We are pleased to invite you to the opening of the Estonian Association of Interior Architects exhibition called 80 Years of Interior Architecture Studies on Tuesday, November 20th at 6 p.m at EKA Gallery.

The exhibition curated by Karin Paulus tells the story of eighty years of interior architecture studies in Estonia. The exhibition will feature exciting student projects and furniture designs, the department’s faculty members as well as academic events and fun undertakings. The designer of the exhibition is Toivo Raidmets, the longtime director of the Interior Architecture and Furniture Design Department.

A seminar will take place in the Estonian Academy of Arts auditorium on November 23rd. More information available soon.
The exhibition will be open until 5 January 2019.

Curator: Karin Paulus
Contact: karinpaulus@gmail.com

Posted by Pire Sova — Permalink

80 Years of Interior Architecture Studies in EKA Gallery 

Tuesday 20 November, 2018 — Saturday 05 January, 2019

Gallery

“We are pleased to invite you to the opening of the Estonian Association of Interior Architects exhibition called 80 Years of Interior Architecture Studies on Tuesday, November 20th at 6 p.m at EKA Gallery.

The exhibition curated by Karin Paulus tells the story of eighty years of interior architecture studies in Estonia. The exhibition will feature exciting student projects and furniture designs, the department’s faculty members as well as academic events and fun undertakings. The designer of the exhibition is Toivo Raidmets, the longtime director of the Interior Architecture and Furniture Design Department.

A seminar will take place in the Estonian Academy of Arts auditorium on November 23rd. More information available soon.
The exhibition will be open until 5 January 2019.

Curator: Karin Paulus
Contact: karinpaulus@gmail.com

Posted by Pire Sova — Permalink

20.11.2018 — 05.01.2019

80 Years of Interior Architecture Studies in EKA Gallery 

“We are pleased to invite you to the opening of the Estonian Association of Interior Architects exhibition called 80 Years of Interior Architecture Studies on Tuesday, November 20th at 6 p.m at EKA Gallery.

The exhibition curated by Karin Paulus tells the story of eighty years of interior architecture studies in Estonia. The exhibition will feature exciting student projects and furniture designs, the department’s faculty members as well as academic events and fun undertakings. The designer of the exhibition is Toivo Raidmets, the longtime director of the Interior Architecture and Furniture Design Department.

A seminar will take place in the Estonian Academy of Arts auditorium on November 23rd. More information available soon.
The exhibition will be open until 5 January 2019.

Curator: Karin Paulus
Contact: karinpaulus@gmail.com

Posted by Pire Sova — Permalink

80 Years of Interior Architecture Studies in EKA Gallery 

Tuesday 20 November, 2018 — Saturday 05 January, 2019

“We are pleased to invite you to the opening of the Estonian Association of Interior Architects exhibition called 80 Years of Interior Architecture Studies on Tuesday, November 20th at 6 p.m at EKA Gallery.

The exhibition curated by Karin Paulus tells the story of eighty years of interior architecture studies in Estonia. The exhibition will feature exciting student projects and furniture designs, the department’s faculty members as well as academic events and fun undertakings. The designer of the exhibition is Toivo Raidmets, the longtime director of the Interior Architecture and Furniture Design Department.

A seminar will take place in the Estonian Academy of Arts auditorium on November 23rd. More information available soon.
The exhibition will be open until 5 January 2019.

Curator: Karin Paulus
Contact: karinpaulus@gmail.com

Posted by Pire Sova — Permalink

12.12.2018 — 19.12.2018

Vent Space’s avatakse näitus nimega “Avamine”

47578297_1955708954514369_6644921685222883328_o

Kolmapäeval 12.12 kell 19 avame Vent Space projektiruumis (Vabaduse väljak 6/8) näituse “Avamine”.
Tegemist on Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnas 2. aastat õppivate tudengite esimese ühisnäitusega.

Osalevad: Kristiina Aarna, Ben Caro, Gerda Nurk, Diana Olesjuk, Anna Pazucha, Pille-Riin Vihtre & Lisann Lillevere.

Grupinäitus “Avamine/ Disassemble” läheneb osadeks võtmise teemale läbi noorte autorite pilgu. Me analüüsimine, avame, opereerime, uurime, jälgime, teeme tükkideks, kasutades selleks kaamerapõhiseid meediume. Seejärel paneme tükid kokku nii, et omandame uusi teadmisi, uue suhtumise või saavutame uue viisi osade ühendamiseks tervikuks. Meie eesmärk on uurida enesele hetkel kõige olulisemaid nähtusi visuaalsete töövahenditega ning jagada oma vaatlemistulemusi teiega.

 

Avamisel 12.12 kell 19:00 ning 15.12 kell 15:00-17:00 toimub Ben Caro performance.

Posted by Kunstiakadeemia — Permalink

Vent Space’s avatakse näitus nimega “Avamine”

Wednesday 12 December, 2018 — Wednesday 19 December, 2018

Fotograafia
47578297_1955708954514369_6644921685222883328_o

Kolmapäeval 12.12 kell 19 avame Vent Space projektiruumis (Vabaduse väljak 6/8) näituse “Avamine”.
Tegemist on Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnas 2. aastat õppivate tudengite esimese ühisnäitusega.

Osalevad: Kristiina Aarna, Ben Caro, Gerda Nurk, Diana Olesjuk, Anna Pazucha, Pille-Riin Vihtre & Lisann Lillevere.

Grupinäitus “Avamine/ Disassemble” läheneb osadeks võtmise teemale läbi noorte autorite pilgu. Me analüüsimine, avame, opereerime, uurime, jälgime, teeme tükkideks, kasutades selleks kaamerapõhiseid meediume. Seejärel paneme tükid kokku nii, et omandame uusi teadmisi, uue suhtumise või saavutame uue viisi osade ühendamiseks tervikuks. Meie eesmärk on uurida enesele hetkel kõige olulisemaid nähtusi visuaalsete töövahenditega ning jagada oma vaatlemistulemusi teiega.

 

Avamisel 12.12 kell 19:00 ning 15.12 kell 15:00-17:00 toimub Ben Caro performance.

Posted by Kunstiakadeemia — Permalink

13.12.2018 — 19.12.2018

Vent Space: exhibition “Dissemble”

On Wednesday, the 12th of December at 19 o’clock, we will open the exhibition “Dissemble” at Vent Space (Vabaduse väljak 6/8). The exhibition is open from 13 to 19 of December from 14-20 o’clock.

It is the first group show of the students of the 2nd year of photography department.

The participating artists: Kristiina Aarna, Ben Caro, Gerda Nurk, Diana Olesjuk, Anna Pazucha, Pille-Riin Vihtre & Lisann Lillevere.

Through their individual visions they propose unique viewpoints of their surroundings. By looking closer they have re-constructed reality within the photographic frame to ask us to question hierarchies both inside and outside the image. Furthermore they have de-constructed reality and built a meditative space into which they invite us into. De-constructing familiar places through a rather personal view. Using a historical viewpoint to highlight overlooked traces visible under close looking.

Posted by Kunstiakadeemia — Permalink

Vent Space: exhibition “Dissemble”

Thursday 13 December, 2018 — Wednesday 19 December, 2018

Photography

On Wednesday, the 12th of December at 19 o’clock, we will open the exhibition “Dissemble” at Vent Space (Vabaduse väljak 6/8). The exhibition is open from 13 to 19 of December from 14-20 o’clock.

It is the first group show of the students of the 2nd year of photography department.

The participating artists: Kristiina Aarna, Ben Caro, Gerda Nurk, Diana Olesjuk, Anna Pazucha, Pille-Riin Vihtre & Lisann Lillevere.

Through their individual visions they propose unique viewpoints of their surroundings. By looking closer they have re-constructed reality within the photographic frame to ask us to question hierarchies both inside and outside the image. Furthermore they have de-constructed reality and built a meditative space into which they invite us into. De-constructing familiar places through a rather personal view. Using a historical viewpoint to highlight overlooked traces visible under close looking.

Posted by Kunstiakadeemia — Permalink

21.12.2018

PhD Thesis defence of Varvara Guljajeva

The Estonian Academy of Arts, Curriculum of Art and Design’s PhD student Varvara Guljajeva will defend her thesis “From interaction to post-participation: the disappearing role of the active participant”(“Interaktsioonist osalusjärgsuseni: aktiivse osaleja kaduv roll”) on the 21st of December 2018 at 12.00 at Põhja pst 7 building, room A101.

 

Supervisors:dr Raivo Kelomees (Estonian Academy of Arts) and dr Pau Waelder (The Open University of Catalonia)

 

Pre-reviewers:prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz) and prof dr Moises Mañas Carbonell (Faculty of Fine Arts, Polytechnic University of Valencia)

 

Opponent: prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz)

 

 

The practice-based dissertation analyses and contextualises passive audience interaction through the lens of post-participation. Research explores the shift from active to passive participation in interactive art. By exploring interactive art history and the discourse of identity within the field, this dissertation investigates how artworks that demonstrate no audience involvement, but still incorporate an internal system interaction with a data source, are addressed. In other words, the research tracks down the interest shift from human-machine to system-to-system interaction, and explores the reasons behind this.

In this thesis, a differentiation is made between direct and indirect post-participation. Hence, the selected artworks are analysed from the perspective of concept, direct or indirect post-participation components, and realisation. In addition, related artworks by other artists are introduced and discussed under each subcategory of post-participation.

In the end, the dissertation contributes to the evolution of interactive art, by analysing and contextualising passive audience participation in the form of post-participation. Author argues that the concept of post-participation helps to address the shift from an active to a passive spectator in the complex age of dataveillance, an age in which humans are continuously tracked, traced, monitored and surveilled without our consent.

 

Please find the PhD thesis here.

 

The defense will be in English.

 

Posted by Elika Kiilo — Permalink

PhD Thesis defence of Varvara Guljajeva

Friday 21 December, 2018

Academic Affairs Office

The Estonian Academy of Arts, Curriculum of Art and Design’s PhD student Varvara Guljajeva will defend her thesis “From interaction to post-participation: the disappearing role of the active participant”(“Interaktsioonist osalusjärgsuseni: aktiivse osaleja kaduv roll”) on the 21st of December 2018 at 12.00 at Põhja pst 7 building, room A101.

 

Supervisors:dr Raivo Kelomees (Estonian Academy of Arts) and dr Pau Waelder (The Open University of Catalonia)

 

Pre-reviewers:prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz) and prof dr Moises Mañas Carbonell (Faculty of Fine Arts, Polytechnic University of Valencia)

 

Opponent: prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz)

 

 

The practice-based dissertation analyses and contextualises passive audience interaction through the lens of post-participation. Research explores the shift from active to passive participation in interactive art. By exploring interactive art history and the discourse of identity within the field, this dissertation investigates how artworks that demonstrate no audience involvement, but still incorporate an internal system interaction with a data source, are addressed. In other words, the research tracks down the interest shift from human-machine to system-to-system interaction, and explores the reasons behind this.

In this thesis, a differentiation is made between direct and indirect post-participation. Hence, the selected artworks are analysed from the perspective of concept, direct or indirect post-participation components, and realisation. In addition, related artworks by other artists are introduced and discussed under each subcategory of post-participation.

In the end, the dissertation contributes to the evolution of interactive art, by analysing and contextualising passive audience participation in the form of post-participation. Author argues that the concept of post-participation helps to address the shift from an active to a passive spectator in the complex age of dataveillance, an age in which humans are continuously tracked, traced, monitored and surveilled without our consent.

 

Please find the PhD thesis here.

 

The defense will be in English.

 

Posted by Elika Kiilo — Permalink