Ilmunud raamatud

Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus on EKA allüksus, mis annab välja akadeemilist tõlkekirjandust ja algupäraseid kunstikultuurilisi tekste.

Allpool on loetletud Eesti Kunstiakadeemia väljaanded ilmumise järjekorras ehk loetelu algab viimati ilmunud raamatust. Müügil olevaid raamatuid vaata SIIT.

EKA Kirjastuse raamatuid saab osta Eesti Kunstiakadeemia raamatukogust Estonia pst 7, III korrus. Avatud: E-R 9–18.

Esteetika_kui_poliitika_KAAS-EKA_kirjastus_2017
Kunstiakadeemia
Jacques Rancière Esteetika kui poliitika: valik esseid “Esteetika kui poliitika” koosneb Prantsuse filosoofi Jacques Rancière’i valitud esseedest, mis tõlgendavad ümber esteetika kui kunstist mõtlemise režiimi ja arutavad, mis on selle poliitiline panus. Rancière püüab näidata, kuidas esteetika mõiste, mis pärineb 19. sajandi alguses toimunud murrangutest kunsti mõistmises ja mille mõju ...
Järelevastamine_kaas_150
Kunstiakadeemia
Järelevastamine. Kaur Alttoale Anneli Randla koostatud artiklikogumik on pühendatud keskaja arhitektuuri korüfee, restaureerimiseksperdi ja muinsuskaitsja Kaur Alttoa 70. sünnipäevale. Kõik autorid on olnud otseselt või kaudsemalt Alttoa õpilased. Üksteist artiklit, mille teemad katavad erinevaid ajastuid ja valdkondi, suhestuvad Alttoa enda uurijahuvidega. Olgu nendeks Lõuna-Eesti linnused, ...
Vaikla_PhD_esikaas
Kunstiakadeemia
Tüüne-Kristin Vaikla Re-purposing Space: the Role and Potential of Spatial Intervention Dissertationes Academiae Artium Estoniae 22 [Scroll for English] Tüüne-Kristin Vaikla loomepõhine uurimus “Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja järelmõju” tegeleb ajalooliste hoonete ümbermõtestamisega, et avaradada mooduseid ja luua üldistusi professionaalse ruumilise sekkumise mõiste ...
Kuidas_kirjutada_kaasaegsest_kunstist_esikaas
Kunstiakadeemia
Gilda Williams Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist “Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist” on parim käsiraamat, mis õpetab meie aja kunstist haaravalt kirjutama. See nii tudengitele, kunstiprofessionaalidele kui ka teistele kirjutamisest huvitujaile asendamatu raamat annab esmalt ülevaate põhilistest stiili- ja sisuküsimustest, teksti eesmärkidest ja ülesehitusest ning häälestusest ja ...
2017.eesti-kunsti-ajalugu-3-kaas-457x600
Kunstiakadeemia
Eesti kunsti ajalugu 3: 1770–1840 Koostanud Juhan Maiste Eesti kunstiajaloos tähistab periood 1770–1840 suurte muutuste aega. Paranenud Põhjasõja haavadest, leidis aastakümneiks kultuuri ristteedelt eemale jäänud Läänemere-äärne provints 18. sajandi keskpaiku uue alguse, mis tõi Vene impeeriumi saksakeelsetesse ja -meelsetesse kubermangudesse valgustusajastu tuuli. Eestisse jõudsid nii uued ...
EKA_NAHAKUNST_100_esikaas
Kunstiakadeemia
EKA nahakunst 100 Trükis on välja antud 
EKA nahakunsti osakonna 100. juubeliks ja koosneb kolmest osast. Esimene osa – "Ajalooraamat" annab ülevaate osakonna käekäigust läbi vilistlaste meenutuste, vahetekstidega on peatüki tervikuks sidunud Jaana Päeva. Teine osa – "Pildiraamat" koosneb kümnendite kaupa tudengitetöid eksponeerivatest fotolavastustest ja käesoleval hetkel osakonnas töötavate ...
Kunstnike_ruumid_esikaas2
Kunstiakadeemia
Kunstnike ruumid Merilin Talumaa ja Annika Tootsi koostatud intervjuuraamat “Kunstnike ruumid” kujutab endast visiite 16 noore Eesti kunstniku töökeskkondadesse ning avab intervjuude ja fotomaterjali kaudu, millised tegurid neid ruume mõjutavad ja kuidas see kajastub kunstnike praktikas. Raamat on saadaval ka inglise keeles. Millised on üleüldse noore põlvkonna Eesti kunstnike tööruumid ja ...
Artists_Spaces_front2
Kunstiakadeemia
Artists’ Spaces “Artists’ Spaces”, edited by Merilin Talumaa and Annika Toots, consists of visits to the working environments of 16 young Estonian artists and exposes through interviews and photographic material the conditions that shape and influence their creative processes. The book is also published in Estonian. Where does the young generation of Estonian artists work? What aspects are ...
mudelmetafoorma%cc%88ng
Kunstiakadeemia
Elnara Taidre Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis Dissertationes Academiae Artium Estoniae 21 Doktoritöö käsitleb omamütoloogilise tervikkunstiteose teisenemist 20. sajandi visuaalkunstis. Omamütoloogia all mõistetakse siin müüdiloomet üksikautori kunstipraktikates, mille tulemusena luuakse terviklik ...
cover_cc_2016
Kunstiakadeemia
Carla Castiajo Purity or Promiscuity? Exploring Hair as a Raw Material in Jewellery and Art Dissertationes Academiae Artium Estoniae 20 [Scroll for English] Carla Castiajo loomepõhine doktoritöö “Purity or Promiscuity? Exploring Hair as a Raw Material in Jewellery and Art” uurib inimese juukse- ja kehakarvade kui materjali potentsiaali luua nii ehtekunstis kui ka kunstis laiemalt erinevaid ...
kaas-rynkla
Kunstiakadeemia
Indrek Rünkla Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel Dissertationes Academiae Artium Estoniae 19 Indrek Rünkla doktoritöö “Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel” püüab välja tuua seoseid erialase mõtlemise ja ameti ühiskondliku ...
2016.kahanevad.linnad.esikaas
Kunstiakadeemia
Kahanevad linnad 2013/2014. õppeaastal jätkas EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna IV kursus traditsioonilist kahte semestrit läbivat elamuehitusele pühendatud õppekava. Kursuse esimene pool kujutab endast kollektiivset elamukvartalite planeeringut linnalises keskkonnas ning teiselt poolelt oodatakse varemplaneeritud alale individuaalse elamisüksuse ja temaga vahetult seotud ...
vonrosen-kaas-rgb
Kunstiakadeemia
C. von Rosen Ehituskäsiraamat maaomanikele Eesti- ja Liivimaal 1851. aastal ilmus Tallinnas saksa keele baltisaksa dialektis ehituskäsiraamat „Bau-Handbuch für Landwirthe in Ehst- und Liefland“. Selle salapärane autor parun C. von Rosen kirjeldas raamatus Eesti- ja Liivimaa ehitusajalukku kadunud põllumajanduslike hoonete ja elumajade arhitektuuri, tarindeid, detaile, materjale ning ehituse ...
arhiivid_ja_allumatus_esikaas2
Kunstiakadeemia
Arhiivid ja allumatus. Visuaalkultuuri muutuvad taktikad Ida-Euroopas Koostanud Margaret Tali ja Tanel Rander [Scroll for English] “Arhiivid ja allumatus: visuaalkultuuri muutuvad taktikad Ida-Euroopas” on rahvusvaheline kogumik, mis uurib arhiivide rolli Ida-Euroopa siirdeühiskondade visuaalkultuuris ja sellega seotud avalikus diskursuses. Kogumik on oluline märk Ida-Euroopa diskursuse ja ...
Vasar&Vaikus_esikaas
Kunstiakadeemia
Jyrki Siukonen Vasar ja vaikus: lühike sissejuhatus tööriistade filosoofiasse Jyrki Siukoneni „Vasar ja vaikus” on sündinud imestusest, mis võib meid tabada, kui järsku avastame, et töö, mille kallal oleme pikemat aega nokitsenud, on valminud justkui iseenesest – ilma et oleksime oma tegevust töö käigus mõtestanud. Mida kujutab endast selline vaikiv teadmine ja kas selle puhul on üleüldse ...
2016-eesti-kunsti-ajalugu-6-2
Kunstiakadeemia
Eesti kunsti ajalugu 6: 1940–1991. II osa Koostanud Jaak Kangilaski Kui „Eesti kunsti ajaloo” kuuenda köite esimeses osas käsitleti eesti kunsti arengut alates 1940. aastast kuni 1960. aastate lõpuni, siis käesolevas osas jätkatakse nii kodumaal kui ka paguluses loodud kunsti uurimist kuni Eesti taasiseseisvumiseni 1991. aastal. Võõrvõimu viimased kakskümmend aastat ei olnud ühesugused. Nagu ...
aja lugu kaas
Kunstiakadeemia
Aja lugu: Muinsuskaitse ja restaureerimise ajaloost Toimetanud Anneli Randla Kogumikus on viis artiklit, mis käsitlevad keskaegseid hauaplaate (Anu Mänd), ajaloolisi linnaplaane (Lilian Hansar), nõukogudeaegseid vanalinnade planeeringuid (Oliver Orro), Tartu Jaani kiriku skulptuuride polükroomiat (Johanna Lamp) ja kunstiteoste restaureerimist ENSVs (Grete Nilp). Lisaks uuele teabele, mida ...
Piirma.kaanepilt1
Kunstiakadeemia
Piibe Piirma Hybrid Practices. Art and Science in Scientific Research Dissertationes Academiae Artium Estoniae 18 Piibe Piirma doktoritöö “Hübriidsed praktikad. Kunst ja teadus loomepõhises uurimistöös” põhineb tema uue meediakunsti valdkonda kuuluval kunstipraktikal ja kuraatoritööl (aastail 2012–2015). Uurimuses käsitletakse hübriidse kunsti erinevaid vorme, tema enda ja ka teiste kunstnike ...
Camera_lucida_EKA_05
Kunstiakadeemia
Roland Barthes Camera lucida: märkmeid fotograafiast Roland Barthes’i (1915–1980) “Camera lucida: märkmeid fotograafiast” on Barthes’i sügavalt isiklik sissevaade foto kui meediumi olemusse. See raamat – viimane, mille Barthes oma eluajal jõudis avaldada – uurib fotograafilise kogemuse eripära, lähtudes tõmbest, mida me teatud fotode vastu tunneme. Kust see tõmme tuleneb? Kus ta meid hoiab? ...
COVER
Kunstiakadeemia
Stacey Koosel The Renegotiated Self: Social Media’s Effects on Identity Dissertationes Academiae Artium Estoniae 17 [Scroll for English] Stacey May Kooseli doktoritöö uurib sotsiaalmeedia mõju isiklikule identiteedile. Tänu sotsiaalmeedia populaarsuse kasvule kommunikeeritakse võrgukeskkonnas üha enam identiteedinarratiive. Sotsiaalmeedia võimaldab kasutajatel luua profiile nende endi ...
kaas_screenshot (1)
Kunstiakadeemia
Epp Lankots Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail Dissertationes Academiae Artium Estoniae 16 Doktoritöö käsitleb Eesti 20. sajandi arhitektuuri “ajaloostamist” nõukogudeaegses arhitektuurihistoriograafias. Mõiste “kriitiline historiograafia” taha koondunud ideestiku toel ...
Gehl_esileht
Kunstiakadeemia
Jan Gehl Linnad inimestele Jan Gehli raamat “Linnad inimestele” on linnaplaneerijate ja linnakultuuri huviliste “piibel”, mis seletab väga lihtsas ja arusaadavas keeles lahti Gehli teooria põhitõed sellest, kuidas linnad ja inimesed koos toimivad. Kuidas inimene kujundab linnaruumi ja kuidas linn seejärel kujundab inimesi. Lisaks on raamatus ohtralt head illustratiivset materjali, uuringute ...
2014_Albers_esikaas
Kunstiakadeemia
Josef Albers Värvide vastastikmõju Josef Albersi klassikasse kuuluv raamat värvide omavahelisest mõjust, mis on sündinud eksperimenteerimisest värvide uurimise ja õpetamisega, juhib tähelepanu esmajoones värvuste petlikkusele. Albers õpetab, et nägemistajus ei paista värv peaaegu mitte kunagi sellisena, nagu ta füüsikaliselt on, ning see teeb värvist kunsti kõige suhtelisema meediumi. Et ...
2014_EKA_Fortifications_kaas
Kunstiakadeemia
Rein Zobel Tallinn (Reval). Fortifications in the Middle Ages This book, the second in the trilogy by Professor Rein Zobel, continues the study of the history of Tallinn’s urban construction in more detail. The main focus is on the development of fortifications – the most significant structural element of this medieval town. Tallinn had about 7000 residents at the beginning of the 16th ...
image
Kunstiakadeemia
Metall 3 Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala 90 “Metall 3” on Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala loominguliste tööde ja tegemiste kokkuvõte aastatest 2004–2014, olles jätkuks varasematele väljaannetele Metall (1999) ja Metall 2 (2004). Kaante vahele on saadud kiirendusega areneva ja mujal maailmas eesti ehtekoolkonnana tuntust koguva noore põlvkonna looming. Raamatu ...
2014.EKA.Emeriit_kaas
Kunstiakadeemia
EKA emeriitprofessorite looming. Näitus Adamson-Ericu muuseumis Raamatuga “EKA emeriitprofessorite looming“ annavad 20 emeriitprofessorit oma panuse kunstihariduse 100. juubeli tähistamiseks. Raamat sisaldab näituse kataloogi ja saatetekste, milles emeriitprofessorid kirjeldavad olulist ja iseloomulikku oma töötamise- ja õppimise ajast erinevaid nimetusi kandnud kunstikõrgkoolis. Raamatus on ...
2014.Kunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks.esikaas
Kunstiakadeemia
Kunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks. 100 aastat kunstiharidust Tallinnas / From the School of Arts to the Academy of Arts. 100 Years of Art Education in Tallinn Eesti Kunstiakadeemia 100. juubeliks koostatud ajalooraamat koosneb uurimuslikest artiklitest. Haridusajaloolise rõhuga kirjutised valgustavad uusi aspekte ja sõlmkohti keskse kunstikooli kujunemisel. Käsitlemist leiavad Eesti ...
snud-copy
Kunstiakadeemia
SNUD. Protocols: the Estonian Academy of Arts Faculty of Architecture Guest Speaker Series 2012-2013. „Protokollid” koondavad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarjas 2012-2013 esinenud külalislektoritega tehtud intervjuud, mis on enamjaolt ka (sageli lühendatud kujul) Eesti meedias avaldatud. 2011. aastast alates on sarja raames Tallinnas loenguid pidanud mitmed ...
Ääred_piirid_esikaas
Kunstiakadeemia
Ääred ja piirid. Elamismudelid Tallinnas, Pärnus ja NarvasSarja neljas raamat koondab endasse Eesti Kunstiakadeemia IV kursuse arhitektuuritudengite 2012/2013 õppeaastal valminud erialaprojekti tööd, kus sügissemestril tegeletakse suuremamahulise planeeringuga, teisel poolaastal seevastu ühe planeeritud kortermaja või elamukvartali läbitöötamisega. Selline kooslus on äärmiselt tänuväärne, ...
2014.Kurg.doktöö.kaas
Kunstiakadeemia
Andres Kurg Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979 Dissertationes Academiae Artium Estoniae 15 Andres Kure doktoritöö võtab vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpus Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja Hruštšovi sulaaja ja sellele järgnenud perioodi uutest diskursustest ja ...
Kelomees_kaas1
Kunstiakadeemia
Raivo Kelomees Sotsiaalsed mängud kunstiruumis: Artikleid ja arvustusi 2001–2010 Artiklikogumik “Sotsiaalsed mängud kunstiruumis” sisaldab kunstikriitilisi tekste nullindatest. Artiklid on kujutavast ja elektroonilistest kunstist. Lisaks kajastavad kirjutised neid sotsiaalseid mänge, mida inimesed mängivad kunstielus ja väljaspool seda. Tekstivalik esindab subjektiivset vaatepunkti, ...
2013.Kallaste.PhD.esikaas
Kunstiakadeemia
Kadri Kallaste Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors. Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia and Romania Dissertationes Academiae Artium Estoniae 14 Kadri Kallaste doktoritöö keskendub ajalooliste tapeetide säilitamisele nende algses asukohas tervikliku interjööri osana ning selleks vajaliku metodoloogia ...
2013-active-smart
Kunstiakadeemia
Kärt Ojavee Active Smart Interior Textiles: Interactive Soft Displays Dissertationes Academiae Artium Estoniae 13 Kärt Ojavee uurimus keskendub aktiivsete ja interaktiivsete nutikate tekstiilide loomisele ning nende materjalide rakendamisele avalikus ruumis. Fookuses on peamiselt interjööris kasutatavad lahendused. Väitekiri jaguneb kaheks osaks: praktilise töö dokumentatsiooniks ja seda ...
2013.RAUAST.esikaas
Kunstiakadeemia
Rauast / On Iron Raamat on pühendatud EKA kauaaegse õppejõu Heinz Mülleri mälestusele. Raamat sisaldab üle 250 pildi Heinz Mülleri, tema õpilaste ja nende õpilaste töödest. On suuri objekte avalikus ruumis, interjöörisepiseid, kunstiobjekte, väikseid rauast pärle. Töid on 37 autorilt, kellest osa on kommenteerinud oma loomingut ja suhtumist sepakunsti. Tegemist on esimese kaasaegset sepist ...
9789949467402
Kunstiakadeemia
Hans Peter Willberg ja Friedrich Forssman Tüpograafiline esmaabi Raamat tugineb saksa tüpograafilise ja kujunduskoolkonna arusaamadele tüpograafiast ehk trükiste kujundamisest. Samm-sammult antakse ülevaade kujundusprotsessi tüpograafilistest põhimõtetest, hõlmates nii mitmesuguste kirjatüüpide valikut kui ka illustratsioonide ja muude kujunduselementide (formaat, värv, paber) kasutamist. ...
2013.EKA.39.raekoda.esikaas
Kunstiakadeemia
39 raekoda. EKA arhitektuuri üliõpilaste III kursuse projektid (2009–2012) Kogumik analüüsib ideid ja projekte, mille Eesti Kunstiakadeemia III kursuse arhitekuuritudengid töötasid aastatel 2009–2012 välja Tallinna uue linnavalitsuse hoone projekteerimiseks 3+1 arhitektide juhendamisel. Raamat räägib avaliku ruumi mõistest ja linnaehituslikest ideedest Tallinna kontekstis. Lisaks tudengite ...
2013.EKA.Tallinn.orbiidil.esikaas
Kunstiakadeemia
Tallinna orbiidil. Linnalikud elumudelid loodusmaastike keskel Raamat sisaldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 22 magistrandi visiooni looduslikust linnakeskkonnast. Vaatluse all on Kiili, Rae, Kehra, Loo, Astangu, Naissaar, Lasnamäe, Kopli ja Mustamäe. Üliõpilasi juhendasid prof Andres Alver, prof Veljo Kaasik, doktorant Indrek Rünkla. Kogumiku aluseks on ...
2013-eesti-kunsti-ajalugu-6-1
Kunstiakadeemia
Eesti kunsti ajalugu 6: 1940–1991. I osa Koostanud Jaak Kangilaski Pool sajandit – 1940–1991 – oli Eesti totalitaarsete võõrvõimude poolt ikestatud, olles lühikest aega natsliku Saksamaa, aga pea­miselt Nõukogude Liidu valitsuse all. Nõukogude režiimi kunstipoliitika oli keerulisem, kui totalitaarsuse mõiste eeldab. Võimude eesmärk oli kasutada kunsti propaganda­vahendina, kuid ainult sunniga ...
2013.Helme.PhD.esikaas
Kunstiakadeemia
Sirje Helme Sõjajärgse modernismi ja avangardi probleeme Eesti kunstis / Problems of Post-War Modernism and Avant-Garde in Estonian Art Dissertationes Academiae Artium Estoniae 12 Sirje Helme väitekirja peateema on eesti sõjajärgse kunsti kujunemine ja arenemine tingimustes, mida mõjutasid ühelt poolt poliitiline ja ideoloogiline totalitaarne süsteem ja teiselt poolt soov ning traditsioon ...
2012.Hiiop.PhD.esikaas
Kunstiakadeemia
Hilkka Hiiop Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti Kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogu säilitamise strateegia ning meetod Dissertationes Academiae Artium Estoniae 11 20. sajand nihutas drastiliselt kunstiloome piire – traditsioonilisest käsitöö ja materjalidega tegelevast valdkonnast liikus raskuskese kontseptsioonile, emotsioonile, protsessile ehk teisisõnu kõigele ...
2012.Alatalu.PhD.kaas
Kunstiakadeemia
Riin Alatalu Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku abistajaks Eesti Vabariigis Dissertationes Academiae Artium Estoniae 10 Muinsuskaitsel on mälumaastike kujundaja ja hoidja, rahvusliku identiteedi looja ja samas riikliku järelevalve ametkonnana palju erinevaid tähendusi. Mälestistel on üheaegselt nii rahvuslik, kultuuriline kui ka ...
Kunst ja loodus pargis
Kunstiakadeemia
Urve Sinijärv Kunst ja loodus pargis: kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel Dissertationes Academiae Artium Estoniae 9 Urve Sinijärve doktoritöö tegeleb kompromissi otsimisega parkide kui kaht poolust – kultuuri- ja looduspärandit – ühendavate mälestiste restaureerimisel. Eesmärk on kahe ...
2013.EKA.Tallinnast.v2lja.esikaas
Kunstiakadeemia
Tallinnast välja! Nägemus Tallinna lähialade arengust 2030+ Raamat sisaldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala kümne magistrandi visiooni Tallinna lähialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, Hüüru ja Vatsla. Üliõpilasi juhendasid prof Andres Alver, prof Veljo Kaasik, arhitektid Indrek Rünkla ja Lilia Del Rio. ...
2013.Manovich.esikaas
Kunstiakadeemia
Lev Manovich Uue meedia keel Lev Manovich esitab esimese süsteemse teoreetilise käsitluse uuest meediast, asetades uue meedia viimase paari sajandi visuaal- ja meediakultuuri ajaloo konteksti. Ta vaatleb uue meedia toetumist vana meedia konventsioonidele, näiteks ristkülikukujulisele pildiväljale ja liikuvale kaamerale, ning näitab, kuidas uue meedia teosed loovad reaalsuse illusiooni, ...
2012.Kuidas.leiutada.jalgratast
Kunstiakadeemia
Ionel Lehari, Lylian Meister, Ruth-Helene Melioranski, Martin Pärn, Janno SiimarKuidas leiutada jalgratast? Disainimeelselt ettevõtlusest“Kuidas leiutada jalgratast” on esimene Eesti disainipraktikute poolt kirja pandud eestikeelne raamat disaini rakendamisest ettevõtluses. Raamatu autorid on erinevate disainivaldkondade esindajad, kes tegutsevad nii disainerite kui ka ettevõtjatena: ...
2012.mxxbel.ruum_esikaas
Kunstiakadeemia
Mööbel+ruum. EKA sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakond 2009–2011Aastaraamat-almanahh käsitleb sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna tegemisi aastatel 2009–2011 ning on järjelt juba neljas. Teos annab kena ülevaate põnevamatest projektidest (uue kunsti keskus, maakool, linnamööbel) ja õnnestunumatest töödest alates toolidest ning lõpetades maalidega. Põhjalikumalt on tutvustatud ...
2012.EKA.Sakk.PhD.esikaas
Kunstiakadeemia
Ivar Sakk Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” kontseptualiseerimine Dissertationes Academiae Artium Estoniae 8 Ivar Saki doktoritöö hõlmab kolme etappi: näitust ja monograafiat, mis on pühendatud tüpograafia ajaloole, ning neid kontseptualiseerivat trükist, mis selgitab autori tegevuse tausta, ajendeid ja meetodeid. Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” ...
2012.Disainispikker.esikaas
Kunstiakadeemia
Merike Rehepapp Disainispikker Meie elu möödub suuremal või vähemal määral inimloodud ehk tehiskeskkonnas. Seetõttu on oluline seda keskkonda nii mõista kui ka vajadusel luua. Disainerlik mõtteviis loob võimaluse meid ümbritseva mõistmiseks, õpetab kriitiliselt suhtuma nii enda kui ka teiste poolt loodavasse keskkonda ja annab positiivsete lisaväärtuste loomise vahendid. “Disainispikker” ...
2012-hula_-esikaas-page-001
Kunstiakadeemia
HULA. Inimeste peal testitud “HULA. Inimeste peal testitud” tähistab EKA moedisaini osakonna kaubamärgi HULA 10. juubelit. See dokumenteerib ja illustreerib kümne aasta jooksul toimunud tudengite disainieksperimente. Paljudest projekti juures kaasa löönud kunstnikest on tänaseks saanud tuntud moeloojad, kelle mõju Eesti moeloomingule on märkimisväärne (Reet Aus, Eve Hanson, Karolin Kuusik ...
2012.Nahakunst.95.esikaas
Kunstiakadeemia
Nahakunst 95 Raamat heidab pilgu EKA nahakunsti osakonna viie aasta (2007–2011) tegemistele ja osakonnas toimunud arengutele. See on järjekorras kolmas osakonna juubelit tähistav kataloog. Koostanud ja toimetanud Lennart Mänd, Jaana Päeva, Külli Grünbach-Sein, Eve Kaaret Kujundanud Krete Pajo 40 lk, eesti ja inglise keeles Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakond, 2012 ISBN 978-9949-467-22-8 ...
2012.Siinmaa_esikaas
Kunstiakadeemia
Mart KalmRannalinn, seenrõdu ja viinakapp: Pärnu linnaarhitekt Olev SiinmaaPärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa (1881–1948) oli üks 1930. aastate väljapaistvamaid Eesti  funktsionaliste. Nii tema heledad eramud kui ka Pärnu rannaarhitektuur kujunesid sõjaeelse moodsuse sümboliks. Ent helge supelala kõrval tuli linnaarhitektil tegelda ka elu argise poole, sotsiaalehituse kavandamisega. ...
reet_aus_kaas
Kunstiakadeemia
Reet Aus Trash to Trend – Using Upcycling in Fashion Desing Dissertationes Academiae Artium Estoniae 7 Upcycling is a process that enables to circulate the leftover materials back to the production with the help of design and by doing so significantly reduce environmental impacts. Reet Aus PhD doctoral thesis opens the possibilities of implementing upcycling in fashion industry and mass ...
2011.Frampton_esikaas
Kunstiakadeemia
Kenneth FramptonMoodne arhitektuur. Kriiline ajaluguMaineka Columbia University arhitektuuriprofessori Kenneth Framptoni laia haardega ülevaade moodsa arhitektuuri ajaloost ilmus esmakordselt 1980. aastal ning on praeguseks muutunud klassikaks. Tänu autori pidevatele täiendustele (viimati 2007. aastal) pole see oma aktuaalsust siiani minetanud. Nüüd eestikeelsena ilmuvasse neljandasse ...
2011.Tootedisain_esikaas
Kunstiakadeemia
Karin PaulusTootedisain. Asjad minu elus“Tootedisain. Asjad minu elus” on päris esimene disaini ajalugu, mille on kirjutanud eesti autor eesti lugejale. Erinevalt tõlgitud teostest käsitletakse kogu maailma disaini ning ära pole unustatud Eestis toimuvat. Raamat on mõeldud kõigile neile, keda huvitab tootedisaini ajalugu või kes soovivad lihtsalt arutleda meid ümbritsevate asjade üle. Miks ...
2011.Oigeusu.kirikud_esikaas
Kunstiakadeemia
Jaanus Plaat, Arne MaasikÕigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid EestisFotoalbum annab põhjaliku ülevaate kõigist õigeusu kirikutest, kabelitest (sh seto tsässonad) ja kloostritest Eestis. Üles on pildistatud ka autoritele teadaolevad varemeis sakraalehitised. Raamat algab artikliga Eesti õigeusu ajaloost alates 11. sajandist kuni tänapäevani ning keskendub seejärel praegusel Eesti alal asuva ...
2011.Raidmets.kaas
Kunstiakadeemia
Toivo Raidmets. KataloogEesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja prof Toivo Raidmetsa loomingu kataloog. Toivo Raidmets alustas 1980. aastate kunstilise disaini näituste laines ulakate mööbliesemetega, millele järgmised kümnendid tõid kõrvale kainemad, kohati minimalistlikudki toodetavd esemed. Rikkalikult illustreeritud raamat esitab tema loomingut kunstniku, mööblikujundaja ...
2011.N2ripea.PhD_esikaas
Kunstiakadeemia
Eva NäripeaEstonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)Dissertationes Academiae Artium Estoniae 6Artiklidissertatsioon käsitleb Nõukogude Eesti filmikunsti ruumirepresentatsioonide kaudu, kaardistades perioodi ekraaniteostes leiduvaid linna-, küla- ja meelemaastikke, mis haakuvad mitte üksnes tegevuspaiga, mitmesuguste filmispetsiifiliste tehnikate, ...
2011.Zobel.kindlustused.esikaas
Kunstiakadeemia
Rein ZobelTallinn (Reval). Keskaegsed kindlustusedTeine raamat prof em Rein Zobeli Tallinna linnaehituse ajaloo triloogiast keskendub keskaegse linna ühe võimsama struktuurielemendi – kindlustuste – kujunemisele. Tallinn, kus 16. sajandi alguses elas umbes 7000 elanikku, oli vahetult enne Martin Lutheri reformatsiooni kavandanud ja ehitanud aukartustäratava kaitseehitiste süsteemi. Prof em ...
2011.Artikleid.graafilisest.disainist.esikaas
Kunstiakadeemia
Artikleid graafilisest disainistDisainiraamatu sarja neljandasse väljaandesse on kokku kogutud viimase kümne aasta jooksul ajakirjanduses avaldatud artikleid graafilise disaini kohta. Peamiselt Kunst.ee-s, Sirbis ja Eesti Ekspressis ilmunud tekstid käsitlevad nii disainihariduse, -ajaloo kui ka -praktika küsimusi. Eraldi alajaotusse on koondatud intervjuud ja portreelood nii kodumaiste kui ...
2011.Filmiteooria
Kunstiakadeemia
Robert StamFilmiteooriaEsmakordselt on eesti keeles lugejatele kättesaadav põhjalik ülevaade kinosajandi filmiteooria ajaloost. Alustades tummfilmiajastu mõtlejatest, nagu Vachel Lindsay ja Hugo Münsterberg, liigub Stam filmiteooria ja kultuuriuuringute viimaste arenguteni (kognitiivne teooria, Gilles Deleuze, queer-teooria, postkolonialism, digitaalteooria). See rahvusvahelise haardega ...
2011.M2lu-392x600
Kunstiakadeemia
MäluKogumik koondab viis artiklit Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimisosakonna doktorantidelt, mis tegelevad muinsuskaitse ajaloo ja tänapäevaga. Kolm esimest lahkavad erinevaid tahke sõjaeelse Eesti Vabariigi mäluloomest läbi kunstikaitse toimkondade tegevuse Vabadussõja ajal (Mati Raal), muuseumipoliitika vabariigi algusaastail (Mariann Raisma) ja muinsuspedagoogika ...
2010.Animasoofia
Kunstiakadeemia
Ülo PikkovAnimasoofia. Teoreetilisi kirjutisi animatsioonifilmistRaamat on eelkõige mõeldud animatsiooniprofessionaalidele ja -huvilistele, kuid on hästi kasutatav ka õppematerjalina teistel audiovisuaalmeedia erialadel. Pikkov on animatsioonfilmide režissöör, kes lisaks animatsioonfilmide tegemisele õpetab Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas. “Animasoofia” lahkab animatsioonfilmi ...
2010.Viisip2raselt.ehitatud
Kunstiakadeemia
Tiina-Mall Kreem Viisipäraselt ehitatud: luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855–1881) Dissertationes Academiae Artium Estoniae 5 Uurimus käsitleb Eesti luterliku kiriku, kirikuehituse, -arhitektuuri, – ja -kunsti viimast suuremat, Aleksander II valitsusaega (1855–1881) jäävat õitseaega. Lähtuvalt kunstiajalookirjutuses kodunenud nn autonoomse ja seotud ...
2010.Eesti.kunsti.ajalugu.5
Kunstiakadeemia
Eesti Kunsti ajalugu 5: 1900–1940Koostanud Mart KalmKuueköitelise koguteose “Eesti kunsti ajalugu” viies köide. Raamat pakub värskeid sissevaateid kunsti ja arhitektuuri ajast, mil eesti kunst murdis end baltisaksa kunsti varjust välja ja püüdis kontakteeruda rahvusvahelise avangardiga ning Eestis kujunes välja kaasaegne kunstikultuur. Vaatluse all on nii eestlaste kui ka siinsete ...
Arhitektuurist_183213
Kunstiakadeemia
Jüri Soolep Arhitektuurist: artiklid, esseed ja kõned Kogumik koondab valitud artikleid, uurimusi, kõnesid ja sõnavõtte, haarates viimase viieteistkümne aasta jooksul kirjutatud tekste. Osa töödest on avaldatud erinevates väljaannetes, mõned seisnud pikka aega käsikirjadena. Enamik kogumikus avaldatud tekstidest on otseselt või kaudselt seotud arhitektuuri ajaloo, filosoofia ja praktikaga. ...
2010.Linnast.muinsuskaitsealaks
Kunstiakadeemia
Lilian Hansar Linnast muinsuskaitsealaks: linnaehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades 13.–20. sajandil Dissertationes Academiae Artium Estoniae 4 Doktoritöö annab ülevaate kümne Eesti vanalinna – Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru – linnaehituslikust kujunemisest alates keskajast kuni 1970. aastateni. Tähelepanu on suunatud ...
2010.Arhitektuuri.konserveerimise.ajalugu
Kunstiakadeemia
Jukka JokilehtoArhitektuuri konserveerimise ajaluguJokilehto põhjalik uurimus käsitleb ehituspärandi hoidmist, kaitsmist ja säilitamist rohkem kui kahe aastatuhande jooksul. Raamatus on vaatluse all nii konserveerimisalase mõtte areng, seadusandluse kujunemine kui ka praktiline restaureerimistegevus Euroopas ja paljudes teistes maailma piirkondades. See ladusalt kirja pandud sisukas käsitlus ...
2010.Raku_esikaas
Kunstiakadeemia
Ingrid AllikRaku. Kujunemine ja kogemusRaku on 16. sajandil Jaapanis sündinud keraamikatehnoloogia, mis on tänapäeval saanud populaarseks paljude maade keraamikute seas. Ingrid Alliku raamat annab esiteks ülevaate rakukeraamika ajaloost, traditsioonidest ja filosoofiast ning selle levikust maailmas; raamatu teise ja mahukama osa moodustab aga põhjalik käsitlus rakukeraamika tehnoloogiast, mis ...
2009.Zobel.Tallinn.est
Kunstiakadeemia
Rein ZobelTallinn (Reval) keskajal. Linnaehitus 13.–14. sajandilRein Zobeli rohkete illustratsioonidega varustatud uurimistöö teine, täiendatud trükk annab ülevaate Tallinna (Revali) linnaehituslikust kujunemisest ajaloolises ja topograafilises kontekstis ning pakub põnevat lugemist kõigile arhitektuurist, ajaloost ja linnauuringusest huvitatuile. Teos käsitleb linna vanimat kujunemislugu ...
2009.Postmateriaalsus.Kelomees
Kunstiakadeemia
Raivo Kelomees Postmateriaalsus kunstis. Indeterministlik kunstipraktika ja mittemateriaalne kunst Dissertationes Academiae Artium Estoniae 3 Uurimuse eesmärgiks on analüüsida mittemateriaalse ja indeterministliku kunsti problemaatikat ajaloolises ja elektroonilise kunsti perspektiivis. See hõlmab kunstiteose autorsust, materiaalsust ja vahendamist, kunstiloomingu protsessi ja kunstiteose ...
2009.Lapin_v2rvi6petus_kaas.EST
Kunstiakadeemia
Leonhard LapinArhetüüpiline värviõpetus Eesti Kunstiakadeemia kauaaegse kompositsiooni ja värviõpetuse õppetooli juhataja prof Leonhard Lapini “Arhetüüpiline värviõpetus” hõlmab seitset maali seeriast “Koodid”, mida saadab autori täiesti uus, arhetüüpilise värviõpetuse teooria. See tugineb Lääne kunsti- ja värviajaloo viimaste kümnendite uuringutele ning põhineb sellel, kuidas on erinevaid ...
2009-aeg_-ja_-ruum_esikaas-1
Kunstiakadeemia
Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikooli doktorantide artikleid koondav kogumik “Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole” sai alguse 2006./07. õppeaastal prof Juhan Maiste poolt läbi viidud muinsuskaitse ja restaureerimise erialaseminarist. Kogumiku autorite eesmärgiks on lahata konkreetseid muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonna probleeme aja ja ruumi ...
2008.Zobel.Reval.ENG.kaas
Kunstiakadeemia
Rein ZobelTallinn (Reval) in the Middle AgesRohkete illustratsioonidega varustatud raamat annab ülevaate Tallinna (Revali) linnaehituslikust kujunemisest ajaloolises ja topograafilises kontekstis. Põhjalikumalt käsitletakse 1219. aastal linna vallutanud Taani kuninga Valdemar II ehitatud kindlusi ning Mõõgavendade ordu ja Liivi orduga seotud ehitisi. Samuti vaadeldakse kuningas Erik V, ...
2008.Via.Transversa_esikaas
Kunstiakadeemia
Via transversa: Lost Cinema of the Former Eastern Bloc Place and Location. Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics VII Kogumik koondab 16 artiklit Ida-Euroopa, Baltikumi ja endise Nõukogude Liidu kinokunstist nii rahvusvaheliselt tunnustatud filmiteadlastelt kui ka noorte uurijate sulest. Väljaande tuumiku moodustavad 2007. aastal Kumu auditooriumis toimunud samanimelise ...
2008-margolin_esikaas-1
Kunstiakadeemia
Victor Margolin Tehislikkuse poliitika. Artikleid disainist ja disainiuuringutest Kommertskunsti ja tootekujunduse vallast võrsunud disainist on tänapäevaks saanud inimelu lahutamatu osa. Disain on kõikjal meie ümber, alates toolidest, millel istume, kuni internetilehekülgedeni meie arvutiekraanil. Victor Margolin, üks disainiuuringute teerajajaid, kes kuulub siiani selle tegevusala ...
2008-vares_esikaas-425x600
Kunstiakadeemia
Jaan Vares Kahe peaga Jaanus Eesti Kunstiakadeemia endise kauaaegse rektori, hinnatud kujuri ja pedagoogi Jaan Varese mälestusteraamat „Kahe peaga Jaanus“ kajastab ühest küljest kunstniku pikka ja huvitavat eluteed lapseeast vanaduspõlveni, teisalt jäädvustub raamatus rohkem kui poole sajandi jagu personaalsest perspektiivist nähtud aja- ja kultuurilugu: 1930. aastate vabariigi eluolu, Teise ...
2008.art-and-church-421x600
Kunstiakadeemia
Art and the Church: Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th Centuries / Kunst und Kirche. Kirchliche Kunst und Architektur in der baltischen Region Artiklikogumik “Art and the Church: Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th−18th Centuries” sisaldab 2006. a. sügisel toimunud samanimelise, kolmanda nn. Karlingi-konverentsi ettekannete põhjal ...
2008-lapin_5kaas
Kunstiakadeemia
Leonhard Lapin5 loengutEKA kauaaegse professori, armastatud õppejõu ja eesti kunsti ühe olulisema autori prof. Leonhard Lapini kogumik “5 loengut” sisaldab viit aastail 2003−2007 EKA esmakursuslastele peetud sissejuhatavat loengut kunstist. Eessõnas kirjutab EKA rektor prof. Signe Kivi, et “need viis loengut kõnelevad vähem – aga siiski – minevikust – ja rohkem olevikust ja tulevikust. ...
2007.Hollis_esikaas-400x600
Kunstiakadeemia
Richard HollisGraafiline disain. Ülevaatlik ajalugu Richard Hollise terviklik ülevaade algab käsitlusega 19. sajandi lõpu plakatikunstist ning kaardistab kirja ja pildi kasutusviiside muutumist brošüürides ja ajakirjades, reklaaminduses ja firmastiilides, televisioonis ja elektroonilises meedias. Samuti vaadeldakse tehniliste uuenduste – nt fotograafia ja digitaalsete tehnoloogiate – mõju ...
2007.So_communication_kaas
Kunstiakadeemia
So communication. Translating Each Other’s WordsKoostanud / Edited by Katrin Kivimaa, Clare Charnley Performansikunstnik astub lavale ja peab ladusa kõne erinevates keeltes, kuid peagi selgub, et ta ise ei saa ühestki sõnast aru. Analoograadio entusiast otsib üles lainepikkused, kust kostavad tontlikud hääled ja salastatud numbrijaamade enigmaatilised ülekanded. Allasurutud elanikkond ühineb ...
2007.Pevsner_esikaas-400x600
Kunstiakadeemia
Nikolaus PevsnerKaasaegse disaini pioneerid Walter Gropiusest William Morriseni Nikolaus Pevsneri (1902−83) “Kaasaegse disaini pioneerid William Morrisest Walter Gropiuseni” ilmus esmakordselt 1936. aastal. 1949. ja 1964. aastal autori täiendustega avaldatud raamat oli pikka aega üks kõige põhjapanevamaid uurimusi modernistliku arhitektuuri varasest ajaloost. Tänaseks on sellest saanud ...
2007.Meeting.Point_kaas
Kunstiakadeemia
Meeting Point I − Tallinn. Discovery“Meeting Point I − Tallinn. Discovery” on eelkõige pildialbum kõige värskemast rahvusvahelisest klaasiloomingust. Kuueteistkümne Euroopa kõrgkooli klaasiüliõpilased osalesid 2006. aastal näitusel “Discovery” Tallinnas Kullo Lastegaleriis. Albumi pildiosa juhatab sisse näitust avav artikkel ja ülevaade näitusega samal ajal toimunud klaasihariduse ...
Hoimukalender2008-2008_184338
Kunstiakadeemia
Hõimukalender 2008–2009Hõimukalender ilmub juba viiendat korda MTÜ Fenno-Ugria ja Eesti Kunstiakadeemia koostööna. See spiraalköites seinakalender suuruses A2 trükitakse kahes keelevariandis: eesti-inglise ja soome-vene. 2008. aasta on kalendris pühendatud Eesti Kunstiakadeemia kolmekümne aasta jooksul läbi viidud soome-ugri ekspeditsioonidele ning sisaldab lisaks soome-ugri rahvaste ...
2007.Ole
Kunstiakadeemia
Kaido Ole. KataloogÜle 200-leheküljeline teos koondab oma kaante vahel kogu Kaido Ole senise loomingu alates 1990ndate algusest. Lisaks reproduktsioonidele Kaido Ole ja John Smithi loomingust on teos illustreeritud elulooliste fotodega, aga ka fotodega, mille on spetsiaalselt selle raamatu jaoks teinud Peeter Laurits ja Andres Tali. Raamatu tekstiosa moodustab pikk, väga pikk Kaido Ole ...
2007.Eesti.keraamika.ajast.aega
Kunstiakadeemia
Leo RohlinEesti keraamika ajast aegaRaamat kajastab eesti keraamika arengut muinasajast tänaseni, jäädvustades põhiliselt Eesti keraamika lähiajalugu (alates 1920. aastaist), kontekstiks kogu meie tarbekunsti arengutee. Esimese osa (retsenseerinud-toimetanud Inge Teder) moodustab põhjalik ajalookäsitlus, teises osas tutvustatakse 20. sajandil tegutsenud eesti keraamikuid personaalselt. ...
2007.Filosoofiakunst
Kunstiakadeemia
FilosoofiakunstKoostanud ja toimetanud Leo LuksKogumik “Filosoofiakunst” sisaldab Eesti Kunstiakadeemia magistrantide parimaid filosoofilisi esseid. Kuigi ükski autoritest ei ole professionaalne filosoof, on kogumikus leiduvad uurimuslikud esseed kirjutatud allikakriitilise täpsusega ning loomingulise säravusega. Esseede teemadering on lai, hõlmates pea kõik 20. sajandi filosoofia olulisemad ...
2007.Rootsiaegne.maalikunst
Kunstiakadeemia
Pia Ehasalu Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561–1710). Produktsioon ja retseptsioon Dissertationes Academiae Artium Estoniae 2 Doktoritöös on siinset maalikunsti püütud kirjeldada ja analüüsida, lähtudes kunstiteoste ikonograafiast, funktsioonist ja kontekstist. Maalikunst leiab vaatlemist linnaelu erinevate sfääride “toimumispaikade” kaudu: kirikud, raekoda, gildid-korporatiivsed ...
2007.Vatid,troid,vamsad
Kunstiakadeemia
Riina TombergVatid, troid, vamsad – silmkoelisi kampsuneid Lääne-Eesti saartelt / Vatt, Troi, Vamsa – Knitted Jackets from West-Estonian Islands Raamat käsitleb Lääne-Eesti saarte (Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Kihnu ja Ruhnu) silmkoeliste kampsunite ajalugu ajavahemikul 19. saj. 80-ndatest aastatest kuni 20. saj. 30-ndate aastateni. Saarte elanike kauaaegsed kokkupuuted teiste, esmajoones ...
2007.Narratiivsus.piltides
Kunstiakadeemia
Narratiivsus piltides: Eesti '00 aastate autorikoomiksOsaliselt mustvalge ja osaliselt värviline trükis koondab Eesti kontekstis esmakordselt materjali, mida Lääne kultuuriruumis tuntakse nn. alternatiivkoomiksi kategooria all ja millest kunstiliselt komplitseeritumaid (jutustuse seisukohalt pikemaid, graafilise väljenduse poolest keerulisemaid) kutsutakse Euroopas ja Ühendriikides ka ...
2006.kuidas_moista_disaini
Kunstiakadeemia
Kees DorstKuidas mõista disaini: 150 mõtisklust disaineri elukutse üle“Kuidas mõista disaini?” on raamat, millest iga disainer oleks tahtnud disainikoolis õppida. Kees Dorst on Hollandi disainiteadlane, õppejõud, konsultant ja praktik. Ta on kirja pannud 150 esseed, mis peaksid motiveerima disainereid mõtlema selle üle, miks, kuidas ja mille nime nad oma tööd teevad.Kujundanud Studio Ron van ...
2006.netart
Kunstiakadeemia
Tilman BaumgärtelNet.art: võrgukunsti materjale. Net.art 2.0: uusi võrgukunsti materjale Saksa meediauurija Tilman Baumgärteli “net.art” on tema esimene võrgukunsti käsitlev raamat, mis esmakordselt dokumenteeris uue kunstiliigi teket ja arengut. 1999. aastal ilmunud esimesele osale kirjutas ta peagi järje “net.art 2.0” ning mõlemad raamatud ilmuvad eesti keeles koos, ühtede kaante vahel. ...
2006.konserveerimisbioloogia
Kunstiakadeemia
Kurmo KonsaKonserveerimisbioloogia Konserveerimisbioloogia on ainevaldkond, mis käsitleb kultuuripärandi säilitamisel ettetulevaid bioloogilisi probleeme. Käesloev raamat annab esmase sissevaate koserveerimisbioloogia mõistestikku, käsitleb peamisi biokahjustusi tekitavaid organisme, materjalide ja objektide biokahjustusi ning viimaste ärahoidmise võimalusi.EKA restaureerimiskooli väljaanded ...
2006.marko_maetamm
Kunstiakadeemia
Marko Mäetamm. KataloogMarko Mäetamme loomingu kataloog. Sissejuhatav artikkel “Pop, hirm ja fantaasia” Anders Härmilt. Kujundanud Andres Tali 216 lehekülge, eesti ja inglise keeles Eesti Kunstiakadeemia, 2006  
2006.mari_roosvalt
Kunstiakadeemia
Mari Roosvalt. Mari Roosvalt maalid 1970–2006Kataloog koondab Mari Roosvalti abstraktsete maalide paremiku. Sisaldab intervjuud autoriga ning Reet Varblase artiklit “Oma ruumist omaruumi”.Koostanud Jüri Okas ja Mari Roosvalt Tekst Reet Varblane Kujundanud Tiit Jürna 112 lehekülge, eesti ja inglise keelesEesti Kunstiakadeemia, 2006
2005.Eesti.kunsti.ajalugu.2
Kunstiakadeemia
Eesti kunsti ajalugu 2: 1520–1770Toimetanud Krista KodresKuueköitelise koguteose “Eesti kunsti ajalugu” teine köide. Käesolevas köites on vaatluse all Eesti kunst, arhitektuur ja tarbekunst, mis on loodud varasel uusajal, 16. sajandi algusest kuni 18. sajandi viimase kolmandikuni. Õigupoolest pole käsitletav eestlaste, vaid siia reeglina mujalt Euroopast sisserännanud meistrite poolt loodud ...
2005.V6istlevad.6nned
Kunstiakadeemia
Võistlevad õnned: elukeskkond külma sõja perioodil / Constructed Happiness: Domestic Environment in the Cold War EraKogumik põhineb Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituudis mais 2004 toimunud samanimelise konverentsi ettekannetel. Enamik artikleid käsitleb Teise maailmasõja järgset elukeskkonda Ida-Euroopas. Autorite hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud ...
2006.22+
Kunstiakadeemia
22+. Noored Eesti kunstnikudMahukas raamat eesti noorema põlvkonna loovatest persoonidest. Portreid, vestlusi ja tööde reprosid koondav “22+” tahab näidata ühenduslülisid, mis seovad kunstiteoseid ja nende loomise konteksti. Poole aasta jooksul jälgisid fotograafid Anu Vahtra ja Pelle Kalmo kunstnikke nende kodudes ja stuudiotes. Vabas vormis põnevad vestlused on püüdnud avada 22 väga ...
2005.Linnageograafia
Kunstiakadeemia
Jussi S. JauhiainenLinnageograafia: linnad ja linnauurimus modernismist postmodernismini Esimene eestikeelne raamat, kus käsitletakse põhjalikult linnade arengut ja uurimist linnageograafia vaatenurgast. Raamat on mõeldud kõigile huvilitatutele – nii üliõpilastele kui ka linnaplaneerimise, linnapoliitika ja linnade arendamise praktikuile. Kujundanud Irina Tammis 252 lehekülge, eesti keeles ...
2005.Sisearhitektuur.2004-2005
Kunstiakadeemia
EKA sisearhitektuuri osakond 2004–2005Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna 2004−2005 aastaraamat sisaldab mitmekesist läbilõiget kõikide kursuste üliõpilaste töödest.Kujundanud Janne Maal InDoors OÜ 54 lehekülge, eesti ja inglise keeles Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond, 2005
2004.Ekspressionism-484x600
Kunstiakadeemia
Ene LampEkspressionism: ekspressionism eesti kujutavas kunstis See raamat on ekspressionismist Eesti kujutavas kunstis 20. sajandi teisel ja kolmandal aastakümnel. Ta pole ühe kunstivoolu narratiivne lugu, vaid koosneb “väikestest jutustustest”, mille rida alustab vaatlus Saksa kui ekspressionismi sünnimaa kunstist. Seda jätkab käsitlus Eesti ekspressionismiavalduste eripärast, kõrgkultuuri ...
2004.Kohalik.modernsus.kunstis
Kunstiakadeemia
Heie Treier Kohalik modernsus kunstis: Eesti varamodernistliku kunsti teoreetiline ja ajalooline kontseptualiseerimine ning Karl Pärsimägi paradigmaleidmise perioodil Dissertationes Academiae Artium Estoniae 1 Juhendaja: prof Thomas McEvilley Eelretsensendid: PhD Katrin Kivimaa ja PhD Ene Lamp Oponent: prof Jaak Kangilaski Kujundanud ja küljendanud Jüri KaarmaDissertationes Academiae Artium ...
2004.Joonistav.laps
Kunstiakadeemia
Ants Juske Joonistav laps: onto- ja fülogeneetilised paralleelid Raamat on esimene eestikeelne uurimus lastejoonistustest, mis puudutab ka fülo- ja ontogeneesi vahekordi kujutavas tegevuses, st. mil määral kordab lastejoonistuste areng kogu kunstiajalugu. Kujundanud Merike Klein 136 lehekülge, eesti keeles Eesti Kunstiakadeemia, 2004
2004.Varemed
Kunstiakadeemia
Varemed / Ruins Raamatusse on koondatud ettekanded rahvusvaheliselt konverentsilt “Varemed. Vahemerest Läänemereni” (aprill 2002), mis toimus seoses Väliskunsti Muuseumis eksponeeritud näitusega “Unistuste arheoloogia. G. B. Piranesi graafika”. Kogumikus keskendutakse varemete vaimsele tähendusele, filosoofiale. Kajastamist leiavad varemed antiigist tänapäevani. Suur osa raamatust on ...
2004.Naha.ja.kxitekunsti.ajalugu
Kunstiakadeemia
Inge TederNaha- ja köitekunsti ajalugu Ülevaade naha- ja köitekunsti ajaloost antiigist tänapäevani.Toimetanud Sirje Ootsing ja Elo Lutsepp Kujundanud Krista Saare 256 lehekülge, eesti keeles Eesti Kunstiakadeemia, 2004
2004.Hiiumaa.rahvap2rane.ehituskunst
Kunstiakadeemia
Kaljo PõlluHiiumaa rahvapärane ehituskunst Alates 1980. aastate algusest uurimisreisidelt kogutud materjalide põhjal Hiiumaa rahvapärast ehituskunsti käsitlev raamat. Kujundus Kaljo Põllu 367 lehekülge, eesti keelesVäljaandja: Kirjastus Ilmamaa, 2004
2004.Tyhjus.ja.ruum.II
Kunstiakadeemia
Leonhard Lapin Tühjus ja ruum II / Void and Space II Õpik on 1998. aastal ilmunud raamatu “Tühjus ja ruum I” jätkuks, kompositsiooniõpetuse õppevahendiks akadeemia teisel kursusel. Esimeses õpikus töötati välja ruumilise mõtlemise keel loovuse arendamiseks ning formuleeriti baasmõisted tühjus ja omaruum. Siin liidetakse need meie sisemised kvaliteedid ümbritseva ainelise maailmaga ning ...
2004.Tyhjus
Kunstiakadeemia
Leonhard Lapin Tühjus / Void Üks eestlaste hulgas levinud käibetõde kuulutab, et loodus ei salli tühja kohta. Küsiksin, milline loodus, millist tühja kohta ning miks ta ei salli? Ökoloogiliselt tühja ruumi võtab loodus küll kohe kasutusele, ent kas see on kogu loodus, mida me tajume ja mis meie meelt hõlmab? Raamatul on ka järg “Tühjus ja ruum II” (2004).Kujundanud Leonhard Lapin 120 ...
2004.Avalxxk
Kunstiakadeemia
Avalöök: uus meedia ja kunst Eestis / Opening Acts: New Media and Art in Estonia Artiklitekogumik on mõeldud eesti digitaalse kunsti ja meediakultuuri teejuhiks uue meedia kultuuri konventsionaliseerumise ja kasutamise probleemide juurde, kajastades ka üldisemalt eesti arvutikunsti kujunemist.Koostanud Katrin KivimaaKujundanud Andrei Girich 108 lehekülge, eesti ja inglise keeles Eesti ...
2004.Riigi.kunsttxxstuskool
Kunstiakadeemia
Maire Toom Riigi Kunsttööstuskool 1914–1940 Ülevaade Riigi Kunsttööstuskooli, Eesti Kunstiakadeemia eelkäija ajaloost aastail 1914−1940. Kujundanud Aarne Mesikäpp Eesti Kunstiakadeemia toimetised 14 160 lehekülge, eesti keeles Eesti Kunstiakadeemia, 2004  
2004.Metall.2
Kunstiakadeemia
Metall 2 Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala 80“Metall 2” on Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala loominguliste tööde ja tegemiste kokkuvõte aastatest 1999–2004, olles jätkuks varasemale väljaandele Metall (1999) ja eellaseks hilisemale väljaandele Metall 3 (2014). Kaante vahele on saadud kiirendusega areneva ja mujal maailmas eesti ehtekoolkonnana tuntust koguva ...
2004.Alasti.akadeemia.vaatab.tagasi
Kunstiakadeemia
1950–1960. Alasti akadeemia vaatab tagasi / The Naked Academy is Looking Back / Alaston akademia katsoo taaksepäin / Обнаженная академия оглядывается Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis 1950.−1960. aastail loodud joonistusi koondav mapp. Saatetekst Jüri HainToimetanud Elo LutseppKujundanud Mall Nukke 49 joonistust, saatetekst eesti, inglise, soome ja vene keelesEesti Kunstiakadeemia, 2004  
2003.P2rsim2gi
Kunstiakadeemia
Heie TreierPärsimägi. Võru–Tartu–Pariis Monograafia pallaslasest Karl Pärsimäest (1902−1942). Kujundanud Kristjan Mändmaa 164 lehekülge, eesti keeles Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut, 2003  
2003.Eesti.pargi.ja.aiaarhitektuur
Kunstiakadeemia
Tiina Tammet Eesti pargi- ja aiaarhitektuur 1920–1930. aastatel Uurimus 1920.−30. aastate Eesti pargi- ja aiaarhitektuurist, mis põhineb 2000. aastal Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituudis kaitstud magistritööl (juhendaja dr. Mart Kalm). Uurimuse esimene pool käsitleb üldiseks kasutamiseks rajatud linnasiseste haljasalade ja avaramate puhkeparkide kujundamist Eestis. Lähemalt on ...
2003.Keraamika.k2siraamat
Kunstiakadeemia
Leo RohlinKeraamika käsiraamat Prof. Leo Rohlin on tuntud Eesti keraamik ja keraamikaõppejõud. Ta on osalenud enam kui 90 näitusel Eestis ja välismaal. Raamat koondab tema loome- ja õppejõutegevuses enam kui nelja aastakümne vältel omandatud kogemusi ja informatsiooni. Raamat on ennekõike teatmeteos, milles on püütud kokkuvõtlikult käsitleda keraamika ajalugu, tutvustada lühidalt tänapäeva ...
2003.6huloss
Kunstiakadeemia
õhuLoss. Kataloog õhuLoss on rühm ehtekunstnikke, kelle tegevus on seotud Eesti Kunstiakadeemiaga: Tanel Veenre, Piret Hirv, Kristiina Laurits, Eve Margus-Villems, Katrin Sipelgas, Villu Plink ja Kadri Mälk. Koostanud õhuLossKujundanud Pärtel Eelmaa 64 lehekülge, eesti ja inglise keeles Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti eriala, 2003
2003.Sisearhitektuur.2002-2003
Kunstiakadeemia
EKA sisearhitektuuri osakond 2002–2003Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna 2002−2003 aastaraamat sisaldab mitmekesist läbilõiget kõikide kursuste üliõpilaste töödest.Kujundanud Irina Tammis 56 lehekülge, eesti ja inglise keeles Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond, 2003
2003.Eesti.kunstiteadus.ja.kriitka
Kunstiakadeemia
Eesti kunstiteadus ja -kriitika 20. sajandil Konverents prof. Voldemar Vaga 100. sünniaastapäeva tähistamiseks Tallinnas 21.−22. okt. 1999 Toimetanud Tiina Abel ja Piret Lindpere Eesti Kunstiakadeemia toimetised 9Eesti Kunstiakadeemia, 2003
2002.Koht.ja.paik.II
Kunstiakadeemia
Koht ja paik II / Place and Location II Kogumik koondab põhiosas 13.–14. X 2000 Tallinnas peetud rahvusvahelise seminari “Koht ja paik II” ettekannete põhjal valminud artikleid. Neile lisaks sisaldab kogumik nelja samal ajal ja samal teemal kirjutatud uurimust (autorid Maie Kalda, Ingrid Velbaum, Peeter Linnap, Kristiina Hellström). Seminari “Koht ja paik” alateemaks 2000. aastal oli “Kultuur ...
2002.Tuldud.teed.tagasi
Kunstiakadeemia
Juhan Maiste Retracing Steps / Tuldud teed tagasi “Tuldud teed tagasi” on ühtaegu algus ja jätk. See on esimene raamat, mis näeb trükivalgust EKA Restaureerimiskooli väljaannete sarjas ning on samal ajal ka Eesti Kunstiakadeemia toimetiste 12. number. “Tuldud teed tagasi” on ühtlasi sünnipäevaraamat. Sarja esmasündinul on vastutusrikas kohustus tuua laiema avalikkuseni esindluslik valik EKA ...
2002-tallinnajuht
Kunstiakadeemia
Tallinna juhtRaamat Tallinnast, selle erinevatest linnaosadest, arhitektuurist, ajaloost, elust ja kultuurist praegu ning aastaid tagasi. Väljaanne on jaotatud nn. plokkidesse(peatükkidesse) ja plokis olevate tekstide juurde käivad ka fotod, mille kohta on märge lehekülje servas. “Linna kohtade ja objektide tähendus on pidevas muutumises, ja see toimub praktikate kaudu: kirikud, millest on ...
2002.Nahakunst.85
Kunstiakadeemia
Nahakunst 85 Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna juubeliväljaanne.Koostanud Illu Erma ja Eve Kaaret Kujundanud Irmeli Vaher Köide Lennart Mänd ja Külli Grünbach-Sein80 lehekülge, eesti ja inglise keelesEesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakond, 2002
2001.Eesti.Kunstiakadeemia
Kunstiakadeemia
Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts  Eesti Kunstiakadeemia ajalugu ja tänapäeva tutvustav album. Kujundanud Jüri Kaarma 328 lehekülge, eesti ja inglise keeles Eesti Kunstiakadeemia, 2001

EKA Kirjastuse raamatuid saab osta Eesti Kunstiakadeemia raamatukogust Estonia pst 7, III korrus.

Avatud: E-R 9–18

Kõikide jae- ja hulgimüüki puudutavate küsimustega saab pöörduda EKA kirjastaja poole.

Neeme Lopp

Kirjastaja

502 9286

neeme.lopp@artun.ee