Ilmunud raamatud

Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus on EKA allüksus, mis annab välja akadeemilist tõlkekirjandust ja algupäraseid kunstikultuurilisi tekste.

Allpool on loetletud Eesti Kunstiakadeemia väljaanded ilmumise järjekorras ehk loetelu algab viimati ilmunud raamatust. Müügil olevaid raamatuid vaata SIIT.

EKA Kirjastuse raamatuid saab osta Eesti Kunstiakadeemia raamatukogust Estonia pst 7, III korrus. Avatud: E-R 9–18.

td_esikaas
Tänapäev on muutnud disainist rääkimise laia avalikkust kõnetavaks, vaat et moodsakski teemaks. See raamat koondab kokku tootedisaini, aga ka disaini laiemalt käsitlevad artiklid. Kirjutised on grupeeritud temaatiliselt ning haaratud on olulisemad selle valdkonna eestkõnelejad ja kriitikud. Kui uuema aja kriitika ning mõtteavaldused on vähemalt osaliselt veebis kättesaadavad, siis vanemad ...
Arhitektuur.ja.soojusm66de_kaas_1050x1446
Sarja “Ehituskunsti raamatukogu” 2. köide on pühendatud arhitektuuri soojusmõõtmele. Kui endisaegne arhitektuur pidi paratamatult soojusmõõtmega arvestama, siis tehnoloogia abil võimaldatud ühtlaselt mugav temperatuur kipub ajaloos kujunenud rikkalikke ruumielamusi muutma ühetaoliseks ja korratavaks. Tänapäeva ruumipraktika väljakutseks on neid soojusmõõtmest kerkivaid ruumi sümboolseid ...
Fideelia-Signe Roots_Naine kui kangelane_cover
Fideelia-Signe Rootsi loomepõhine uurimus „Naine kui kangelane“ tegeleb soorollide ja nõukogudeaegsete naistraktoristide kuvandi ümbermõtestamisega. Küsitakse, kuidas saaksime ühiskonnas, mis näeb naisi pigem ohvrirollis, tõlgendada naist kangelasena, vältides tema objektistamist ja üleseksualiseerimist. Autor rakendab nii kunstipraktikaid kui kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Väitekiri ...
Kasemetsa_dt.t_kaaned
Erki Kasemetsa loomepõhine uurimus teeb katse tajuda ja kirjeldada autori minataju kooshoidvat horisonti kui kõige laiemat taustsüsteemi. Selle tarvis teostatud kolm erilaadset kunstiprojekti: etendus „PMV”, videoteos „Jäädvustus” ja näitus „Hullud päevad” on olemuselt kokkuvõtlikud teosed, mis koondavad endas jälgi varasematest loomingulistest ideedest ja tegevustest. Uurimuses küsitakse, ...
Signaalid_Kaas_EST_
“Signaalid perifeeriast” esitleb ning mõtestab nüüdisaegseid tendentse graafilises disainis artiklite, esseede, intervjuude ning visuaalsete kaastööde kaudu. Raamat ilmub paralleelselt samanimelise näitusega Tallinna Kunstihoones (1.07–13.08.2017), kuid ei kujuta endast selle dokumentatsiooni, vaid on iseseisev teos. „Signaalid perifeeriast” toob kokku graafilise disaini uusimad arengud ja ...
Signaalid_Kaas_ENG
"Signals from the Periphery" brings together urgent developments in graphic design with a focus on works that surpass traditional forms and media of graphic design. All contributions in the book are authored by graphic designers or people whose practice is in one way or another linked to the discipline. Some of the topics covered in the book include education, self-organization, work, ...
Aureli_esikaas
Pier Vittorio Aureli raamat "Vähem on piisav: arhitektuurist ja askeesist" kirjeldab seda, kuidas kujutlus minimalistlikust disainist ja arhitektuurist on tänapäeval võõrandatud esteetilise elegantsi ja küünilise majandusmudeli teenistusse. Elementaarsete vajaduste rahuldamise asemel viitab "vähemaga rohkema tegemine" tänapäeval nii pigem suurema tööefektiivsuse nõudmisele või õigustab ...
Esteetika_kui_poliitika_KAAS-EKA_kirjastus_2017
“Esteetika kui poliitika” koosneb Prantsuse filosoofi Jacques Rancière’i valitud esseedest, mis tõlgendavad ümber esteetika kui kunstist mõtlemise režiimi ja arutavad, mis on selle poliitiline panus. Rancière püüab näidata, kuidas esteetika mõiste, mis pärineb 19. sajandi alguses toimunud murrangutest kunsti mõistmises ja mille mõju erinevad 20. sajandi suundumused (Frankfurdi koolkonnast ...
Järelevastamine_kaas_150
Anneli Randla koostatud artiklikogumik on pühendatud keskaja arhitektuuri korüfee, restaureerimiseksperdi ja muinsuskaitsja Kaur Alttoa 70. sünnipäevale. Kõik autorid on olnud otseselt või kaudsemalt Alttoa õpilased. Üksteist artiklit, mille teemad katavad erinevaid ajastuid ja valdkondi, suhestuvad Alttoa enda uurijahuvidega. Olgu nendeks Lõuna-Eesti linnused, Saaremaa kirikud või Valga ...
Vaikla_PhD_esikaas
Tüüne-Kristin Vaikla loomepõhine uurimus “Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja järelmõju” tegeleb ajalooliste hoonete ümbermõtestamisega, et avaradada mooduseid ja luua üldistusi professionaalse ruumilise sekkumise mõiste laiendamiseks. Töö vaatleb ruumilisi suhteid, mis on seni varjatuks jäänud, uurides fenomenoloogilise ruumikäsitluse, disainiaktivismi ja ...
Kuidas_kirjutada_kaasaegsest_kunstist_esikaas
Gilda Williamsi “Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist” on parim käsiraamat, mis õpetab meie aja kunstist haaravalt kirjutama. See nii tudengitele, kunstiprofessionaalidele kui ka teistele kirjutamisest huvitujaile asendamatu raamat annab esmalt ülevaate põhilistest stiili- ja sisuküsimustest, teksti eesmärkidest ja ülesehitusest ning häälestusest ja keelest. Raamatu teine osa on täis ...
2017.eesti-kunsti-ajalugu-3-kaas-457x600
Eesti kunstiajaloos tähistab periood 1770–1840 suurte muutuste aega. Paranenud Põhjasõja haavadest, leidis aastakümneiks kultuuri ristteedelt eemale jäänud Läänemere-äärne provints 18. sajandi keskpaiku uue alguse, mis tõi Vene impeeriumi saksakeelsetesse ja -meelsetesse kubermangudesse valgustusajastu tuuli. Eestisse jõudsid nii uued ideed kui ka kunstnikud ja arhitektid, keda senine ...
EKA_NAHAKUNST_100_esikaas
Trükis on välja antud 
EKA nahakunsti osakonna 100. juubeliks ja koosneb kolmest osast. Esimene osa – "Ajalooraamat" annab ülevaate osakonna käekäigust läbi vilistlaste meenutuste, vahetekstidega on peatüki tervikuks sidunud Jaana Päeva. Teine osa – "Pildiraamat" koosneb kümnendite kaupa tudengitetöid eksponeerivatest fotolavastustest ja käesoleval hetkel osakonnas töötavate ...
Kunstnike_ruumid_esikaas2
Merilin Talumaa ja Annika Tootsi koostatud intervjuuraamat “Kunstnike ruumid” kujutab endast visiite 16 noore Eesti kunstniku töökeskkondadesse ning avab intervjuude ja fotomaterjali kaudu, millised tegurid neid ruume mõjutavad ja kuidas see kajastub kunstnike praktikas. Raamat on saadaval ka inglise keeles. Millised on üleüldse noore põlvkonna Eesti kunstnike tööruumid ja kuidas see vastab ...
Artists_Spaces_front2
“Artists’ Spaces”, edited by Merilin Talumaa and Annika Toots, consists of visits to the working environments of 16 young Estonian artists and exposes through interviews and photographic material the conditions that shape and influence their creative processes. The book is also published in Estonian. Where does the young generation of Estonian artists work? What aspects are affecting their ...
mudelmetafoorma%cc%88ng
Elnara Taidre doktoritöö käsitleb omamütoloogilise tervikkunstiteose teisenemist 20. sajandi visuaalkunstis. Omamütoloogia all mõistetakse siin müüdiloomet üksikautori kunstipraktikates, mille tulemusena luuakse terviklik kunstilis-filosoofiline süsteem. Täpsustamaks töö fookust, on selle keskmesse asetatud omamütoloogia ulatuslikumad esinemisjuhtumid, mis võetakse kokku tervikkunstiteose ...
cover_cc_2016
Carla Castiajo loomepõhine doktoritöö “Purity or Promiscuity? Exploring Hair as a Raw Material in Jewellery and Art” uurib inimese juukse- ja kehakarvade kui materjali potentsiaali luua nii ehtekunstis kui ka kunstis laiemalt erinevaid ning sageli ka vasturääkivaid tähendusi. Selleks et neid toormaterjalina mõista ja analüüsida nende tähtsust, tuleb tähelepanu pöörata teatud spetsiifilistele ...
kaas-rynkla
Indrek Rünkla doktoritöö “Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel” püüab välja tuua seoseid erialase mõtlemise ja ameti ühiskondliku ümbruse vahel. Uurimus kirjeldab ühelt poolt arhitektuursete ettepanekute sündimist ja nende kommunikatsiooni pöörates tähelepanu kognitiivsetele protsessidele, kontseptide loomisele ...
2016.kahanevad.linnad.esikaas
2013/2014. õppeaastal jätkas EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna IV kursus traditsioonilist kahte semestrit läbivat elamuehitusele pühendatud õppekava. Kursuse esimene pool kujutab endast kollektiivset elamukvartalite planeeringut linnalises keskkonnas ning teiselt poolelt oodatakse varemplaneeritud alale individuaalse elamisüksuse ja temaga vahetult seotud sotsiaalse ...
vonrosen-kaas-rgb
1851. aastal ilmus Tallinnas saksa keele baltisaksa dialektis ehituskäsiraamat „Bau-Handbuch für Landwirthe in Ehst- und Liefland“. Selle salapärane autor parun C. von Rosen kirjeldas raamatus Eesti- ja Liivimaa ehitusajalukku kadunud põllumajanduslike hoonete ja elumajade arhitektuuri, tarindeid, detaile, materjale ning ehituse eelarvestamist. See oli ainuke tollest ajast teadaolev katse ...
arhiivid_ja_allumatus_esikaas2
“Arhiivid ja allumatus: visuaalkultuuri muutuvad taktikad Ida-Euroopas” on rahvusvaheline kogumik, mis uurib arhiivide rolli Ida-Euroopa siirdeühiskondade visuaalkultuuris ja sellega seotud avalikus diskursuses. Kogumik on oluline märk Ida-Euroopa diskursuse ja ühiskogemuse teadvustamisel. Kogumik kaardistab valitud teoreetilisi ja loomingulisi positsioone ja kriitikaid ning käsitleb ...
Vasar&Vaikus_esikaas
Jyrki Siukoneni „Vasar ja vaikus” on sündinud imestusest, mis võib meid tabada, kui järsku avastame, et töö, mille kallal oleme pikemat aega nokitsenud, on valminud justkui iseenesest – ilma et oleksime oma tegevust töö käigus mõtestanud. Mida kujutab endast selline vaikiv teadmine ja kas selle puhul on üleüldse tegu teadmisega? Vastukarva modernistlikule traditsioonile räägib Siukoneni ...
2016-eesti-kunsti-ajalugu-6-2
Kui „Eesti kunsti ajaloo” kuuenda köite esimeses osas käsitleti eesti kunsti arengut alates 1940. aastast kuni 1960. aastate lõpuni, siis käesolevas osas jätkatakse nii kodumaal kui ka paguluses loodud kunsti uurimist kuni Eesti taasiseseisvumiseni 1991. aastal. Võõrvõimu viimased kakskümmend aastat ei olnud ühesugused. Nagu kogu Eesti ühiskonnas, nii eristusid ka kunstielus ja kunstis ...
aja lugu kaas
Kogumikus on viis artiklit, mis käsitlevad keskaegseid hauaplaate (Anu Mänd), ajaloolisi linnaplaane (Lilian Hansar), nõukogudeaegseid vanalinnade planeeringuid (Oliver Orro), Tartu Jaani kiriku skulptuuride polükroomiat (Johanna Lamp) ja kunstiteoste restaureerimist ENSVs (Grete Nilp). Lisaks uuele teabele, mida autorid käibele toovad, ilmneb kõigist artiklitest, et see, millisena tunneme ...
Piirma.kaanepilt1
Piibe Piirma doktoritöö “Hübriidsed praktikad. Kunst ja teadus loomepõhises uurimistöös” põhineb tema uue meediakunsti valdkonda kuuluval kunstipraktikal ja kuraatoritööl (aastail 2012–2015). Uurimuses käsitletakse hübriidse kunsti erinevaid vorme, tema enda ja ka teiste kunstnike koostööd teadlaste ja teaduslaboritega ning inter- ja transdistsiplinaarse uurimuse olemust laiemalt. Piibe ...
Camera_lucida_EKA_05
Roland Barthes’i (1915–1980) “Camera lucida: märkmeid fotograafiast” on Barthes’i sügavalt isiklik sissevaade foto kui meediumi olemusse. See raamat – viimane, mille Barthes oma eluajal jõudis avaldada – uurib fotograafilise kogemuse eripära, lähtudes tõmbest, mida me teatud fotode vastu tunneme. Kust see tõmme tuleneb? Kus ta meid hoiab? Milles seisneb see hullumeelsus, mida ainult ...
COVER
  Stacey May Kooseli doktoritöö uurib sotsiaalmeedia mõju isiklikule identiteedile. Tänu sotsiaalmeedia populaarsuse kasvule kommunikeeritakse võrgukeskkonnas üha enam identiteedinarratiive. Sotsiaalmeedia võimaldab kasutajatel luua profiile nende endi isiklike identiteetide põhjal, muutes mängu identiteediga infoajastu esmaseks meelelahutuse allikaks. Teemad, nagu eraelu puutumatus, ...
kaas_screenshot (1)
Doktoritöö käsitleb Eesti 20. sajandi arhitektuuri “ajaloostamist” nõukogudeaegses arhitektuurihistoriograafias. Mõiste “kriitiline historiograafia” taha koondunud ideestiku toel uuritakse töös ajalootekste tõlgendustele avatud territooriumina ning käsitletakse ajalooga kriitilist suhestumist mitteakadeemilistes praktikates, näiteks kunstis. Keskendudes kahe peamise nõukogude perioodil ...
Gehl_esileht
Jan Gehli raamat “Linnad inimestele” on linnaplaneerijate ja linnakultuuri huviliste “piibel”, mis seletab väga lihtsas ja arusaadavas keeles lahti Gehli teooria põhitõed sellest, kuidas linnad ja inimesed koos toimivad. Kuidas inimene kujundab linnaruumi ja kuidas linn seejärel kujundab inimesi. Lisaks on raamatus ohtralt head illustratiivset materjali, uuringute kirjeldusi ja “tööriistu”, ...
2014_Albers_esikaas
Josef Albersi klassikasse kuuluv raamat värvide omavahelisest mõjust, mis on sündinud eksperimenteerimisest värvide uurimise ja õpetamisega, juhib tähelepanu esmajoones värvuste petlikkusele. Albers õpetab, et nägemistajus ei paista värv peaaegu mitte kunagi sellisena, nagu ta füüsikaliselt on, ning see teeb värvist kunsti kõige suhtelisema meediumi. Et värve efektiivselt kasutada, tuleb ...
2014_EKA_Fortifications_kaas
This book, the second in the trilogy by Professor Rein Zobel, continues the study of the history of Tallinn’s urban construction in more detail. The main focus is on the development of fortifications – the most significant structural element of this medieval town. Tallinn had about 7000 residents at the beginning of the 16th century. The town had planned and built an imposing fortification ...
image
“Metall 3” on Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala loominguliste tööde ja tegemiste kokkuvõte aastatest 2004–2014, olles jätkuks varasematele väljaannetele Metall (1999) ja Metall 2 (2004). Kaante vahele on saadud kiirendusega areneva ja mujal maailmas eesti ehtekoolkonnana tuntust koguva noore põlvkonna looming. Raamatu koostaja ja toimetaja on ehte- ja sepakunsti eriala ...
2014.EKA.Emeriit_kaas
Raamatuga "EKA emeriitprofessorite looming" annavad 20 emeriitprofessorit oma panuse kunstihariduse 100. juubeli tähistamiseks. Raamat sisaldab näituse kataloogi ja saatetekste, milles emeriitprofessorid kirjeldavad olulist ja iseloomulikku oma töötamise- ja õppimise ajast erinevaid nimetusi kandnud kunstikõrgkoolis. Raamatus on 98 fotot ja reproduktsiooni ning pildigalerii EKA ...
2014.Kunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks.esikaas
Eesti Kunstiakadeemia 100. juubeliks koostatud ajalooraamat koosneb uurimuslikest artiklitest. Haridusajaloolise rõhuga kirjutised valgustavad uusi aspekte ja sõlmkohti keskse kunstikooli kujunemisel. Käsitlemist leiavad Eesti Kunstiseltsi tegevus kooli asutamisel, Voldemar Pätsi roll, Tartu kunstiinstituudi allaneelamine, Üliõpilaste Teaduslik Ühing ja punaainete õpetamine ERKI-s, ...
snud-copy
„Protokollid” koondavad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarjas 2012-2013 esinenud külalislektoritega tehtud intervjuud, mis on enamjaolt ka (sageli lühendatud kujul) Eesti meedias avaldatud. 2011. aastast alates on sarja raames Tallinnas loenguid pidanud mitmed maailmakuulsad arhitektid, teoreetikud, kriitikud ja urbanistid, et tutvustada arhitektuuri, disaini, ...
Ääred_piirid_esikaas
Sarja neljas raamat koondab endasse Eesti Kunstiakadeemia IV kursuse arhitektuuritudengite 2012./2013. õppeaastal valminud erialaprojekti tööd, kus sügissemestril tegeletakse suuremamahulise planeeringuga, teisel poolaastal seevastu ühe planeeritud kortermaja või elamukvartali läbitöötamisega. Selline kooslus on äärmiselt tänuväärne, pannes tudengid olukorda, kus nad näevad oma planeeringut ...
2014.Kurg.doktöö.kaas
Andres Kure doktoritöö võtab vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpus Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja Hruštšovi sulaaja ja sellele järgnenud perioodi uutest diskursustest ja institutsioonidest – tehnilisest esteetikast, informatsiooniteooriast ja küberneetikast –, kuid kes asusid samas 1970. aastate teisel poolel nende diskursuste suhtes ...
Kelomees_kaas1
Raivo Kelomehe artiklikogumik “Sotsiaalsed mängud kunstiruumis” sisaldab kunstikriitilisi tekste nullindatest. Artiklid on kujutavast ja elektroonilistest kunstist. Lisaks kajastavad kirjutised neid sotsiaalseid mänge, mida inimesed mängivad kunstielus ja väljaspool seda. Tekstivalik esindab subjektiivset vaatepunkti, tagasipilguga üheksakümnedatele. Siin on vihjeid kunstielus korduvale, mis ...
2013.Kallaste.PhD.esikaas
Kadri Kallaste doktoritöö keskendub ajalooliste tapeetide säilitamisele nende algses asukohas tervikliku interjööri osana ning selleks vajaliku metodoloogia väljatöötamisele. Teema valik on eelkõige tingitud murettekitavast olukorrast Eestis, kuid töö tulemus on rakendatav ka laiemalt. Uurimuse eesmärgiks oli töötada välja juhised, mis võimaldaksid säilitada suuremat hulka ajaloolisi tapeete ...
2013-active-smart
Kärt Ojavee uurimus keskendub aktiivsete ja interaktiivsete nutikate tekstiilide loomisele ning nende materjalide rakendamisele avalikus ruumis. Fookuses on peamiselt interjööris kasutatavad lahendused. Väitekiri jaguneb kaheks osaks: praktilise töö dokumentatsiooniks ja seda toetavaks teoreetiliseks uurimuseks. Praktilise töö eesmärk on integreerida elektroonika tekstiili nii, et elastsele ...
2013.RAUAST.esikaas
Raamat on pühendatud EKA kauaaegse õppejõu Heinz Mülleri mälestusele. Raamat sisaldab üle 250 pildi Heinz Mülleri, tema õpilaste ja nende õpilaste töödest. On suuri objekte avalikus ruumis, interjöörisepiseid, kunstiobjekte, väikseid rauast pärle. Töid on 37 autorilt, kellest osa on kommenteerinud oma loomingut ja suhtumist sepakunsti. Tegemist on esimese kaasaegset sepist dokumenteeriva ...
9789949467402
Raamat tugineb saksa tüpograafilise ja kujunduskoolkonna arusaamadele tüpograafiast ehk trükiste kujundamisest. Samm-sammult antakse ülevaade kujundusprotsessi tüpograafilistest põhimõtetest, hõlmates nii mitmesuguste kirjatüüpide valikut kui ka illustratsioonide ja muude kujunduselementide (formaat, värv, paber) kasutamist. “Isetegemine on ammu levinud, tulemused on aga tihti küsitavad, sest ...
2013.EKA.39.raekoda.esikaas
Kogumik analüüsib ideid ja projekte, mille Eesti Kunstiakadeemia III kursuse arhitekuuritudengid töötasid aastatel 2009–2012 välja Tallinna uue linnavalitsuse hoone projekteerimiseks 3+1 arhitektide juhendamisel. Raamat räägib avaliku ruumi mõistest ja linnaehituslikest ideedest Tallinna kontekstis. Lisaks tudengite projektidele sisaldab “39 raekoda” intervjuusid juhendajate, konsultantide, ...
2013.EKA.Tallinn.orbiidil.esikaas
Tallinna orbiidil. Linnalikud elumudelid loodusmaastike keskel Raamat sisaldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 22 magistrandi visiooni looduslikust linnakeskkonnast. Vaatluse all on Kiili, Rae, Kehra, Loo, Astangu, Naissaar, Lasnamäe, Kopli ja Mustamäe. Üliõpilasi juhendasid prof Andres Alver, prof Veljo Kaasik, doktorant Indrek Rünkla. Kogumiku aluseks on ...
2013-eesti-kunsti-ajalugu-6-1
Pool sajandit – 1940–1991 – oli Eesti totalitaarsete võõrvõimude poolt ikestatud, olles lühikest aega natsliku Saksamaa, aga pea­miselt Nõukogude Liidu valitsuse all. Nõukogude režiimi kunstipoliitika oli keerulisem, kui totalitaarsuse mõiste eeldab. Võimude eesmärk oli kasutada kunsti propaganda­vahendina, kuid ainult sunniga polnud selle saavutamine võimalik. Stalinismi võimutsemise aegset, ...
2013.Helme.PhD.esikaas
Sirje Helme väitekirja peateema on eesti sõjajärgse kunsti kujunemine ja arenemine tingimustes, mida mõjutasid ühelt poolt poliitiline ja ideoloogiline totalitaarne süsteem ja teiselt poolt soov ning traditsioon kuuluda Lääne kultuuriruumi. Sellel kokkupuutepinnal tekkinud esteetilised arusaamad ning ideoloogilised konfrontatsioonid või kompromissid moodustasid nõukogude kultuuri sees ...
2012.Hiiop.PhD.esikaas
20. sajand nihutas drastiliselt kunstiloome piire – traditsioonilisest käsitöö ja materjalidega tegelevast valdkonnast liikus raskuskese kontseptsioonile, emotsioonile, protsessile ehk teisisõnu kõigele mittekombatavale. Nüüdiskunsti loomepraktikate efemeerset ja dünaamilist iseloomu on keeruline sobitada traditsioonilise muuseumi säilitamissüsteemi ning tekib rida küsimusi: kuidas ...
2012.Alatalu.PhD.kaas
Muinsuskaitsel on mälumaastike kujundaja ja hoidja, rahvusliku identiteedi looja ja samas riikliku järelevalve ametkonnana palju erinevaid tähendusi. Mälestistel on üheaegselt nii rahvuslik, kultuuriline kui ka majanduslik väärtus. Eesti Vabariigi taastamisega kaasnesid põhjalikud ümberhindamised ja muudatused ühiskondlike suhete, kokkulepete ning väärtuste skaalal. Murrang ühiskonnas ...
Kunst ja loodus pargis
Urve Sinijärve doktoritöö tegeleb kompromissi otsimisega parkide kui kaht poolust – kultuuri- ja looduspärandit – ühendavate mälestiste restaureerimisel. Eesmärk on kahe väärtusvaldkonna ühendamine vastastikku kasulikul viisil: näidata, et ökoloogia võib olla pargi kujunduse teenistuses ja vastupidi – kujundusega seotud otsused võivad soodustada elurikkust. Väljapakutavat lähenemisviisi ...
2013.EKA.Tallinnast.v2lja.esikaas
Raamat sisaldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala kümne magistrandi visiooni Tallinna lähialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, Hüüru ja Vatsla. Üliõpilasi juhendasid prof Andres Alver, prof Veljo Kaasik, arhitektid Indrek Rünkla ja Lilia Del Rio. Kogumiku aluseks on kokkuvõte 2010/2011 õppeaasta IV kursuse ...
2013.Manovich.esikaas
Lev Manovich esitab esimese süsteemse teoreetilise käsitluse uuest meediast, asetades uue meedia viimase paari sajandi visuaal- ja meediakultuuri ajaloo konteksti. Ta vaatleb uue meedia toetumist vana meedia konventsioonidele, näiteks ristkülikukujulisele pildiväljale ja liikuvale kaamerale, ning näitab, kuidas uue meedia teosed loovad reaalsuse illusiooni, suhestuvad vaatajaga ja kujutavad ...
2012.Kuidas.leiutada.jalgratast
“Kuidas leiutada jalgratast” on esimene Eesti disainipraktikute poolt kirja pandud eestikeelne raamat disaini rakendamisest ettevõtluses. Raamatu autorid on erinevate disainivaldkondade esindajad, kes tegutsevad nii disainerite kui ka ettevõtjatena: Ruth-Helene Melioranski, Martin Pärn, Lylian Meister, Janno Siimar ja Ionel Lehari. Oma ala tipud viivad disainiprotsessi kirjeldades kokku ...
2012.mxxbel.ruum_esikaas
Aastaraamat-almanahh käsitleb sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna tegemisi aastatel 2009–2011 ning on järjelt juba neljas. Teos annab kena ülevaate põnevamatest projektidest (uue kunsti keskus, maakool, linnamööbel) ja õnnestunumatest töödest alates toolidest ning lõpetades maalidega. Põhjalikumalt on tutvustatud magistritöid, mille seas on näiteks Reet Sepa Nõukogude-aegse ...
2012.EKA.Sakk.PhD.esikaas
  Ivar Saki doktoritöö hõlmab kolme etappi: näitust ja monograafiat, mis on pühendatud tüpograafia ajaloole, ning neid kontseptualiseerivat trükist, mis selgitab autori tegevuse tausta, ajendeid ja meetodeid. Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” ilmus 2011. aastal ning selle eesmärk oli esitada kirja ajaloo teemaline materjal visuaalselt adekvaatsel ja ülevaatlikul ...
2012.Disainispikker.esikaas
Meie elu möödub suuremal või vähemal määral inimloodud ehk tehiskeskkonnas. Seetõttu on oluline seda keskkonda nii mõista kui ka vajadusel luua. Disainerlik mõtteviis loob võimaluse meid ümbritseva mõistmiseks, õpetab kriitiliselt suhtuma nii enda kui ka teiste poolt loodavasse keskkonda ja annab positiivsete lisaväärtuste loomise vahendid. “Disainispikker” koosneb kolmest osast. Esimene ...
2012-hula_-esikaas-page-001
“HULA. Inimeste peal testitud” tähistab EKA moedisaini osakonna kaubamärgi HULA 10. juubelit. See dokumenteerib ja illustreerib kümne aasta jooksul toimunud tudengite disainieksperimente. Paljudest projekti juures kaasa löönud kunstnikest on tänaseks saanud tuntud moeloojad, kelle mõju Eesti moeloomingule on märkimisväärne (Reet Aus, Eve Hanson, Karolin Kuusik jt). EKA magistrantide lõputööna ...
2012.Nahakunst.95.esikaas
Raamat heidab pilgu EKA nahakunsti osakonna viie aasta (2007–2011) tegemistele ja osakonnas toimunud arengutele. See on järjekorras kolmas osakonna juubelit tähistav kataloog. Koostanud ja toimetanud Lennart Mänd, Jaana Päeva, Külli Grünbach-Sein, Eve Kaaret Kujundanud Krete Pajo 40 lk, eesti ja inglise keeles Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakond, 2012 ISBN 978-9949-467-22-8 Raamatu ...
2012.Siinmaa_esikaas
Pärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa (1881–1948) oli üks 1930. aastate väljapaistvamaid Eesti  funktsionaliste. Nii tema heledad eramud kui ka Pärnu rannaarhitektuur kujunesid sõjaeelse moodsuse sümboliks. Ent helge supelala kõrval tuli linnaarhitektil tegelda ka elu argise poole, sotsiaalehituse kavandamisega. Siinmaa oli juba tuntud tisler, Pärnu raekoja juugendmööbli valmistaja, kuid õppis ...
reet_aus_kaas
Upcycling is a process that enables to circulate the leftover materials back to the production with the help of design and by doing so significantly reduce environmental impacts. Reet Aus PhD doctoral thesis opens the possibilities of implementing upcycling in fashion industry and mass production. This led to creating the community platform for the upcycling designers called Trash to Trend. ...
2011.Frampton_esikaas
Maineka Columbia University arhitektuuriprofessori Kenneth Framptoni laia haardega ülevaade moodsa arhitektuuri ajaloost ilmus esmakordselt 1980. aastal ning on praeguseks muutunud klassikaks. Tänu autori pidevatele täiendustele (viimati 2007. aastal) pole see oma aktuaalsust siiani minetanud. Nüüd eestikeelsena ilmuvasse neljandasse väljaandesse on Kenneth Frampton lisanud mahuka peatüki, ...
2011.Tootedisain_esikaas
“Tootedisain. Asjad minu elus” on päris esimene disaini ajalugu, mille on kirjutanud eesti autor eesti lugejale. Erinevalt tõlgitud teostest käsitletakse kogu maailma disaini ning ära pole unustatud Eestis toimuvat. Raamat on mõeldud kõigile neile, keda huvitab tootedisaini ajalugu või kes soovivad lihtsalt arutleda meid ümbritsevate asjade üle. Miks mitte hiilata teadmistega sellest, et ...
2011.Oigeusu.kirikud_esikaas
Fotoalbum annab põhjaliku ülevaate kõigist õigeusu kirikutest, kabelitest (sh seto tsässonad) ja kloostritest Eestis. Üles on pildistatud ka autoritele teadaolevad varemeis sakraalehitised. Raamat algab artikliga Eesti õigeusu ajaloost alates 11. sajandist kuni tänapäevani ning keskendub seejärel praegusel Eesti alal asuva 178 õigeusu pühakoja arhitektuurilisele eripärale, ehitusloole ja ...
2011.Raidmets.kaas
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja prof Toivo Raidmetsa loomingu kataloog. Toivo Raidmets alustas 1980. aastate kunstilise disaini näituste laines ulakate mööbliesemetega, millele järgmised kümnendid tõid kõrvale kainemad, kohati minimalistlikudki toodetavd esemed. Rikkalikult illustreeritud raamat esitab tema loomingut kunstniku, mööblikujundaja ja sisearhitektina enam ...
2011.N2ripea.PhD_esikaas
Artiklidissertatsioon käsitleb Nõukogude Eesti filmikunsti ruumirepresentatsioonide kaudu, kaardistades perioodi ekraaniteostes leiduvaid linna-, küla- ja meelemaastikke, mis haakuvad mitte üksnes tegevuspaiga, mitmesuguste filmispetsiifiliste tehnikate, narratiivsete võtete jmt seotud küsimustega, vaid ka identiteedi ja ajaloo, võimu ja õõnestuse ning rahvusliku (ja rahvusülese) filmikunsti ...
2011.Zobel.kindlustused.esikaas
Teine raamat prof em Rein Zobeli Tallinna linnaehituse ajaloo triloogiast keskendub keskaegse linna ühe võimsama struktuurielemendi – kindlustuste – kujunemisele. Tallinn, kus 16. sajandi alguses elas umbes 7000 elanikku, oli vahetult enne Martin Lutheri reformatsiooni kavandanud ja ehitanud aukartustäratava kaitseehitiste süsteemi. Prof em Zobeli sõnul oli läbi terve keskaja (13.–16. sajand) ...
2011.Artikleid.graafilisest.disainist.esikaas
Disainiraamatu sarja neljandasse väljaandesse on kokku kogutud viimase kümne aasta jooksul ajakirjanduses avaldatud artikleid graafilise disaini kohta. Peamiselt Kunst.ee-s, Sirbis ja Eesti Ekspressis ilmunud tekstid käsitlevad nii disainihariduse, -ajaloo kui ka -praktika küsimusi. Eraldi alajaotusse on koondatud intervjuud ja portreelood nii kodumaiste kui Eestiga seotud autorite kohta. ...
2011.Filmiteooria
Esmakordselt on eesti keeles lugejatele kättesaadav põhjalik ülevaade kinosajandi filmiteooria ajaloost. Alustades tummfilmiajastu mõtlejatest, nagu Vachel Lindsay ja Hugo Münsterberg, liigub Stam filmiteooria ja kultuuriuuringute viimaste arenguteni (kognitiivne teooria, Gilles Deleuze, queer-teooria, postkolonialism, digitaalteooria). See rahvusvahelise haardega käsitlus hõlmab ...
2011.M2lu-392x600
Kogumik koondab viis artiklit Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimisosakonna doktorantidelt, mis tegelevad muinsuskaitse ajaloo ja tänapäevaga. Kolm esimest lahkavad erinevaid tahke sõjaeelse Eesti Vabariigi mäluloomest läbi kunstikaitse toimkondade tegevuse Vabadussõja ajal (Mati Raal), muuseumipoliitika vabariigi algusaastail (Mariann Raisma) ja muinsuspedagoogika ...
2010.Animasoofia
Raamat on eelkõige mõeldud animatsiooniprofessionaalidele ja -huvilistele, kuid on hästi kasutatav ka õppematerjalina teistel audiovisuaalmeedia erialadel. Pikkov on animatsioonfilmide režissöör, kes lisaks animatsioonfilmide tegemisele õpetab Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas. “Animasoofia” lahkab animatsioonfilmi ajaloo, teoreetilise olemuse ja praktilise väljundi omavahelisi ...
2010.Viisip2raselt.ehitatud
Uurimus käsitleb Eesti luterliku kiriku, kirikuehituse, -arhitektuuri, – ja -kunsti viimast suuremat, Aleksander II valitsusaega (1855–1881) jäävat õitseaega. Lähtuvalt kunstiajalookirjutuses kodunenud nn autonoomse ja seotud konteksti mõisteist, analüüsib töö autor nii kunstniku- (arhitekti- või ehitusmeistri) tööd, ajastu vormi- ja tehnikavõtteid kui kirikuarhitektuuri ja -kunsti ...
2010.Eesti.kunsti.ajalugu.5
Kuueköitelise koguteose “Eesti kunsti ajalugu” viies köide. Raamat pakub värskeid sissevaateid kunsti ja arhitektuuri ajast, mil eesti kunst murdis end baltisaksa kunsti varjust välja ja püüdis kontakteeruda rahvusvahelise avangardiga ning Eestis kujunes välja kaasaegne kunstikultuur. Vaatluse all on nii eestlaste kui ka siinsete rahvusvähemuste loodu, nii professionaalne kui ka ...
Arhitektuurist_183213
Kogumik koondab valitud artikleid, uurimusi, kõnesid ja sõnavõtte, haarates viimase viieteistkümne aasta jooksul kirjutatud tekste. Osa töödest on avaldatud erinevates väljaannetes, mõned seisnud pikka aega käsikirjadena. Enamik kogumikus avaldatud tekstidest on otseselt või kaudselt seotud arhitektuuri ajaloo, filosoofia ja praktikaga. Laiemast vaatenurgast on kõik kirjutatud samas ka ...
2010.Linnast.muinsuskaitsealaks
Doktoritöö annab ülevaate kümne Eesti vanalinna – Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru – linnaehituslikust kujunemisest alates keskajast kuni 1970. aastateni. Tähelepanu on suunatud erinevate ehitusperioodidel toimunud plaani- ja hoonestusstruktuuri muutuste ja nende põjuste esiletoomisele ning vanalinnade kaitse ettevalmistamisele. Vanalinnad on ...
2010.Arhitektuuri.konserveerimise.ajalugu
Jukka Jokilehto põhjalik uurimus käsitleb ehituspärandi hoidmist, kaitsmist ja säilitamist rohkem kui kahe aastatuhande jooksul. Raamatus on vaatluse all nii konserveerimisalase mõtte areng, seadusandluse kujunemine kui ka praktiline restaureerimistegevus Euroopas ja paljudes teistes maailma piirkondades. See ladusalt kirja pandud sisukas käsitlus muinsuskaitse ja arhitektuuri restaureerimise ...
2010.Raku_esikaas
Raku on 16. sajandil Jaapanis sündinud keraamikatehnoloogia, mis on tänapäeval saanud populaarseks paljude maade keraamikute seas. Ingrid Alliku raamat annab esiteks ülevaate rakukeraamika ajaloost, traditsioonidest ja filosoofiast ning selle levikust maailmas; raamatu teise ja mahukama osa moodustab aga põhjalik käsitlus rakukeraamika tehnoloogiast, mis tutvustab selle tehnoloogia erinevaid ...
2009.Zobel.Tallinn.est
Rein Zobeli rohkete illustratsioonidega varustatud uurimistöö teine, täiendatud trükk annab ülevaate Tallinna (Revali) linnaehituslikust kujunemisest ajaloolises ja topograafilises kontekstis ning pakub põnevat lugemist kõigile arhitektuurist, ajaloost ja linnauuringusest huvitatuile. Teos käsitleb linna vanimat kujunemislugu ajaloolis-topograafilisel foonil. Lähemalt vaadeldakse linna ...
2009.Postmateriaalsus.Kelomees
Uurimuse eesmärgiks on analüüsida mittemateriaalse ja indeterministliku kunsti problemaatikat ajaloolises ja elektroonilise kunsti perspektiivis. See hõlmab kunstiteose autorsust, materiaalsust ja vahendamist, kunstiloomingu protsessi ja kunstiteose ainusust seoses küsimusega, kas on võimalik leida muutumatu faktor, mis seda kõike ühendab. Autori järeldus on, et seda ei saa ühemõtteliselt ...
2009.Lapin_v2rvi6petus_kaas.EST
Eesti Kunstiakadeemia kauaaegse kompositsiooni ja värviõpetuse õppetooli juhataja prof Leonhard Lapini “Arhetüüpiline värviõpetus” hõlmab seitset maali seeriast “Koodid”, mida saadab autori täiesti uus, arhetüüpilise värviõpetuse teooria. See tugineb Lääne kunsti- ja värviajaloo viimaste kümnendite uuringutele ning põhineb sellel, kuidas on erinevaid värve selles kultuuris ajalooliselt ...
2009-aeg_-ja_-ruum_esikaas-1
Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikooli doktorantide artikleid koondav kogumik “Aeg ja ruum. Uue muinsuskaitse poole” sai alguse 2006./07. õppeaastal prof Juhan Maiste poolt läbi viidud muinsuskaitse ja restaureerimise erialaseminarist. Kogumiku autorite eesmärgiks on lahata konkreetseid muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonna probleeme aja ja ruumi kontseptsioonidest lähtuvalt. ...
2008.Zobel.Reval.ENG.kaas
Rohkete illustratsioonidega varustatud raamat annab ülevaate Tallinna (Revali) linnaehituslikust kujunemisest ajaloolises ja topograafilises kontekstis. Põhjalikumalt käsitletakse 1219. aastal linna vallutanud Taani kuninga Valdemar II ehitatud kindlusi ning Mõõgavendade ordu ja Liivi orduga seotud ehitisi. Samuti vaadeldakse kuningas Erik V, kuninganna Margrethe ja kuningas Erik VII ajal ...
2008.Via.Transversa_esikaas
Kogumik koondab 16 artiklit Ida-Euroopa, Baltikumi ja endise Nõukogude Liidu kinokunstist nii rahvusvaheliselt tunnustatud filmiteadlastelt kui ka noorte uurijate sulest. Väljaande tuumiku moodustavad 2007. aastal Kumu auditooriumis toimunud samanimelise teaduskonverentsi ettekannete põhjal valminud esseed, mis keskenduvad endise idabloki riikide filmikunstile 1940. aastate teisest poolest ...
2008-margolin_esikaas-1
Kommertskunsti ja tootekujunduse vallast võrsunud disainist on tänapäevaks saanud inimelu lahutamatu osa. Disain on kõikjal meie ümber, alates toolidest, millel istume, kuni internetilehekülgedeni meie arvutiekraanil. Victor Margolin, üks disainiuuringute teerajajaid, kes kuulub siiani selle tegevusala silmapaistvaimate esindajate hulka, arutleb raamatus disaini olemuse ja uurimise üle ...
2008-vares_esikaas-425x600
Eesti Kunstiakadeemia endise kauaaegse rektori, hinnatud kujuri ja pedagoogi Jaan Varese mälestusteraamat „Kahe peaga Jaanus“ kajastab ühest küljest kunstniku pikka ja huvitavat eluteed lapseeast vanaduspõlveni, teisalt jäädvustub raamatus rohkem kui poole sajandi jagu personaalsest perspektiivist nähtud aja- ja kultuurilugu: 1930. aastate vabariigi eluolu, Teise maailmasõja traagilised ...
2008.art-and-church-421x600
Artiklikogumik “Art and the Church: Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th−18th Centuries” sisaldab 2006. a. sügisel toimunud samanimelise, kolmanda nn. Karlingi-konverentsi ettekannete põhjal kirjutatud artikleid oma eriala tippspetsialistidelt-kunstiajaloolastelt Baltikumist, Põhjamaadest, Poolast, Saksamaalt ning Ameerika Ühendriikidest. Koostanud Krista Kodres, ...
2008-lapin_5kaas
EKA kauaaegse professori, armastatud õppejõu ja eesti kunsti ühe olulisema autori prof. Leonhard Lapini kogumik “5 loengut” sisaldab viit aastail 2003−2007 EKA esmakursuslastele peetud sissejuhatavat loengut kunstist. Eessõnas kirjutab EKA rektor prof. Signe Kivi, et “need viis loengut kõnelevad vähem – aga siiski – minevikust – ja rohkem olevikust ja tulevikust. Kõnelevad loovusest ja ...
2007.Hollis_esikaas-400x600
Richard Hollise terviklik ülevaade algab käsitlusega 19. sajandi lõpu plakatikunstist ning kaardistab kirja ja pildi kasutusviiside muutumist brošüürides ja ajakirjades, reklaaminduses ja firmastiilides, televisioonis ja elektroonilises meedias. Samuti vaadeldakse tehniliste uuenduste – nt fotograafia ja digitaalsete tehnoloogiate – mõju graafilise disaini arengule. See enam kui 800 pildiga ...
2007.So_communication_kaas
Performansikunstnik astub lavale ja peab ladusa kõne erinevates keeltes, kuid peagi selgub, et ta ise ei saa ühestki sõnast aru. Analoograadio entusiast otsib üles lainepikkused, kust kostavad tontlikud hääled ja salastatud numbrijaamade enigmaatilised ülekanded. Allasurutud elanikkond ühineb rahvuskeele loosungi alla. Need on mõningad teemad, mida eri kultuuridest pärit kunstnikud, ...
2007.Pevsner_esikaas-400x600
Nikolaus Pevsneri (1902−1983) “Kaasaegse disaini pioneerid William Morrisest Walter Gropiuseni” ilmus esmakordselt 1936. aastal. 1949. ja 1964. aastal autori täiendustega avaldatud raamat oli pikka aega üks kõige põhjapanevamaid uurimusi modernistliku arhitektuuri varasest ajaloost. Tänaseks on sellest saanud oluline osa arhitektuurikirjutuse varasalvest, mis annab ehituskunsti- ja ...
2007.Meeting.Point_kaas
“Meeting Point I − Tallinn. Discovery” on eelkõige pildialbum kõige värskemast rahvusvahelisest klaasiloomingust. Kuueteistkümne Euroopa kõrgkooli klaasiüliõpilased osalesid 2006. aastal näitusel “Discovery” Tallinnas Kullo Lastegaleriis. Albumi pildiosa juhatab sisse näitust avav artikkel ja ülevaade näitusega samal ajal toimunud klaasihariduse konverentsist “Meeting Point I – Tallinn”. ...
Hoimukalender2008-2008_184338
Hõimukalender ilmub juba viiendat korda MTÜ Fenno-Ugria ja Eesti Kunstiakadeemia koostööna. See spiraalköites seinakalender suuruses A2 trükitakse kahes keelevariandis: eesti-inglise ja soome-vene. 2008. aasta on kalendris pühendatud Eesti Kunstiakadeemia kolmekümne aasta jooksul läbi viidud soome-ugri ekspeditsioonidele ning sisaldab lisaks soome-ugri rahvaste kalendritähtpäevadele ...
2007.Ole
Üle 200-leheküljeline teos koondab oma kaante vahel kogu Kaido Ole senise loomingu alates 1990ndate algusest. Lisaks reproduktsioonidele Kaido Ole ja John Smithi loomingust on teos illustreeritud elulooliste fotodega, aga ka fotodega, mille on spetsiaalselt selle raamatu jaoks teinud Peeter Laurits ja Andres Tali. Raamatu tekstiosa moodustab pikk, väga pikk Kaido Ole vestlus Eero Epneriga. ...
2007.Eesti.keraamika.ajast.aega
Raamat kajastab Eesti keraamika arengut muinasajast tänaseni, jäädvustades põhiliselt Eesti keraamika lähiajalugu (alates 1920. aastaist), kontekstiks kogu meie tarbekunsti arengutee. Esimese osa (retsenseerinud-toimetanud Inge Teder) moodustab põhjalik ajalookäsitlus, teises osas tutvustatakse 20. sajandil tegutsenud eesti keraamikuid personaalselt. Kolmandas osas kirjeldatakse lühidalt ...
2007.Filosoofiakunst
Kogumik “Filosoofiakunst” sisaldab Eesti Kunstiakadeemia magistrantide parimaid filosoofilisi esseid. Kuigi ükski autoritest ei ole professionaalne filosoof, on kogumikus leiduvad uurimuslikud esseed kirjutatud allikakriitilise täpsusega ning loomingulise säravusega. Esseede teemadering on lai, hõlmates pea kõik 20. sajandi filosoofia olulisemad voolud. Paljud esseed on interdistsiplinaarsed, ...
2007.Rootsiaegne.maalikunst
Doktoritöös on siinset maalikunsti püütud kirjeldada ja analüüsida, lähtudes kunstiteoste ikonograafiast, funktsioonist ja kontekstist. Maalikunst leiab vaatlemist linnaelu erinevate sfääride “toimumispaikade” kaudu: kirikud, raekoda, gildid-korporatiivsed organisatsioonid ja linlase elamu. Uurimus keskendub kogu säilinud maalivaramule ja selle taustal püütakse heita pilk konkreetsete ...
2007.Vatid,troid,vamsad
Raamat käsitleb Lääne-Eesti saarte (Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Kihnu ja Ruhnu) silmkoeliste kampsunite ajalugu ajavahemikul 19. saj. 80-ndatest aastatest kuni 20. saj. 30-ndate aastateni. Saarte elanike kauaaegsed kokkupuuted teiste, esmajoones Läänemeremaade rahvaste rahvakunstiga, on tekitanud küsimusi võimalikest kontaktidest ja vastastikustest mõjudest, millele käsitluses ka viidatakse. ...
2007.Narratiivsus.piltides
Osaliselt mustvalge ja osaliselt värviline trükis koondab Eesti kontekstis esmakordselt materjali, mida Lääne kultuuriruumis tuntakse nn. alternatiivkoomiksi kategooria all ja millest kunstiliselt komplitseeritumaid (jutustuse seisukohalt pikemaid, graafilise väljenduse poolest keerulisemaid) kutsutakse Euroopas ja Ühendriikides ka “graafilisteks romaanideks”. Raamatus on töönäiteid kokku ...
2006.kuidas_moista_disaini
“Kuidas mõista disaini?” on raamat, millest iga disainer oleks tahtnud disainikoolis õppida. Kees Dorst on Hollandi disainiteadlane, õppejõud, konsultant ja praktik. Ta on kirja pannud 150 esseed, mis peaksid motiveerima disainereid mõtlema selle üle, miks, kuidas ja mille nime nad oma tööd teevad. Kujundanud Studio Ron van Roon, Amsterdam. 208 lehekülge, eesti keeles. Eesti Kunstiakadeemia ...
2006.netart
Saksa meediauurija Tilman Baumgärteli “net.art” on tema esimene võrgukunsti käsitlev raamat, mis esmakordselt dokumenteeris uue kunstiliigi teket ja arengut. 1999. aastal ilmunud esimesele osale kirjutas ta peagi järje “net.art 2.0” ning mõlemad raamatud ilmuvad eesti keeles koos, ühtede kaante vahel. Käesolevad teosed pakuvad huvi mitte ainult kunstnikele, meediateoreetikuile ja ...
2006.konserveerimisbioloogia
Konserveerimisbioloogia on ainevaldkond, mis käsitleb kultuuripärandi säilitamisel ettetulevaid bioloogilisi probleeme. Käesloev raamat annab esmase sissevaate koserveerimisbioloogia mõistestikku, käsitleb peamisi biokahjustusi tekitavaid organisme, materjalide ja objektide biokahjustusi ning viimaste ärahoidmise võimalusi. EKA restaureerimiskooli väljaanded 3. Sarja makett Andres Tali ...
2006.marko_maetamm
Marko Mäetamme loomingu kataloog. Sissejuhatav artikkel “Pop, hirm ja fantaasia” Anders Härmilt. Kujundanud Andres Tali. 216 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2006  
2006.mari_roosvalt
Kataloog koondab Mari Roosvalti abstraktsete maalide paremiku. Sisaldab intervjuud autoriga ning Reet Varblase artiklit “Oma ruumist omaruumi”. Koostanud Jüri Okas ja Mari Roosvalt. Tekst Reet Varblane. Kujundanud Tiit Jürna. 112 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2006
2005.Eesti.kunsti.ajalugu.2
Kuueköitelise koguteose “Eesti kunsti ajalugu” teine köide. Käesolevas köites on vaatluse all Eesti kunst, arhitektuur ja tarbekunst, mis on loodud varasel uusajal, 16. sajandi algusest kuni 18. sajandi viimase kolmandikuni. Õigupoolest pole käsitletav eestlaste, vaid siia reeglina mujalt Euroopast sisserännanud meistrite poolt loodud kunst. Ka tellijaks, majade, piltide, kujude ja ...
2006.22+
Mahukas raamat eesti noorema põlvkonna loovatest persoonidest. Portreid, vestlusi ja tööde reprosid koondav “22+” tahab näidata ühenduslülisid, mis seovad kunstiteoseid ja nende loomise konteksti. Poole aasta jooksul jälgisid fotograafid Anu Vahtra ja Pelle Kalmo kunstnikke nende kodudes ja stuudiotes. Vabas vormis põnevad vestlused on püüdnud avada 22 väga isiklikku lugu, keskendudes juba ...
2005.Linnageograafia
Esimene eestikeelne raamat, kus käsitletakse põhjalikult linnade arengut ja uurimist linnageograafia vaatenurgast. Raamat on mõeldud kõigile huvilitatutele – nii üliõpilastele kui ka linnaplaneerimise, linnapoliitika ja linnade arendamise praktikuile. Kujundanud Irina Tammis. 252 lehekülge, eesti keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2005
2005.Sisearhitektuur.2004-2005
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna 2004−2005 aastaraamat sisaldab mitmekesist läbilõiget kõikide kursuste üliõpilaste töödest. Kujundanud Janne Maal InDoors OÜ. 54 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond, 2005  
2004.Ekspressionism-484x600
See raamat on ekspressionismist Eesti kujutavas kunstis 20. sajandi teisel ja kolmandal aastakümnel. Ta pole ühe kunstivoolu narratiivne lugu, vaid koosneb “väikestest jutustustest”, mille rida alustab vaatlus Saksa kui ekspressionismi sünnimaa kunstist. Seda jätkab käsitlus Eesti ekspressionismiavalduste eripärast, kõrgkultuuri asendist, kunsti suhetest vaatajaga, Eesti kunstnike kasutatud ...
2004.Kohalik.modernsus.kunstis
Juhendaja: prof Thomas McEvilley. Eelretsensendid: PhD Katrin Kivimaa ja PhD Ene Lamp. Oponent: prof Jaak Kangilaski. Kujundanud ja küljendanud Jüri Kaarma. Dissertationes Academiae Artium Estoniae 1. 215 lk, eesti keeles ingliskeelse resümeega. Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut, 2004 ISBN 9985-9555-4-4 ISSN 1736-2261 
2004.Joonistav.laps
Raamat on esimene eestikeelne uurimus lastejoonistustest, mis puudutab ka fülo- ja ontogeneesi vahekordi kujutavas tegevuses, st. mil määral kordab lastejoonistuste areng kogu kunstiajalugu. Kujundanud Merike Klein 136 lehekülge, eesti keeles Eesti Kunstiakadeemia, 2004
2004.Varemed
Raamatusse on koondatud ettekanded rahvusvaheliselt konverentsilt “Varemed. Vahemerest Läänemereni” (aprill 2002), mis toimus seoses Väliskunsti Muuseumis eksponeeritud näitusega “Unistuste arheoloogia. G. B. Piranesi graafika”. Kogumikus keskendutakse varemete vaimsele tähendusele, filosoofiale. Kajastamist leiavad varemed antiigist tänapäevani. Suur osa raamatust on pühendatud itaalia ...
2004.Naha.ja.kxitekunsti.ajalugu
Ülevaade naha- ja köitekunsti ajaloost antiigist tänapäevani. Toimetanud Sirje Ootsing ja Elo Lutsepp. Kujundanud Krista Saare. 256 lehekülge, eesti keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2004
2004.Hiiumaa.rahvap2rane.ehituskunst
Alates 1980. aastate algusest uurimisreisidelt kogutud materjalide põhjal Hiiumaa rahvapärast ehituskunsti käsitlev raamat. Kujundus Kaljo Põllu. 367 lehekülge, eesti keeles. Väljaandja: Kirjastus Ilmamaa, 2004
2004.Tyhjus.ja.ruum.II
Õpik on 1998. aastal ilmunud raamatu “Tühjus ja ruum I” jätkuks, kompositsiooniõpetuse õppevahendiks akadeemia teisel kursusel. Esimeses õpikus töötati välja ruumilise mõtlemise keel loovuse arendamiseks ning formuleeriti baasmõisted tühjus ja omaruum. Siin liidetakse need meie sisemised kvaliteedid ümbritseva ainelise maailmaga ning liigutakse tasapinnalt ümbritsevasse ruumi. Kujundanud ...
2004.Tyhjus
Üks eestlaste hulgas levinud käibetõde kuulutab, et loodus ei salli tühja kohta. Küsiksin, milline loodus, millist tühja kohta ning miks ta ei salli? Ökoloogiliselt tühja ruumi võtab loodus küll kohe kasutusele, ent kas see on kogu loodus, mida me tajume ja mis meie meelt hõlmab? Raamatul on ka järg “Tühjus ja ruum II” (2004). Kujundanud Leonhard Lapin. 120 lehekülge, eesti ja inglise keeles. ...
2004.Avalxxk
Artiklitekogumik on mõeldud eesti digitaalse kunsti ja meediakultuuri teejuhiks uue meedia kultuuri konventsionaliseerumise ja kasutamise probleemide juurde, kajastades ka üldisemalt eesti arvutikunsti kujunemist. Koostanud Katrin Kivimaa. Kujundanud Andrei Girich. 108 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2004  
2004.Riigi.kunsttxxstuskool
Ülevaade Riigi Kunsttööstuskooli, Eesti Kunstiakadeemia eelkäija ajaloost aastail 1914−1940. Kujundanud Aarne Mesikäpp. Eesti Kunstiakadeemia toimetised 14. 160 lehekülge, eesti keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2004  
2004.Metall.2
“Metall 2” on Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala loominguliste tööde ja tegemiste kokkuvõte aastatest 1999–2004, olles jätkuks varasemale väljaandele Metall (1999) ja eellaseks hilisemale väljaandele Metall 3 (2014). Kaante vahele on saadud kiirendusega areneva ja mujal maailmas eesti ehtekoolkonnana tuntust koguva noore põlvkonna looming. Koostanud ja toimetanud Kadri Mälk ja ...
2004.Alasti.akadeemia.vaatab.tagasi
Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis 1950.−1960. aastail loodud joonistusi koondav mapp. Saatetekst Jüri Hain. Toimetanud Elo Lutsepp. Kujundanud Mall Nukke. 49 joonistust, saatetekst eesti, inglise, soome ja vene keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2004
2003.P2rsim2gi
Monograafia pallaslasest Karl Pärsimäest (1902−1942). Kujundanud Kristjan Mändmaa. 164 lehekülge, eesti keeles. Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut, 2003
2003.Eesti.pargi.ja.aiaarhitektuur
Uurimus 1920.−30. aastate Eesti pargi- ja aiaarhitektuurist, mis põhineb 2000. aastal Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituudis kaitstud magistritööl (juhendaja dr. Mart Kalm). Uurimuse esimene pool käsitleb üldiseks kasutamiseks rajatud linnasiseste haljasalade ja avaramate puhkeparkide kujundamist Eestis. Lähemalt on analüüsitud kahe esindusfunktsioone kandva riikliku pargi – Kadrioru ...
2003.Keraamika.k2siraamat
Prof. Leo Rohlin on tuntud Eesti keraamik ja keraamikaõppejõud. Ta on osalenud enam kui 90 näitusel Eestis ja välismaal. Raamat koondab tema loome- ja õppejõutegevuses enam kui nelja aastakümne vältel omandatud kogemusi ja informatsiooni. Raamat on ennekõike teatmeteos, milles on püütud kokkuvõtlikult käsitleda keraamika ajalugu, tutvustada lühidalt tänapäeva keraamika suundumusi ning peatuda ...
2003.6huloss
õhuLoss on rühm ehtekunstnikke, kelle tegevus on seotud Eesti Kunstiakadeemiaga: Tanel Veenre, Piret Hirv, Kristiina Laurits, Eve Margus-Villems, Katrin Sipelgas, Villu Plink ja Kadri Mälk. Koostanud õhuLoss. Kujundanud Pärtel Eelmaa. 64 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia ehtekunsti eriala, 2003
2003.Sisearhitektuur.2002-2003
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna 2002−2003 aastaraamat sisaldab mitmekesist läbilõiget kõikide kursuste üliõpilaste töödest. Kujundanud Irina Tammis. 56 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond, 2003
2003.Eesti.kunstiteadus.ja.kriitka
Konverents prof. Voldemar Vaga 100. sünniaastapäeva tähistamiseks Tallinnas 21.−22. okt. 1999. Toimetanud Tiina Abel ja Piret Lindpere. Eesti Kunstiakadeemia toimetised 9. Eesti Kunstiakadeemia, 2003
2002.Koht.ja.paik.II
Kogumik koondab põhiosas 13.–14. X 2000 Tallinnas peetud rahvusvahelise seminari “Koht ja paik II” ettekannete põhjal valminud artikleid. Neile lisaks sisaldab kogumik nelja samal ajal ja samal teemal kirjutatud uurimust (autorid Maie Kalda, Ingrid Velbaum, Peeter Linnap, Kristiina Hellström). Seminari “Koht ja paik” alateemaks 2000. aastal oli “Kultuur ja maastik”. Toimetanud Virve Sarapik, ...
2002.Tuldud.teed.tagasi
“Tuldud teed tagasi” on ühtaegu algus ja jätk. See on esimene raamat, mis näeb trükivalgust EKA Restaureerimiskooli väljaannete sarjas ning on samal ajal ka Eesti Kunstiakadeemia toimetiste 12. number. “Tuldud teed tagasi” on ühtlasi sünnipäevaraamat. Sarja esmasündinul on vastutusrikas kohustus tuua laiema avalikkuseni esindluslik valik EKA Restaureerimiskooli asutaja ja hinge professor ...
2002.Nahakunst.85
Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna juubeliväljaanne. Koostanud Illu Erma ja Eve Kaaret. Kujundanud Irmeli Vaher. Köide Lennart Mänd ja Külli Grünbach-Sein. 80 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakond, 2002
2001.Eesti.Kunstiakadeemia
Eesti Kunstiakadeemia ajalugu ja tänapäeva tutvustav album. Kujundanud Jüri Kaarma. 328 lehekülge, eesti ja inglise keeles. Eesti Kunstiakadeemia, 2001
2005.V6istlevad.6nned
Kogumik põhineb Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituudis mais 2004 toimunud samanimelise konverentsi ettekannetel. Enamik artikleid käsitleb Teise maailmasõja järgset elukeskkonda Ida-Euroopas. Autorite hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud arhitektuuriajaloolased, sotsioloogid, etnoloogid, arhitektid. Kogumiku eesmärk on anda edasi mõlemalt poolt raudset eesriiet pärit ...
2002-tallinnajuht
Raamat Tallinnast, selle erinevatest linnaosadest, arhitektuurist, ajaloost, elust ja kultuurist praegu ning aastaid tagasi. Väljaanne on jaotatud nn. plokkidesse(peatükkidesse) ja plokis olevate tekstide juurde käivad ka fotod, mille kohta on märge lehekülje servas. “Linna kohtade ja objektide tähendus on pidevas muutumises, ja see toimub praktikate kaudu: kirikud, millest on saanud ...

EKA Kirjastuse raamatuid saab osta Eesti Kunstiakadeemia raamatukogust Estonia pst 7, III korrus.

Avatud: E-R 9–18

Kõikide jae- ja hulgimüüki puudutavate küsimustega saab pöörduda EKA kirjastaja poole.

Neeme Lopp

Kirjastaja

neeme.lopp@artun.ee