Arhitektuuriteaduskond

EKA Arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri, linnaehituse ja planeerimise. Siinse õpetuse tuumiku moodustavad arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning sisearhitektuuri erialad. Neist esimene hõlmab tänapäevast arhitektiõpet selle sõna parimas tähenduses pöörates võrdselt tähelepanu nii konkreetsetele majadele kui nende vahelisele ruumile ning suuremale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Teine tegeleb täpsemalt inimese kehale lähema skaalaga nii mööbli kui interjööride kavandamisel ning valmistamisel. Arhitektuur ja sisearhitektuur on oma olemuselt väga lähedased erialad, milles on olulisi kattuvusi ning ühisprojekte nii akadeemilises õppetöös kui ka hilisemas professionaalses elus. Siinse õpetuse oluliseks väärtuseks on pikaaegne side kõigis skaalades ruumi ja materjaliga tegelevate erialade vahel.

2004. aastast saab magistritasemel õppida urbanistika õppekaval. See on rahvusvaheline ingliskeelne õppekava, mis erinevalt eelmistest ei ole praktika põhine, vaid tegeleb uurimustööga. Siin uuritakse moodsa linna toimimist selle erinevate kasutajate, oluliste osalejate, otsustusprotsesside suunajate ja kavandajate perspektiivist, luuakse strateegiaid tulevikuks ning otsitakse võimalusi nende rakendamiseks.

Pilt

Kunstiakadeemia doktorant pälvis Turu linna mobiilsuse kaardistamise eest ESRI noore teadlase preemia

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava doktorant Damiano Cerrone sai Esri konverentsil San Diegos ESRI noore teadlase preemia (Young Scholar Award). Preemia anti Cerronele Turu linna uurimisprojekti A sense of place eest.

Damiano Cerrone on linnasüsteemide uurimiskeskuse SPIN Unit asutajaliige, mis uurib linnaruumi ja maapiirkondade kasutamise ja haldamisega seotud inimtegevuselisi nähtusi. Ruumilist morfoloogiat analüüsitakse mõõtkavas, kus kerkivad uuritaval kujul esile inimeste interaktsioonid ja liikumine. Ühtlasi uurib üksus, kuidas linnaruum mõjutab inimesi ning nende käitumist.

Cerrone uuris Turu linna näitel, kuidas asukohapõhise sotsiaalvõrgustiku (Location Based Social Network) andmeid saaks kasutada linna- ning transpordi planeerimisel. Turus tehti seda, et analüüsida praegust kesklinna aegruumilist dünaamikat, osutada potentsiaalsetele arendustele ning hinnata, kuidas uue trammiliini ehitus olukorda võiks muuta.

“Ülesanded keskendusid nende tänavate ja alade tundmaõppimisele Turu kesklinnas, mis inimesi täna ligi tõmbavad ning sellele, kuidas situatsioon võiks muutuda, kui ehitatakse uus trammiliin,” selgitab Cerrone.

“Soovime tänada Turu linnauuringute programmi (Turku Urban Research Program) meie uurimistöö toetamise eest, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonda tarkvarataristu ning akadeemilise toetuse eest, AlphaGIS’i minu võõrustamise eest välismaal ning loomulikult ESRI-t minu vastuvõtmise eest oma Noorte Professionaalide Võrgustikku (Young Professionals Network),” ütleb Damiano Cerrone.

SPIN’i üksus pälvis ka ESRI kõige unikaalsema kaardi võistlusel 2. koha autasu.

Igal aastal korraldab ESRI rahvusvahelise võistluse, kus valitakse aasta kõige unikaalsemad kaardid. 900 esitatud töö seast anti SPIN üksusele teise koha autasu aasta kõige unikaalsema kaardi eest koos Accessibility ja Instagrami piltidega Turus, Soomes. Kaarti kajastati ka ajakirja XYHT septembrinumbris.

Autasustatud uurimistöö metodoloogiaid tutvustati ja lasti käiku Urban Design London’i üritusel, kuhu meeskond oli kutsutud rääkima oma tööst ning korraldama koostöös Nordkappiga töötuba, et uurida Londoni King’s Crossi raudteeaedu puudutava uusima linnaaarenduse digitaalset jalajälge – projekti toetasid IBM ja UCL.

Damiano Cerrone ja Helen Pau SPIN üksusest kutsuti kureerima ka TAB-Lab näitust Tallinna arihtektuuribiennaalil, eesmärgiga luua installatsioone, mis esindasid ülikoolide, professionaalide ja tööstuse vahelisi koostööprotsesside tulemusi.

“Tuues kokku tehnoloogiafirmasid ja nendega seonduvaid arhitektuurikoole, oli TAB-Lab iga arhitektuurist huvituva tudengi jaoks suurepärane võimalus näha, millistel aladel üks või teine arhitektuuri kõrgkool hiilgab,” ütlevad kuraatorid.

Näitus uuris, mida järgmine tööstusrevolutsioon arhitektuuri ja ehitatud keskkonna jaoks tähendab. TAB-Lab esitles viimase aja kavandeid ja protsesse erinevatest maadest. Lisaks lõi see foorumi nii loominguliseks kui kriitiliseks aruteluks praeguse süsteemse ülemineku sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja inimlike mõõtmete üle ning pakkus suurepärast keskkonda TAB’i sümpoosiumi jaoks, mida peeti Kultuurikatla ruumides.

Damiano Cerrone nimetati hiljuti ka New Yorgis asuva TERREFORM linnauuringute keskuse juhtivaks uurijaks.

SPIN Unit

Linnad on täis võimalusi, innovatsiooniallikaid ja üllatusi. Spatial Intelligence Unit (Ruumilise Intelligentsuse üksus) – SPIN Unit uurib nende linnalike võtmeomaduste aluseks olevat ruumilist arhitektuuri ja sotsiaalset põhja. Kasutades ruumilist intelligentsust, saame luua uusi võimalusi, aidata kaasa uute kvaliteetsete tegevuste tekkele ning kujutleda uusi käegakatsutavaid ruume ja innovatiivseid arendusi juba olemasolevatele nähtustele.

Et paremini hallata linna sotsiaalsete ja arhitektuuriliste omaduste komplekssust ja dünaamikat, koondusid kirglikud katsetajad – Damiano Cerrone, Helen Pau ja Kristjan Männigo kokku EKA urbanistika magistriõppe ajal. Sündinud Eesti Kunstiakadeemias akadeemilise ettevõtmisena, on see kasutanud oma liikmete interdistsiplinaarset ekspertiisi ühendades teadust, disaini ja kunsti, et leida uusi ja loomingulisi lähenemisi linnakujundusele, linnauuringutele ja arenenud andmelahendustele. Kuigi SPIN baseerub Tallinnas, on sellel tänaseks kümme liiget üle Euroopa.

Urbanistika magistriõpe Eesti Kunstiakadeemias

Urbanistika magistriõppekava kombineerib akadeemilise uurimistegevuse intensiivsete välitöödega. Õppekava asetseb trans-distsiplinaarsel ristmikul kriitiliste linnauuringute, urbanismi ja linnaplaneerimise, arhitektuuriteooria, sotsioloogia ja linnaetnograafia vahel. Integreerides kriitilist analüüsi ning eksperimentaalset praktikat, on õppekaval kolmene fookus sotsiaalsel kasutusel, ruumilistel programmidel ja linnavormidel.

Urbanistika magistri eriomane tunnus on selle toetumine teoreetiliselt informeeritud tegevusele valdkonnas. Me võtame tudengite püüdeid tõsiselt: õppekava tegeleb ‘reaalsete’ tegutsejatega ning loob võimalusi avalikuks esitlemiseks, aruteluks ning parimate tööde avaldamiseks.

Magistriprogramm on läbinisti ingliskeelne ning sellel on tugev rahvusvaheline mõõde. Tehakse koostööd partnerinstitutsioonide võrgustikuga Euroopas ning regionaalsete partneritega Soomes, Baltimaades ning Venemaal.

See haridus valmistab tudengid ette tegelema linnaprobleemidega, mis asetsevad disaini, poliitilise tegevuse ning teoreetiliste teadmiste lõikumiskohas. Õppekava annab lõpetajatele võimaluse jätkata õpingutega doktorantuuri tasemel. Vaata lisaks

Lisatud Püsilink
Pilt

Perekond Kreisi arhitektuuripreemia pälvis Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Katrin Koov

Eesti Kunstiakadeemia maastikuarhitektuuri õppejõud ja arhitekt Katrin Koov pälvis perekond Kreisi arhitektuuripreemia, mis anti pidulikult üle eile, 1. juunil. 

Preemiat määrav fond toob laureaadi puhul esile järgmist: 

“Koov on üks omapärasemaid keskmise põlvkonna arhitekte, kes on suutnud vältida kommertsarhitektuuri igavaid radu. Pigem on ta kavandanud väljapaistvalt kaasaegse arhitektuuriga hooneid ülikeerukatesse ajaloolistesse kohtadesse nagu Pärnu koolide võimla (koos Siiri Vallner, Kaire Nõmm, Heidi Urb, 2003-05) või päris provokatiivne Tartu ülikooli Narva kolledž (koos Siiri Vallner, Indrek Peil, 2005-12). Mitte lihtsam ülesanne polnud Pärnu vanalinna ehitatud uue kontserdimaja paigutamine stalinistlike majade taha(koos Kaire Nõmm, Hanno Grossschmidt, 2001-02). Rahulikumad, kuid kontekstitundlikud on Kuressaare lastekodu peremajad (koos Siiri Vallner, Kaire Nõmm, 2012-14). 

Katrin Koovi erilise tähelepanu osaliseks on saanud maastik, mitte iluaed vaid keeruline linnakeskkond. Realiseerunud on vaid üksikud maastikukujundused, nagu Pärnu uue keskuse ootamatu lehistega lahendus. 2013 osales Katrin Koov KUMU rahvusvahelisel suurnäitusel “Aedade järelelu”, kuhu kaasas ka Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonna tudengid. Enim on ta aga pühendunud EKA arhitektuuritudengitele, õpetades neile maastikuga seostumist. Eesti vanemaid arhitekte iseloomustanud ükskõiksus maastiku suhtes ei kehti enam Koovi õpetust saanud noorema põlvkonna arhitektide puhul. 

Katrin Koov valiti 2014 ka arhitektuuriajakirja “Maja” esimeseks arhitektist peatoimetajaks. Et tal kirjutamine sujuma on hakanud, näitab äsjailmunud artikkel eesti uuematest koolimajadest üleeuroopalises ajakirjas A10. 

Katrin Koovil on alati jätkunud tähelepanu detailide jaoks, mis seovad suured majamürakad keskkonnaga ja annavad inimliku mastaabi, misläbi kasutaja tunneb, et see maja on tema jaoks ehitatud.

2012. aastal asutatud Perekond Kreisi Fond annab välja preemiat eesmärgiga väärtustada eesti arhitektuuris peavoolust kõrvale jäänud huviäratavaid ilminguid ja alternatiivseid praktikaid. See on esimene Eestis elava perekonna poolt loodud arhitektuuri toetav fond. Fondile pani aluse Heljo Kreis, varalahkunud arhitektide Hanno ja Erki Kreisi ema. Fondi nõukogusse kuuluvad Kristel Ausing, Mart Kalm, Pille Kitsing, Ülo Peil,  Andres Siim ja Emil Urbel. 

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali kunagine esimene laureaat Hanno Kreis esindas eesti arhitektuurimaastikul isikupärast, tavapraktikaid trotsivat lähenemist, millele oli omane intellektuaalne haare.

Perekond Kreisi fondi preemia on varem pälvinud arhitektid Toomas Rein (2014), Ülevi Eljand (2013) ja Rene Valner (2012). 3000-eurone preemia antakse tavapäraselt üle 31.mail, mil on arhitekt Hanno Kreisi sünniaastapäev.

Lisainformatsioon: 
Mart Kalm


Lisatud Püsilink

Sündmused

Täida küsitlus, võida meeneid!